materiāli - LIKTA

likta.lv

materiāli - LIKTA

Vienlīdzīgas pieejamības platjoslasinfrastruktūras attīstība kāpriekšnosacījums e-iekļaušanai


Jauns komunikācijuindustrijas standarts –optiskais internets


Internets ir pirmās nepieciešamības prece!Cilvēki ir gatavi atteikties no:282719• no jauna apģērba iegādes• no remontdarbiem• no žurnāliem, avīzēm un grāmatām• veselības aprūpes pakalpojumiem• un tikai 5% ir gatavi atteiktiesno interneta un televīzijas!355* Gfk pētījums


Valstis ar ātrāko internetu pasaulē


Strauja izaugsme visā Latvijā• Optiskais internets jau pieejams vairāk nekā 320 tūkst.mājsaimniecībām 16 Latvijas pilsētās• Pieaugoši ātrumi - 20 Mbit/s, 100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 500Mbit/s


Vai strauja izaugsme visā Latvijā?• Eiropas Komisijas izstrādātā Digital agenda paredz līdz2020.gadam nodrošināt platjoslas pieslēgumu ikvienamEiropas iedzīvotājam• Uzņēmēji savu tīklu izbūvē vietās, kur tas ir ekonomiskipamatots• Lietuva un Igaunija, lai izbūvētu platjoslas pamattīklulauku teritorijās saņēmušas ap 65 milj. EUR katrafinansējumu no ES


Digitālā plaisa


Kas sekmē e-pakalpojumu izmantošanuPlatjoslaspieejamība:Pozitīvi - interneta bezmaksas lietošanas iespējas Latvijas bibliotēkāsE-pakalpojumi;saturs:Šobrīd Latvijā ir pieejami salīdzinoši nedaudz e- pakalpojumu, maz uzmanībastiek pievērst sabiedrības informēšanā par e-pakalpojumiem un ieguvumuskaidrošanāSabiedrībasizglītošana:Lai pilnvērtīgi izmantotu e-pakalpojumus, iedzīvotājiem ir jābūt e-prasmīgiem


Paldies!

More magazines by this user
Similar magazines