Signe Balina - LIKTA konference 2012

likta.lv
  • No tags were found...

Signe Balina - LIKTA konference 2012

LIKTA IKT NOZARESPRIORITĀŠU HARTASigne Bāliņa, Dr. Oec.LIKTA prezidenteRīga, 2012. gada 30. novembrī


Elektroniskā identitāte –iespēju brīvībaLIKTA 14. gadskārtējā konference2012. gada 30. novembrīOrganizators:Galvenais partneris:Partneri:


NOZARE SKAITĻOSIKT uzņēmumu skaits50+ nodarbinātie2009 2010 20112 781463 151443 370Nodarbināto skaits IKT sektorā (tūkst.) 17.3 17.3 18.3IKT sektora apgrozījums (milj. Ls)IKT ražošanaIT pakalpojumiKomunikāciju pakalpojumiIKT vairumtirdzniecība1 2794.1%17.7%42.0%36.2%1 4534.2%17.1%35.9%42.8%IKT sektora peļņa (milj. Ls) 117.6 125.3461 5994.5%18.9%32.2%44.4%IKT sektora uzņēmumu PV īpatsvars IKP 3.5% 3.5% 3.3%Personāla izmaksas (milj. Ls) 144 127 141


EKSPORTA RĀDĪTĀJI, MILJ. LVL4003503002502001501005002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011IKT pakalpojumu eksportsIKT produktu eksportsAvots: Centrālā Statistikas pārvalde, Latvijas Banka


IKT PAKALPOJUMU EKSPORTS, MILJ. LVL1401201008060402002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Datorpakalpojumi Komunikāciju pakalpojumi Datu pakalpojumiAvots: Latvijas Banka


EKSPORTA ĪPATSVARS APGROZĪJUMĀ100%80%60%40%20%0%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201120.2%EksportsIekšzemes apgrozījums6


LIKTA harta


APRĪKOTS E-PILSONISIzmantojot digitālās tehnoloģijas,Latvijā jāveido tāda e-vide, kurāiedzīvotāji var izmantot visus tospašus pakalpojumus, ko reālajāvidē, samazinot birokrātisko sloguun administratīvos procesus:Katra iedzīvotāja e-identitāte (eID,e-paraksts)Elektroniskā pasta adrese ikvienampilsonim (e-adrese)Plašāka pieejamība digitālajāmiekārtām

More magazines by this user
Similar magazines