plāns oktobrim. - Smiltene

smiltene.lv
  • No tags were found...

plāns oktobrim. - Smiltene

(Anna Lavrinoviča, t. 26310300, annalav@inbox.lv )30. oktobris 10.00 Smiltenesģimnāzija30.oktobris 10.00-15.00Smiltenesģimnāzija31.oktobris 10.00 RīgasIzglītības uninformatīvimetodiskaiscentrsRīga, Kaņieraiela -1530.10.-2.11. DraudzīgāAicinājumaLiepājas5.vidusskolaeTwinning kursi jebkura mācību priekšmeta, arī pirmsskolas uninterešu izglītības skolotājiem (6 stundas)Seminārs pedagogiem "Atvērto jautājumu uzdošanas treniņš unkoučinga principu izmantošana, palīdzot jauniešiem karjeras attīstībā”Nodarbību vadītājas:Svetlana Romašina – Rīgas Koučinga skolas direktoreLigita Embrekte - mag.paed, profesionāls koučs/ personības unkomandu attīstības trenerePieteikties izgl_parvalde@smiltene.lv vai t. 64707579 Info – e-pastosVizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs.(Ilze Kadiķe, vecākā referente, t.67814438, ilze.kadike@visc.gov.lv)Š.Amonašvili autorseminārs „Humāna un personiska pieeja bērnuaudzināšanai un izglītošanai”InformācijaOktobris tiek pasludināts par „Tīrības dienu” mēnesi, kura laikā iedzīvotāji, valsts iestādes unuzņēmumi tiek aicinātas sakopt un satīrīt ikvienu valsts stūrīti, sākot no savām mājām, uzņēmumiemun pagalmiem, beidzot ar parkiem, pļavām un mežiem. “Tīrības dienu” ietvaros tiks rīkotas dažādasaktivitātes, kurās iesaistīties varēs ikviens, kam rūp tīra un sakopta vide.Linda Osīte,Tīrības dienu birojs tel.: 26831571,E-mail:piedalies@tiribasdienas.lv www.tiribasdienas.lvESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskampakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ ietvaros ir sagatavots raidījumu cikls „Es un skola”, kas,sākot no šā gada 29.septembra, katru sestdienas rītu plkst.11.00 tiks rādīts LTV1 kanālā.Novembra sākumam -1.novembris 9.00. -14.30Smiltenesģimnāzija,37. kabinets1.novembris 10.00 Smiltenesģimnāzija,45.kab.1.novembris 14.00 SmiltenesCentravidusskolā1.-2.novembris1.nov.pl.12.30ValmierasValstsģimnāzija1.-2. PļaviņunovadaProfesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi sākumskolu un pamatskoluangļu valodas skolotājiem (noslēgums) (Irita Steģe, t. 27805589,irita.stege@gmail )Vizuālās mākslas skolotāju MA sanāksme(Līga Kaupe 29221456 liga.kaupe@inbox.lv)Ķīmijas MA sanāksme(Vislava Pubule 26335885 vislava@inbox.lv )Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodisko apvienību vadītājuseminārs.(Ļubova Jakovele, vecākā referente, t.67814463,lubova.jakovele@visc.gov.lv)Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcija - LatSTE` 2012 "Es daru tā,pamēģini arī Tu"


novembris ģimnāzija Informācija http://latste.blogspot.comIzbraukšanai pieteikties izgl_parvalde@smiltene.lvSmiltenes bibliotēkas interneta lasītavas un abonementa telpās aplūkojamaGrundzāles pamatskolas skolotājas Daces Matules fotogrāfiju izstāde "Deviņi dabastuvplāni"Skolas var Izglītības pārvaldē paņemt lietošanā grāmatu apvākojamo ierīci (pēcvajadzības).Septembra labie darbiPasaules kultūras dienā Smiltenes Centra vidusskolā viesojās socioloģeCecilia Barros Erismann (dzīvo Brazīlijā), kopā ar viesskolēnu Jose David Sotillo -Grillet iepazīstināja ar Dienvidamerikas un Eiropas valstu valodām un kultūru. Skolēnibija pārsteigti par viesu daudzo svešvalodu prasmi (angļu, vācu, spāņu, itāļu,portugāļu, franču) un pozitīvo attieksmi pret šo tautu un valstu kultūratšķirībām.Smiltenes ģimnāzijā viesojās sadarbības skolu skolēnu delegācijas no Vjatkashumanitārās ģimnāzijas (Kirova, Krievija) un Villihas (Vācija); kā krievu, tā vācuskolēni cītīgi mācījās gan literatūru, gan vēsturi, mēneša beigās pedagoģisko praksiuzsāka Kirovas Universitātes studenti.Bilskas pamatskolā - sākumskolas skolēnu ekskursija uz Trīssaliņām, vecākoklašu skolēnu ekskursija uz Rūjienu.Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājsTālis JaunzemisAlda Miķe , 64707579

More magazines by this user
Similar magazines