Ropažu novada pašvaldības policijas atskaite par ... - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada pašvaldības policijas atskaite par ... - Ropaži.lv

Ropažu novada pašvaldības policijas atskaite par paveikto darbu 2012.gada aprīlīAtskaite par nostrādāto laiku, Ropažu novada pašvaldības policijā laika periodā no2012. gada 1. aprīlim līdz 2012. gada 1. maijam.Nepārtraukta sadarbība ar: valsts policiju – Salaspils un ceļa policijas biroju;Ropažu novada pašvaldību - bāriņtiesu, sociālo pedagogu, sociālo dienestu, būvvaldi,vetfeldšeri un ugunsdzēsēju, Valsts probācijas dienestu, neatliekamo medicīnas palīdzību,Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki", VSAC „Ropaži”, Tiesuizpildītājiem, Ķekavas dzīvnieku patversmi. Kā arī sadarbības ar Ropažu novadaaktīvajiem iedzīvotajiem.Saņemtie izsaukumi (67918212;67918219) 851. Operatīvās grupas izbraukumi uz notikumiem: 781.1. uz ģimenes konfliktiem 71.2. uz ugunsgrēkiem 41.3. noziedzīgs nodarījums pret īpašumu 71.4. dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana 71.5. naktsmiera traucēšana 31.6. sabiedriskās kārtības traucēšana 201.8. palīdzības sniegšana 71.7. citi pārkāpumi 232. Nogādātas personas Ropažu PI vai Salaspils PI 33. Sadarbība ar: 263.1. Valsts Policija 23.2. Sociālais dienests un bāriņtiesa 53.3. Izglītības iestādes 23.4. Būvvalde 113.5. Civilās aizsardzības komisija 13.6. Citas iestādes vai personas 84. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 35. Sniegta pirmā medicīniskā palīdzība / izsaukta Ātrā medicīniskāpalīdzība 27. Pieņemti/Izskatīti personu priekšlikumi, iesniegumi un sūdzības 48. Izteikti rakstiski vai mutiski brīdinājumi: 368.1. Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā 218.2. Par nekustamo īpašumu uzturēšana Ropažu novadā 38.3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā 18.4. Dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu 119. Sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli pēc LAPK vai Ropažunovada saistošiem noteikumiem 110. Sastādīti akti 1611. Pārbaudīti tirgotāji 8


12. Pārbaudīti personu apliecinošie dokumenti 4913. Fiksēti/Novērstie likumpārkāpumi 714. Pārbaudīti auto vadītāju un auto transporta dokumenti 915. Veikts profilaktiskais darbs 2616. Veikti plānoti reidi pašvaldības teritorijā 417. PP Darbinieku apmācības praktiskas/teorētiskās. 518. Palīdzības sniegšana 519. Drošībai veiktie pasākumi 1620. Pieņemtie paskaidrojumi 1821. Darbs ar nepilngadīgiem 222. Nodoti klaiņojoši dzīvnieki Ķekavas dzīvnieku patversmei (suņi, kaķi) 4Ropažu novada PP veiktās darbības kopumā 329

More magazines by this user
Similar magazines