Lazdonas pamatskolas ziņas aprīlī - Madona.lv

madona.lv
  • No tags were found...

Lazdonas pamatskolas ziņas aprīlī - Madona.lv

SKOLAS ŽURNĀLISTU PANĀKUMILaikraksta “Stars” žurnāliste Elsiņa pasniedz SandijaiLiepiņai atzinības rakstuKārtējo gadu Madonas novada skoluavīžu veidotāji, arī Cesvaines un Ērgļunovada skolu redkolēģijas tika aicinātaspiedalīties skolu avīžu skatē. Šogad skatēar savām skolu avīzēm piedalījās deviņasskolas, tostarp arī Lazdonas pamatskola.Skati ik gadu organizē Madonas bērnuun jauniešu centrs, un tās mērķis ir veidotskolēnos interesi un izpratni par apkārtnotiekošo, veicināt pieredzes apmaiņu,sekmējot skolu avīžu veidošanos unto kvalitāti.Ar skolēnu veidotajām avīzēm iepazināsprofesionāli žurnālisti, tika vērtēta rakstu valoda, stils, avīzes noformējumadaudzveidīgums, saikne ar apkārtējo sabiedrību, noteikta oriģinālākā, iedvesmasbagātākā skolu avīze un piešķirtas dažādas nominācijas.Konkursa rezultāti tika paziņoti noslēguma pasākumā, kas notika 22.aprīlī Madonasģimnāzijā, kur avīžu skates dalībnieki saņēma atzinības rakstus.Lazdonas pamatskolas avīze „Mirklis” ieguva atzinības rakstunominācijā „Labākais noformējums”. APSVEICAM!SKOLAS ABSOLVENTI APCIEMOSAVU PIRMO SKOLUSkolas kolektīvs vienmēr priecājas, kadskolā iegriežas bijušie skolas absolventi unpastāsta kas jauns ir noticis viņu dzīvē.25.aprīlī skolā viesojās nu jau Madonasģimnāzijas 10.klases audzēknes Laura Černovaun Liesma Zariņa. Meitenes iepazīstināja9.klases skolēnus ar prasībām, kādastiek izvirzītas skolēniem iestājoties Madonasģimnāzijā. Katru gadu kāds no Lazdonaspamatskolas absolventiem izvēlas turpinātiegūt izglītību Madonas ģimnāzijā.Skolas kolektīvs patiesi priecājas, ka mūsuskolas absolventi nākamajās mācību iestādēsir labāko vidū. Novēlam meitenēm veiksmīgumācību gada noslēgumu!Laura Černova Un Liesma Zariņa prezentē Madonas ģimnāziju


SAGAIDAM PAVASARIDEJAS VIRPULĪ...Pavasara gaišums ienākne tikai dabā, bet arīmūsu sirdīs, ja tikai mēspaši to protam radīt. Ikviensvarēja izjust gaišumu caurdeju, kad 30.aprīlī Madonassporta hallē notika ikgadējaistradicionālais tautiskodeju kolektīvu sadancošanāspasākumsSadancošanās jau kļuvusipar tradīciju, kur katrakolektīva vadītāji un dejotājivar smelties idejas, mācītiesno citu pieredzes, lai sasniegtu labus rezultātus deju svētku skatēs ungatavotos kārtējiemDziesmu un deju svētkiem.Lazdonas pamatskolupasākumā pārstāvēja1.-4.klašu un PIgrupas „Bitīte” bērnudeju kolektīvs skolotājasDaigas Madarniecesvadībā. Bija patīkamiskatīties uz dejotājiem,kas dejā rod piepildījumu.Ne vienās acīsDeju soļu atkārtošana ģenerālmēģinājumāDeju kolektīvs pirms tautisko deju koncertavien bija nolasāms patiessprieks un gandarījumspar izdevušos pasākumu. Dažiem bērniem tā bija pirmā pieredze,uzstājoties tik lielā pasākumāun tik daudziemdalībniekiem uzskatuves vienlaikus.Katrs devās mājup ardzirkstelīti sirdī.Paldies deju kolektīvavadītājai DaigaiMadarniecei par pacietībuun ieguldītodarbu mācot bērniemdeju soļus, kā arī bērnuvecākiem par atsaucībugatavojot bērnuspasākumam.Koncertā katrs deju kolektīvs rāda ko spēj—Lazdonas pamatskolas deju kolektīvs pirmais no labās pusesSKOLĒNA HOROSKOPSMAIJAMMēneša vidū siltā laikaietekmē vai kādu citu nenoskaidrotuiemeslu dēļbūtiski var palielināties neattaisnotostundu skaits,neuztraucies, tas ir normāli.Arī pie skolotāju nesaprotamajiemizteicieniem(“Tev laikam galvā pavasarisiestājies”, “Kaķu laikssācies” u.tml.) ar laiku pieradīsi.Var rasties pastiprinātavēlme uzturēties ārā,piemēram, parkā. Var būtnosliece uz mīlestību unromantiku, daudz mazāka–uz mācībām.Pamazām samazināsiesapģērbu daudzums un garums.Mēneša beigās varisākt uzturēt labākas attiecībasar skolotājiem, kānekā mācību gads tuvojasnoslēgumam. 9.klases skolēniemvar sākties nelielāpanikas lēkme. Bet visticamākvēl līdz maija vidum tānenotiks.Būtība šis mēnesis solāsbūt veiksmīgs, jo balstotiesuz absolventu anatomijulielākam stresambūtu jāparādās nākamāmēneša sākumā. Laika apstākļunemainības gadījumājutīsies priecīgs un apmierināts,ja vien necentīsiesdomāt par savām sekmēmun liecības sagaidīšanu.


Mana mamma ir čakla, labsirdīga un sirsnīga( Sindija, 1.kl.)Mana mamma ir jauka un forša (Robijs, 1.kl.)Mana mamma ir jauka, mīļa un čakla. Novēlu viņaipaklausīgus dēlus. (Ronijs, 1.kl.)Mana mamma ir dzīvespriecīga, mīļa, jauka unapdomīga. Novēlu viņai, lai veicas visi darbi(Ērika, 1.kl.)Mana māmiņa ir labestīga, jo viņa mani vienmērlutina. Viņa man atļauj kaut ko nopirkt. (NikolaLuīze, 2.kl.)Mana māmiņa ir mīļa, skaita un sirsnīga. Viņaipatīk gatavot ēst, jo viņai ir daudz receptes.(Luīze, 2.kl.)Mana māmiņa ir mīļa un skaista. Viņai patīk spēlētvolejbolu. (Matīss, 2.kl.)Mana māmiņa ir ļoti skaista, gudra, sirsnīga unmīļa. Viņai patīk zīmēt. (Terēze, 2.kl.)Mana māmiņa ir mīļa labestīga, draudzīga unizpalīdzīga. Viņa palīdz omei nomazgāt traukusun vectēvam palīdz atnest malku. (Markuss, 2.kl.)Mana māmiņa ir skaista, laba un draudzīga.(Jānis, 2.kl.)Manai māmiņai patīk puķes un saule. (Amanda, 2.kl.)Mana māmiņa ir vismīļākā uz visas pasaules. Mēs kopā ejam ogās un sēņot. Mēs kopā ar ģimeni braucam uz laukiem un peldēties.(Emīls, 5.kl.)Mana māmiņa ir vismīļākā un es viņu ļoti mīlu. Mums patīk kopā iet uz ezeru peldēties. (Arita Airisa, 5.kl.)Mana mamma ir vislabākā, vismaz es tā domāju. Mēs kopā ejam sēņot, lasām ogas dārzā, stādam puķes un dārzeņus, mājāscepam picas un kūciņas. Kad man ir gājis grūti, mamma man ir palīdzējusi mācībās. Es protams, pasaku mammai paldies. Mammaman ir mācījusi ko ir labāk darīt un kā izturēties cilvēku pūlī, skolā vai pie radiniekiem. (Ivo, 5.kl.)Es savu māmiņu braucu uz laukiem u uz baseinu (Aivis,5.kl.)Es mīlu savu māmiņu par to, ka viņa man palīdz un rūpējaspar mani. Mēs kopā ejam sēņot, ogot un darām dažādaslietas. (Viktorija, 5.kl.)Mana māmiņa ir vienmēr mīļa, izpalīdzīga, jauka, vislabākā,reizēm stingra. (Nadīne, 6.kl.)Mana māmiņa ir mīļa, gudra un viņa ir pati labākā(Valentīns, 6.kl.)Mana māmiņa ir pati mīļākā, jaukākā, stingrākā. (Emīls,6.kl.)Mana māmiņa ir jauka un mīļa. (Leonards, 6.kl.)Mana māmiņa ir jautra, bez viņas nevarētu būt jautri. (Inguss, 6.kl.)


Iepriecini savu mammu Mātes dienā!Miers. Drošība. Mīlestība - šie vārdi vislabāk raksturovārdu „Mamma". Mamma vienmēr ir un būs vismīļākais cilvēkspasaulē. Tāpēc darīsim tā, lai Mātes diena mūsu mammāmkļūtu par pašu skaistāko dienu gadā.Vislabākā dāvana ir vienkārši būt kopā!Cik laika jūs parasti varat veltīt savai mammai - uzklausītviņu, painteresēties, kā viņai veicas, ar ko viņa nodarbojas, vaiko vēlētos darīt? Mātes diena - ir lielisks iemesls atrast laikuun pabūt kopā. Dāvinot mammai savu laiku un uzmanību, sagādāsietvislielāko pārsteigumu viņai, ko mamma noteikti novērtēs.Pat visdārgākā dāvana neaizstās kopā pavadīto laiku.Parunājieties, pajautājiet to, kas jums jau sen rūp, bet līdz šimnav bijis piemērots brīdis to izdarīt. Mūsu mammas ir saglabājušastādas atmiņas, par kurām jūs pat nenojaušat... Uzklausiettās, atcerieties un novērtējiet, jo kādreiz tās kļūs par dārgujūsu mantojumu.Idejas, kā atzīmēt Mātes dienu: Pagatavo Mātes dienai veltītaspusdienas, tikai ar mammasiecienītākajiem ēdieniem un dzērieniem,vai arī rezervējiet galdiņuviņas iecienītajā restorānā. Noskatieties kopā mammasmīļāko filmu. Vai arī izvēlietiesfilmu, ko viņa vēl nav redzējusi,bet zināt, ka tā noteikti mammaipatiks. Noorganizējiet pikniku dabā,bet pēc tā uzaiciniet mammu izbraukt ar laivu. Atpūta dabāun negaidīta izklaide - noteikti iedegs smaidu mammassejā.MĀTES MĪLESTĪBA ...Mātes mīlestība – tas ir tas koneviens nav spējīgs izskaidrot,Tā ir veidota no dziļas uzticības,upura un sāpēm.Tā ir bezgalīga un noturīga, laikas arī nenotiktu,Jo šo mīlestību nekas nespēj nesagraut, ne atņemt.Tā pacieš un piedod, kad visiciti pamet,Un tā nekad necieš neveiksmiun nešaubās, pat tad, kad sirds lūzt.Tā tic pāri par jebkuru cerību, kad visi visapkārt tiesā,Tā kvēl ar visretākā un spožākā, dārgakmeņa krāšņumu .Mātes mīlestība nepakļaujas formulējumam,Tā met izaicinājumu katram izskaidrojumam,Tā vēl joprojām paliek noslēpums,Tāds pats kā visuma radīšanas noslēpums.Tas ir daudzējāda spožuma brīnums, kuru cilvēki nespēj saprast,Un kārtējā brīnišķā liecība Dieva maigajai un vadošajai rokai.Ar siltu saulīti, ar putnu balsīm, arpirmajiem ziediem nāk Māmiņas diena.Mūsu sveicieni un paldies visām māmiņāmpar visu: par asaru uz vaiga, kodienas steigā nepamanām, par bēdu,kuru māmiņas prot klusi salocīt, pargaišu smaidu, kurš tiek dienām apkārtvīts! MĒS JŪS MĪLAM!Jūsu bērniNoorganizējiet ģimenes fotosesiju. Mamma smaidīs netikai fotoobjektīva priekšā, bet arī tad, kad vēlāk šķirstīsģimenes albumu.Patērzējiet pie smaržīgas tējas vai kafijas tasītes (vai pievīna glāzes?), klausoties mammas mīļāko mūziku. Varbūttās būs vecās plates, disko ritmi vai arī garās itāļu balādes...Palūdziet mammai, lai padalās ar jums skaistākajās jaunībasatmiņās un notikumos. Pajautājiet, ko viņai ir iemācījusidzīve, un ko viņa var iemācīt jums.Pastāstiet jūs savas skaistākās atmiņas par mammu, bērnību,nerātnībām. Pasakieties mammai par visu, ko viņajūsu dēļ darījusi, pasakiet, ka mīlat.Aizvediet mammu uz SPA salonu. Kamēr par jums rūpēsiesspeciālisti vai arī pavadot laiku burbuļvannā - būs lieliskslaiks sirsnīgām sarunām!9.maijā plkst. 17.00Lazdonas pamatskolas zālēLazdonas pamatskolas bērni aicina apmeklētĢIMENES DIENAIveltītu pasākumu


SAKOPSIM SEV APKĀRT!Putniņi kokos čivina, saulīte silda. Pavasaris klāt. Sniegs pamazāmnokūst... un skatam paveras ne visai pievilcīgas ainas. Ziemā samestieatkritumi visā savā krāšņumā gozējas zālītē . Un neviļus sāc domāt,kāpēc gan cilvēki nevarētu nedaudz parūpēties par savu māju,pilsētu, valsti, galu galā visu planētu? Un izrādās, mēs varam darītļoti daudz. Kas ir mūsu atkritumu konteineros?13 fakti par atkritumiem un to pārstrādi1. Ik gadu Latvijā tiek radīts apmēram 600 –700 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu, no Kuriem 70%(t.i. 420 - 490 tūkstoši tonnu) Rada iedzīvotāji.2. No visa radītā atkritumu apjoma tikai 70% tiek noglabāti izgāztuvēs un poligonos, tas nozīmē, ka30% (t.i. 180 – 210 tūkstoši tonnu) izmesto atkritumu nonāk dabā – mežos, pļavās un citās vietās.3. 27 PET pudeles = 1 džemperis.4. No PET pudelēm tiek izgatavoti vairāki produkti, tostarp tekstilšķiedra,kas ļauj ražot ne tikai džemperus, T-kreklus, bet arī polsterētas segas,paklājus, u.tml.5. Viena 0,5 litru tilpuma PET pudele sver 50 gramu. 20 000 pudeļu = 1tonna PET.6. 670 alumīnija bundžiņas = 1 velosipēds.7. Pārstrādāts alumīnijs tiek izmantots, lai ražotu jaunus iesaiņojumamateriālus. Taču to izmanto arī citur – celtniecībā un transporta jomā.8. 19 000 tērauda konservu kārbas = 1 automašīna.9. Pārstrādājot tēraudu, tiek ražotas konservu kārbas, automašīnu detaļas,elektriskās mājsaimniecības ierīces.10. 100 tonnas pārstrādāta stikla = 100 tonnas jaunu pudeļu.11. Stikla rūpniecībā no jauna tiek izgatavots stikls. Šādā veidā pārstrādātsstikls saglabā tādas pašas īpašības, kādas ir jaunam stiklam, un tādējādi pilnībāir piemērots jaunu stikla pudeļu ražošanai. Stikls ir pārstrādājams bezgalīgi.12. Stikls ir 100% pārkausējams materiāls un tā pārstrādei nepieciešamāenerģija ir par 32% mazāka par to, kas jāpatērē stikla ražošanai no smiltssodas-kaļķumaisījuma. Gaisa piesārņojums, kas rodas ražojot pudeles nopārstrādāta stikla, ir par 20% mazāks, bet ūdens13. Vienas tonnas avīžpapīra otrreizēja pārstrāde atbrīvo izgāztuvēs 2,5 m3 zemes un otrreizējaipapīra pārstrādei nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot arpirmreizējo apstrādi. Lai iegūtu 1t papīra, jānozāģē ~14 pieauguši koki bet, lai izaugtu koks, nepieciešamiapmēram 25- 40 gadi.Šīs lietas reizēm nav nepieciešams izmests atkritumos –tās var noderēt citiem.Lazdonas pamatskolas avīzi “MIRKLIS” veidoLazdonas pamatskolas “Jauno žurnālistu” pulciņš”

More magazines by this user
Similar magazines