12.07.2015 Views

Muguras traumu novēršana transporta nozarē

Muguras traumu novēršana transporta nozarē

Muguras traumu novēršana transporta nozarē

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1 Kāpēc nepieciešams ieviest darbības plānu mugurastraumu novēršanai transporta nozarē?Lai gan ir grūti izcelt atsevišķu profesiju kategoriju, kura pakļautavislielākajam riskam attiecībā uz muguras sāpju cēloņiem, ir vairāk vaimazāk skaidrs, ka transporta nozare šajā ziņā ir viena no vadošajām.Ņemot vērā sociālās un finansiālās sekas, pie kurām var novest mugurastraumas, to novēršana ir būtiski svarīga. Eiropas likumdevējs ir par topilnīgi pārliecināts un ar direktīvas palīdzību noteicis obligātus pasākumus.Eiropas Komisija nolēma ieņemt aktīvāku pozīciju un organizētEiropas informēšanas un inspicēšanas kampaņu, kurā galvenā uzmanībatiks pievērsta transporta un veselības aprūpes nozarēm. Šajā brošūrāiztirzāta muguras veselības problēmu profilakse transporta nozarē.Ceram, ka jums būs interesanti to lasīt un ... neaizmirstiet „padarīt kravuvieglāku...!”“Kravu pārvietošana ar rokām” nozīmē jebkādu darbību, kurā ietverta kravas transportēšanavai atbalstīšana, ko veic viens vai vairāki nodarbinātie.A Daži skaitļiDaudzos pētījumos noteikts, ka no 60% līdz 90% cilvēku savas dzīveslaikā vienu vai vairākas reizes cieš no muguras veselības problēmām.Tomēr kravu pārvietošana ar rokām rada daudzus riska faktorus, sevišķiattiecībā uz muguru. Attiecībā uz sūdzībām, kas saistītas ar darbu,balsta un kustību aparāta problēmas Eiropā patiesi ir ievērojamas.Trešā Eiropas aptauja par darba apstākļiem, kas tika veikta 2000. gadā,pirmkārt apstiprināja, ka 33% Eiropas nodarbināto (15 dalībvalstīs) cietano muguras sāpēm. Šī problēma īpaši skar nodarbinātos transporta nozarē:Eiropas aptaujā atklājās, ka 36,8% no šajā nozarē nodarbinātajiemir sūdzības par muguras veselības problēmām.Kravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


B Tiesiskās saistībasDirektīvu prasību izpilde par veselību un drošību darba vietā, ļaujnovērst lielu daļu sūdzību par balsta un kustību aparāta problēmām,kas saistītas ar darbu. Viena no tām ir Eiropas Direktīva90/269/EEK (1990. gada 29. maijā un 1990. gada 21. jūnijā), kurānoteiktas veselības un drošības vadlīnijas attiecībā uz kravu pārvietošanuar rokām.Šī direktīva attiecas uz darbībām, kuras saistītas ar risku, īpaši arrisku gūt muguras un jostas vietas traumas, piemēram, kravaspacelšanu, stumšanu, vilkšanu vai nešanu. Šādas darbības, protams,var izraisīt arī kāju un roku sastiepumus, taču šis tēmas aspekts šeitnetiks iztirzāts.Riska faktoriKravu apstrāde ar rokām var radīt risku gūt muguras traumu, ja:krava ir:- pārāk smaga- pārāk liela- grūti satverama- atrodas pārāk tālu no cilvēka ķermeņa- lai to satvertu, ķermenis jāpagriežnepieciešamā fiziskā piepūle:- ir pārmērīgi liela- liek pagriezt ķermeni- destabilizē kravu- liek cilvēkam ieņemt nestabilu stāvoklidarba vide ir neatbilstoša:- nepiemērota grīda- trūkst brīvas vietas- nelabvēlīgi klimatiskie apstākļidarba veikšanai nepieciešami citi nosacījumi, piemēram:- ilgstoša darbība bez pietiekamas atpūtas- pārāk lieli attālumi- pārāk bieža kustību atkārtošanaVDIK 2007. gada kampaņa:


Saskaņā ar direktīvu 90/269/EEK darba devējam jāsamazina kravupārvietošanu, ko nodarbinātie veic ar rokām. Ja kravu pārvietošana arrokām nav novēršama, noteikts, ka:- šis darbs jānovērtē (5. pants)- jāsamazina riska faktoru skaits- darba norises vietai jābūt pienācīgi aprīkotai un pielāgotai (6. pants)- darbiniekam jābūt informētam un apmācītam- jāorganizē regulāras veselības pārbaudes.C Sociālās un finansiālās sekasAr muguras sāpēm saistītās sociālās un finansiālās sekas transportanozarē ir vērā ņemamas, jo muguras veselības problēmas skar gandrīz40% šajā nozarē nodarbināto .Cilvēki, kuri cieš no muguras slimībām, kļūst neaizsargāti (ir apdraudētiviņu iztikas līdzekļi, un viņi riskē zaudēt darbu), un tas var iespaidotviņu profesionālo un/vai personīgo dzīvi. Daudzi no viņiem pat kļūstinvalīdi uz visu mūžu. Darba devējiem jāpārvar grūtības, kas saistītas arslimojošu darbinieku darba kavējumiem, pie tam dažkārt viņus ir grūtiaizvietot sakarā ar īpašajām kvalifikācijas prasībām. Šāda situācija arīizraisa konfliktus un stresu darba vietā. Turklāt muguras slimības radalielus izdevumus cietušajam, darba devējam un sabiedrībai kopumā.Kopsavilkumscietušajam darba devējam sabiedrībai- ienākumu zaudēšana - kompensācija - veselības aprūpes resursupatērēšana- darba zaudēšana - pensijas - neizmantotas zināšanas- darba iespēju zaudēšana - ražošanas zudumi - sabiedrības vienotībaszudums- pastāvīgas sāpes - papildus izdevumi parapmācību (vai jauniemdarbiniekiem, kas aizvietoīpaši kvalificētos saslimušosdarbiniekus)- ar darbu saistītās sabiedriskāsatzīšanas zaudējums- zaudēts dzīvesprieks- atstāts likteņa ziņā- izjūt sevi kā nastu sabiedrībaiKravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


c. divas īpašas iezīmes-Ļoti maz nervu šūnu => tāpēc nav pārāk jutīgs pret bojājumiemzaļās bultiņas atbilst nedaudzajāmnervu šūnām, kuras atrodas uzdiska malas mugurpusē- Nav asinsvadu => disks atkarīgs no kustībām, lai saņemtu barībasvielas un izvadītu toksīnus (tas darbojas līdzīgi sūklim).VDIK 2007. gada kampaņa:


C Muguras slimību cēloņiZemāk doti vairāki piemēri no transporta nozares darbinieka praktiskāikdienas darba, kas satur muguras traumu riska faktorus.1. Noteiktu ķermeņa stāvokļu un darbību atkārtošana vai ilgstošaizpildeAtskaites stāvoklis ir ķermeņa vertikālais stāvoklis stāvot:Tieši šādā stāvoklī diski un saites cieš vismazāk, bet spiediens un spriedzesadalīti visvienmērīgāk.Zemāk uzskaitītās kustības un pozas, ja tās tiek bieži atkārtotas vai ilgstošiturpinātas, ir potenciāli bīstamas mugurai, īpaši zemāk esošajiemdiskiem muguras lejasdaļā.a. Noliekšanās uz priekšu (ar noapaļotu muguru)Šo kustību pārmērīgi bieža atkārtošana var novest pie saišu un diskubojājumiem sakarā ar:- nedabisku muguras izliekumu (noapaļota mugura),- diska priekšējās daļas saspiešanu,- aizmugurējo saišu un diska mugurpuses daļas izstiepšanu,- paaugstinātu spiedienu uz disku (sviras efekts).Kravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


10b. Griešanās uz sāniem, noliecoties uz priekšuŠī poza mugurkaulam rada vislielāko spriedzi. Tās rezultātā rodas arīvairāki ietekmes faktori uz mugurkaulu un īpaši diskiem:- nedabisks muguras izliekums (noapaļota mugura),- diska priekšējās un sānu daļas saspiešana,- diska mugurpuses un sānu daļas (visievainojamākās daļas) izstiepšana,- gredzena šķiedru nobīde,- paaugstināts spiediens uz disku (sviras efekts).c. Kravas satveršana, atliecoties atpakaļŠīs pozas rezultātā rodas šādi ietekmes faktori:- pārmērīga muguras izliekšana,- diska mugurpuses daļas un aizmugures locītavu saspiešana,- paaugstināts spiediens uz disku (sviras efekts).d. Ilgstoša sēdēšana uz krēslaIlgstoša sēdēšana traucē disku apgādi ar barības vielām.VDIK 2007. gada kampaņa:


11e. Ilgstoša stāvēšana uz ceļiem vai tupusŠī poza ir ne tikai bīstama locītavām, bet arī nogurdina muskuļus unsirdi. Kaut gan ceļgali ir jāsaliec, lai satvertu kravu, kas atrodas uz zemes,nevajag tos saliekt leņķī, kas mazāks par 90°.2. Ar kravu pārvietošanu saistītais risksa. Kravas raksturīgās pazīmesKravas svars ir faktors, kuru visbiežāk min kā nopietnu piespieduslodzes iemeslu. Par maksimālo smagumu jāuzskata 25 kg vīriešiem un15 kg sievietēm, ceļot kravu pareizā ķermeņa stāvoklī un atrodoties uzlīdzenas virsmas.Citas raksturīgās pazīmes var padarīt šo uzdevumu vēl grūtāku.Raksturīgās pazīmes, kas saistītas ar nekustīgas kravas apstrādi- kravas nestabilitāte- kravas svars nav acīmredzami atbilstošs tās tilpumam- nevienmērīgs svara sadalījums- grūti satverama/ neparocīga krava (trūkst rokturu)- asa, slidena vai netīra kravas virsmab. Satveršanas attālumsVeids, kādā krava tiek pārnēsāta, protams, palielina spiedienu, kas iedarbojasuz starpskriemeļu disku. Mugurkaula pamatnes sasprindzinājumsatkarīgs no kravas attāluma līdz ķermenim satveršanas brīdī.Šeit darbojas „sviras” princips: jo lielāks attālums līdz kravai, jo vairākķermenis tiek noliekts uz priekšu, vajadzīga lielāka sviras celtspēja unlīdz ar to spiediens ir lielāks.Kravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


123. Vibrācija, kratīšana un triecieniBraucoši transporta līdzekļi parasti pakļauj vadītāju vibrācijai. Parastitrieciena absorbēšanas funkciju veic sēdekļi, taču slikti noregulētivai zemas kvalitātes sēdekļi nenodrošinās nekādu aizsardzību, vai,gluži pretēji, faktiski palielinās vibrācijas līmeni.Intensīva transporta līdzekļu izmantošana, liels braukšanas ātrums,kā arī ķermeņa atrašanās saliektā stāvoklī vai grozīšanās pastiprinavibrāciju negatīvo ietekmi.Vibrācijas tūlītējās sekas ir diskomforta sajūta. Ilgākā laika posmāmehāniskā pārslodze, ko rada vibrācija, paātrina mugurkaula sastāvdaļunolietošanos.4. Fiziskās aktivitātes trūkumsTā kā starpskriemeļu disku apgāde ar barības vielām saistīta ar pozasmaiņām (sūkļa efekts), kustībām ir būtiska nozīme, lai uzturētumugurkaulu labā stāvoklī. Turklāt labs fiziskais stāvoklis (elastīgamuskulatūra ar labu tonusu...) ļauj vieglāk kustēties tā, lai pasargātumuguru.5. StressNodarbinātie bieži atsaucas uz saistību starp stresu un mugurassāpēm. “Es jutu, ka tuvojas muguras sāpes, jo nu jau pāris nedēļasesmu bijis saspringts un nervozs.” Zinātniskajos pētījumos konstatētsarī, ka hronisku muguras sāpju risks ievērojami pieaug, jacilvēks regulāri nonāk stresa situācijās, īpaši darbā, kas viņu neapmierina.Stresam var būt daudzi rezonanses izpausmes veidi ķermenīun prātā. Viens no galvenajiem izpausmes veidiem ir saspringtimuskuļi. Ja muguras muskuļi kļūst savilkti un paliek tādā stāvoklī,tad tas palielina spiedienu uz starpskriemeļu diskiem un var kaitīgiietekmēt to stāvokli.VDIK 2007. gada kampaņa:


133 Preventīvie risinājumi transporta nozarēTāpat kā attiecībā uz jebkuru preventīvo pasākumu plānu, svarīgi darbuveikt sistemātiski un veidot strukturētu pieeju.A Preventīvās darbības plāna ieviešanaDarbības plāna ieviešanu muguras traumu novēršanai var iedalīt trijosgalvenajos etapos: riska faktoru analīze, risinājumu meklēšana un noteiktopreventīvo pasākumu piemērošana.1. etaps:konstatēt un analizēt riskasituācijas2. etaps:meklēt risinājumus3. etaps:īstenošanaKas jādara?vai darbiniekiem nākas- ieņemt neērtu ķermeņastāvokli?- veikt kravu apstrādi?- izjust vibrāciju?pamatojoties uz 1. solīiegūtajiem rezultātiem,izvēlēties piemērotuspreventīvos pasākumus, laiuzlabotu stāvokliPielietot risinājumu darbavietās un kontrolēt situāciju,lai konstatētu izmaiņasKā?- novērot darba vietas- vākt informāciju nonodarbinātajiem, vadības,no pašu organizācijas veselībasun drošības komandas- analizēt ar darbu saistītosnelaimes gadījumus ->veikt rezultātu analīzi-vai ir preventīvie pasākumi,kuri jau tiek ieviesti?-izvēlēties piemērotākorisinājumu saskaņā ar riskahierarhiju:1. Novērst risku2. Aizstāt bīstamās situācijasar mazāk bīstamām.3. Likvidēt risku to izcelsmesvietā.-īstenot pasākumus un organizētto norises kontroli(informācija, instruktāžas,apmācība)-pārliecināties, ka risinājumstiek pielietots-novērtēt pasākumus (vai toīstenošanai bija paredzētierezultāti, vai parādījušiesjauni papildus riski?))-ja mainās darba situācija,veikt jaunu riska analīzi(atkārtot 1. soli utt.)Kravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


14Katrs uzņēmums attīstās vairāku gadu gaitā, un laba ideja, protams,ir regulāru novērtējumu veikšana attiecībā uz preventīvajiempasākumiem, lai pārbaudītu, vai tie joprojām atbilst piemērojamajaipreventīvajai politikai.B Preventīvo pasākumu izvēlePēc tam, kad konstatēts risks, nepieciešama rīcība. Kā? Novēršotvai samazinot to. Pirmkārt, uzmanības centrā vienmēr jābūt tiempasākumiem, kuri dod iespēju novērst risku.Apkopojoša tabula par iespējamiem preventīviem pasākumiem:Preventīvā pasākumaveidsRiska novēršanaRiska samazināšanaKas jādara?Kā?Izvairīties no roku darba Pilnīga mehanizācija vai automatizācijakravu pārvietošanāTehniskie pasākumi (mēbeļu materiāla pielāgošana)Atvieglot kravu pārvietošanu(konveijeri, veltnīšu transportieri,1. Mehanizēt uzdevuma izpildidinamiski sastatņu plaukti, ...)2. Pārgrupēt objektus (ULD,iglu,…)3. Atvieglot kravu pacelšanu (lifti,pneimatiskās ierīces, celtņi,...)4. Izmantot ratiņus, speciālipielāgotas kravas pārvietošanaspalīgierīces u.c.Noregulēt kravu uzglabāšanasveidusSamazināt vibrācijuOrganizatoriskie pasākumi1. Maināms augstums- izmantot fiksētos vai maināmospacēlājus: savāžamos galdus,pacelšanas galdus u.c.- noregulēt mēbeļu augstumuatbilstoši to izmantošanas biežumamun kravas smagumam2. Uzlabot piekļuves iespējas-rotējoši, slīpi noliecami galdi u.c.Regulējami un pielāgoti sēdekļi,transportēšanas ceļu nolīdzināšana,triecienus absorbējošosistēmu apkope...Darba plānošana, darbības veidumaiņa, labāka uzdevumu sadale,VDIK 2007. gada kampaņa:


151. Riska novēršanaViena no labākajām preventīvajām metodēm ir riska novēršana, izvairotiesno nodarbināto tiešas pakļaušanas riskam, tātad izvairotiesno kravu pārvietošanas ar rokām. Tas nozīmē smaguma pārvietošanaspilnīgu mehanizāciju vai automatizāciju.a. UzglabāšanaAutomatizētas noliktavasautomatizēta kravasiekraušanab. Kravas automašīnu un kuģu piekraušana/ izkraušanaAutomatizētā kravas iekraušana kuģos, protams, ir vislabākaispreventīvais līdzeklis. Tā novērš ne tikai risku, kas saistīts ar kravupārvietošanu ar rokām, bet arī jebkādu vibrācijas risku, ko radatransporta līdzekļu vadīšana.Konteineru pārvietošanaKravu sagrupēšana konteineros ne tikai veicina sakārtotu kraušanu,bet arī ļauj izmantot pacelšanas ierīces, līdz ar to novēršot ar kravupārvietošanu saistīto risku.Kravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


162. Riska samazināšanaa. Tehniskie pasākumi (mehāniskie līdzekļi)Kravu apstrādi atvieglo tādas tehniskās ierīces kā transportieri, lifti,pneimatiskās pacelšanas sistēmas, rati u.c. Tie ļauj samazināt vai patnovērst risku, kas saistīts ar kravu apstrādi.(1) Atvieglot kravu pārvietošanu- Mehanizēt uzdevuma izpildiGaisa transporta neizbēgamais aspekts, proti, bagāžas vai kravu iekraušanaun izkraušana, ir darbība, kam piemīt augsta riska pakāpeattiecībā uz muguras traumām sakarā ar objektu svaru un skaitu, kāarī tādēļ, ka šis darbs tiek veikts lidmašīnas kravas telpā. Tā kā kravastelpu plānojums ir viens no biežāk sastopamajiem šķēršļiem mugurastraumu novēršanā, ir izstrādāti transportieri, kurus var ievietotkravas telpu centrālajā daļā (skatīt zemāk parādīto piemēru).No otras puses, konteineru pārvadāšanas iekārtas (pazīstamas kā„ULD – Unit Loading Devices” – jeb „konteineri”), kuras var novietotuz klāja, izmantojot transportierus un pacelšanas ierīces, arī novēršnepieciešamību veikt daudzas kravu pārvietošanas darbības arrokām.Elastīgais transportieris „Rampsnake”(avots: FlightCare Belgium)VDIK 2007. gada kampaņa:


17Autopiekabju, konteineru, konteineru, pārvadāšanas iekārtu (ULD) u.c.kraušana ar rokām rada ievērojamu biomehānisko spriedzi, kas vērstauz mugurkaulu, īpaši tāpēc, ka tā pastiprina starpskriemeļu disku saspiešanumuguras lejasdaļā.Viens no labākajiem riska samazināšanas veidiem ir kravu pārvietošana,izmantojot lentes transportierus.Šeit parādīti vairāki piemēri, kurus izmanto kuģniecībā un autotransportā.Autopiekabju iekraušanaKonteineru iekraušanaKravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


18- Objektu grupēšanaSaiņu grupēšana vienā ULD tipa konteinerā, kas pēc tam ar motorizētasierīces palīdzību tiek mehāniski pārvietots, ļauj izvairīties nojebkādas kravu pārvietošanas ar rokām.saiņu grupēšana ULD tipakonteinerāULD tipa konteineru automatizēta iekraušanalidmašīnā- Atvieglot kravu pacelšanuViens no galvenajiem preventīvajiem pasākumiem ir tehnisko ierīčuizmantošana, tā samazinot kravu apstrādi ar rokām.Piemēram, pneimatiskajā ierīcē kravu pacelšanai un pārvietošanaiizmantota vakuuma sistēma.Pneimatiskā pacelšanas ierīce- Izmantot ratus un speciāli pielāgotas kravas apstrādes ierīces.Kravu pārvietošana ar rokām lielos attālumos pārpūlē muguru unrada palielinātu enerģijas patēriņu. Pat tiem, kuri ieņem īpašas pozasmuguras aizsardzībai, palielinās fiziskais nogurums, bet samazināskoncentrēšanās spējas. Tāpēc apstrādes iekārtas izmantošanakravu pārvietošanā var izrādīties darbiniekam ļoti noderīga.autokrāvējselektriskais ķīpu krāvējsVDIK 2007. gada kampaņa:


19(2) Noregulēt kravu uzglabāšanas veidus- Maināms augstumsSavāžamie galdi, autopacēlāji, pacelšanas galdi u.c. samazina nepieciešamībudarbiniekiem ieņemt pozas, kas ir bīstamas mugurai, īpaši tādaspozas, kurās ķermenis tiek noliekts uz priekšu.Augstuma regulēšanu var veikt arī, izmantojot pacelšanas ierīci vai, kāparādīts zemāk, „paaugstinājumu”, lai atvieglinātu no ULD iznākošosaiņu satveršanu.Pacelšana, izmantojotpaaugstinājumuPacelšana, izmantojotautopacēlājuPieļaujamo smagumu nosaka kravas attālums līdz cilvēka ķermenim. Tabulāsniegts pārskats par apstrādājamo kravu maksimālo svaru, vadotiespēc kravas augstuma un tās attāluma līdz cilvēka ķermenim.avots: HSEŠeit parādītais svars varpat tikt samazināts atkarībā noapstākļiem, apstrādes biežumaun konkrētā nodarbinātā.Papildu informācija par šo modeliatrodama adresē:www.handlingloads.euKravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


20- Uzlabot piekļūšanas iespējasNodrošinot kravas satveršanu dažādās tās vietās, neieņemotpiespiedu ķermeņa stāvokļus, ir noteikti laba metode mugurasaizsardzībai. Labs piemērs ir “iesaiņotājs”, kas pārklāj paliktņuspreču transportēšanai ar plastmasas plēvi. Ja paliktnis novietots uzrotējošas platformas, tad tas griežas pats, un plastmasas plēve tamaptinas gandrīz automātiski...Automātiskais iesaiņotājsVienkāršs pielāgojums vai instrumenta izgatavošana bieži var būtļoti noderīga, kad jāpanāk piekļūšana kravai. Ilustrācijās zemākparādīts transportuzņēmēja radīts instruments, ar kuru var vieglākaizsniegt autopiekabes sānu dēļus, ja tos nepieciešams demontēt.Instruments autopiekabessānu dēļu demontāžaiAutomātisko (nevis rokas vadības) platformu izmantošana dodiespēju noregulēt piemērotu augstumu, lai viegli piekļūtu autopiekabēm,tās piekraujot/ izkraujot.Automātiskās platformasaugstuma regulēšanaVDIK 2007. gada kampaņa:


21(3) Samazināt vibrāciju- Pareizā izvēlePirmais preventīvais pasākums, iespējams, tiek jau veikts, izvēloties pareizotransporta līdzekli. Tirdzniecības nozarēs nodarbinātajiem būtībājāsniedz detalizēta informācija par kravas automašīnas vai ceļamkrānavibrācijas raksturpazīmēm, tāpat kā par dzinēja jaudu un kravas celtspēju.Informāciju par dažādu transporta līdzekļu veidu vibrācijas īpašībām varatrast Internetā: http://umetech.niwl.se/eng/wbvsearch.lasso.pareizs sēdekļanoregulējums- Amortizācijas sistēmu apkope un pareiza izmantošanaSvarīgi ir regulāri pārbaudīt dažādo elementu stāvokli, kas nosakatransporta līdzekļa reakciju uz vibrāciju. Galvenā uzmanība jāpievēršpneimatisko elementu stāvoklim, kabīnes amortizācijai un sēdeklim.Pēdējam jāpievērš īpaša uzmanība vienmēr, kad transporta līdzeklis tiekizmantots.Sēdeklis jānoregulē atbilstoši:- braucēja svaram (pneimatiskās amortizācijas gadījumā tas notiekautomātiski, taču mehāniskās amortizācijas gadījumā jāveic regulēšanaar rokām),- braucēja kāju garumam, lai sēžot nodrošinātu pareizu atbalstu augšstilbulīmenī,- braucēja ķermeņa augšdaļas garumam, lai nodrošinātu pienācīgu mugurasatbalstu un kustīgumu,- nepieciešamajai piekļuvei vadības ierīcēm.b. Organizatoriskie pasākumiDarba plānošana, darbības veidu maiņa un labāka uzdevumu sadale – tievisi ir darba organizācijas pasākumi, kas ļauj samazināt risku.Darba vides korekcijas, ko dēvē arī par ergonomiku, ietver izmaiņasmēbeļu, materiālu un darba organizācijas ziņā. Šīs izmaiņas, protams, nevienmēr ir viegli īstenojamas. Tāpēc transporta nozarē nodarbinātajiemir svarīgi rūpēties par savu ķermeni, kustēties uzmanīgi un ieņemt pozas,kas nav kaitīgas mugurai.Tāpat arī darba devēji var sagādāt iespēju nodarbinātajiem nodarbotiesar sportu darba vietā (trenažieru telpas, dušas, …) vai pamudināt viņusnodarboties ar sportu ārpus darba vietas (piedalīties sporta pasākumuizdevumu segšanā). Darba devēji var arī mudināt nodarbinātos izmantotvelosipēdus vai iet uz darbu kājām.Kravu apstrāde ar rokām transporta nozarē


22KopsavilkumsProcess ir šāds:a. Nosakiet un novērtējiet riska faktorusLai to izdarītu, nepieciešams izanalizēt:- darba procesu (ko nodarbinātais dara savā darba vietā?)- darba metodes (kā nodarbinātie izpilda viņiem uzticētos uzdevumus?)- riska faktorus, to cēloņus un sekas (kas var izraisīt nelaimes gadījumusdarbā vai novest pie arodslimībām?).b. Novērsiet vai samaziniet risku:- Samaziniet roku darbu kravu apstrādē- Nodrošiniet mehāniskus palīglīdzekļus un ergonomiskus risinājumusc. Pārvaldiet atlikušos riskus- Informējiet par riskiem nodarbinātos un viņu pārstāvjus- Apmāciet nodarbinātos, lai nodrošinātu viņu labāku aizsardzību- Mainiet darba organizācijas veidu, lai samazinātu nodarbinātopakļaušanu riskiem to ilguma un/vai intensitātes ziņā- Novērsiet citus riskus, kuriem var būt kāda nozīme (piemēram,stresu)- Novērtējiet savu darbinieku veselības stāvokli- Veiciet atkārtotu riska analīzi atbilstoši (iespējamām) izmaiņāmdarba situācijā.VDIK 2007. gada kampaņa:


Kravu apstrāde ar rokām transporta nozarē23


www.handlingloads.eu© Photos Prevent

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!