2013.gadam - Valsts Darba Inspekcija

vdi.gov.lv

2013.gadam - Valsts Darba Inspekcija

1.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 3.oktobranoteikumiem Nr.1127Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējumspa programmām un apakšprogrammām 2011. - 2013.gadamVeidlapa 1(pb)Programmas/apakšprogrammas kods; SAP Grupas,klasifikācijas apakšgrukods -pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanas,funkcijasklasifikācijas kodsProgrammas/ apakšprogrammas nosaukums;klasifikācijas koda nosaukums2010.gadaplāns2011.gadapieprasījums2012.gadapieprasījums1 2 3 4 5 6 7 8 921.00.00 04,121 Darba apstākļu uzlabošana2009.gadaizpilde2013.gadapieprasījumsP0 18000 - 21700; Resursi izdevumu segšanai22100 - 22300x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715A300 3.0. 21300; 21400; Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu22100 - 22300 ieņēmumi x 8 400 25 200 0 0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 71521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiemieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 715B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B100 1.0. 1000 - 4000; 6000 - Uzturēšanas izdevumi7000x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi x 1 393 067 1 400 438 1 375 238 1 375 2381000 1.1. 1000 Atlīdzība x 1 167 980 1 168 551 1 158 551 1 158 5511100 1.1. 1100 Atalgojums x 925 924 926 384 918 325 918 3252000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi x 225 087 231 887 216 687 216 687B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā unstarptautiskā sadarbība x 420 477 477 4777700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība x 420 477 477 477P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]Finansiālā bilancex 0 0 0 021.01.00 04,121 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontroleun uzraudzībaP0 18000 - 21700; Resursi izdevumu segšanai22100 - 22300x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715A300 3.0. 21300; 21400; Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu22100 - 22300 ieņēmumi x 8 400 25 200 0 0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 71521710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiemieņēmumiem x 1 385 087 1 375 715 1 375 715 1 375 715B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B100 1.0. 1000 - 4000; 6000 - Uzturēšanas izdevumi7000x 1 393 487 1 400 915 1 375 715 1 375 715B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi x 1 393 067 1 400 438 1 375 238 1 375 2381000 1.1. 1000 Atlīdzība x 1 167 980 1 168 551 1 158 551 1 158 5511100 1.1. 1100 Atalgojums x 925 924 926 384 918 325 918 3252000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi x 225 087 231 887 216 687 216 687B140 1.4. 7600 - 7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā unstarptautiskā sadarbība x 420 477 477 4777700 1.4. 7700 Starptautiskā sadarbība x 420 477 477 477P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]Finansiālā bilancex 0 0 0 062.06.0004.121Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotieprojekti labklājības nozarē (2007.-2013.)P0 18000 - 21700; Resursi izdevumu segšanai22100 - 22300x 50 000 4 438 77 400 0A700 7.0. 21700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem x 50 000 4 438 77 400 021710 7.0. 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiemieņēmumiem x 50 000 4 438 77 400B000 1000 - 9000 Izdevumi - kopā x 50 000 4 438 77 400 0B100 1.0. 1000 - 4000; 6000 - Uzturēšanas izdevumi7000x 50 000 4 438 69 900 0B110 1.1. 1000 - 2000 Kārtējie izdevumi x 50 000 4 438 69 900 01000 1.1. 1000 Atlīdzība x1100 1.1. 1100 Atalgojums x1


Programmas/apakšprogrammas kods; SAP Grupas,klasifikācijas apakšgrukods -pas kodsIeņēmumu,izdevumu,finansēšanas,funkcijasklasifikācijas kods2009.gadaizpilde2013.gadapieprasījumsProgrammas/ apakšprogrammas nosaukums;klasifikācijas koda nosaukums2010.gadaplāns2011.gadapieprasījums2012.gadapieprasījums1 2 3 4 5 6 7 8 92000 1.1. 2000 Preces un pakalpojumi x 50 000 4 438 69 900B200 2.0. 5000; 9000 Kapitālie izdevumi x 0 0 7 500 0B210 2.1. 5000 Pamatkapitāla veidošana x 0 7 500P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]P1M [18000 - 21700;22100 - 22300] -[1000 - 9000]Finansiālā bilanceFinansiālā bilancex 0 0 0 0x 0 0 0 02

More magazines by this user
Similar magazines