Izglītības iespējas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

nva.gov.lv
  • No tags were found...

Izglītības iespējas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS PĒC VIDUSSKOLASAugstākās akadēmiskāsizglītības programmasKUR? – augstskolāsCIK ILGI? – 3-4 gadiKO IEGŪST? – akadēmiskobakalaura grādu un iespējuturpināt studijasmaģistrantūras programmās(1-2 gadi) vai augstākāsprofesionālās izglītībasprogrammās (1-2 gadi)Augstākās izglītības programmasAugstākās profesionālās izglītībasprogrammasI līmeņa augst. prof. izgl. programmasKUR? – koledžās, augstskolāsCIK ILGI? – 2-3 gadiKO IEGŪST? – I līmeņa augstāko profesionālo izglītību(4. profesionālās kvalifikācijas līmeni) un iespējas turpināt studijas2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmāsII līmeņa augst. prof. izgl. programmas – 2 veidu:a) profesionālās bakalaura izglītības programmasKUR? – augstskolāsCIK ILGI? – 4 gadiKO IEGŪST? – II līmeņa augstāko profesionālo izglītību(profesionālo bakalaura grādu + 5. profesionālās kvalifikācijaslīmeni) un iespēju turpināt studijas maģistrantūras programmās(1-2 gadi)b) profesionālās augstākās izglītības programmasKUR? – augstskolāsCIK ILGI? – 4-6 gadiKO IEGŪST? – II līmeņa augstāko profesionālo izglītību(5. profesionālās kvalifikācijas līmeni) un iespējas turpināt studijasmaģistrantūras programmās (1-2 gadi)Vidējās profesionālās izglītībasun arodizglītības programmasKUR? – tehnikumos, dažādāsprofesionālajās skolās (mākslas,mūzikas, medicīnas, amatu u.c.),arodskolās u.c.CIK ILGI? – 1-3 gadiKO IEGŪST? – vidējo profesionāloizglītību (3. profesionālās kvalifikācijaslīmeni) vai arodizglītību(2. profesionālās kvalifikācijas līmeni)un iespēju turpināt mācības augstākāsizglītības programmāsProfesionālās tālākizglītības programmas(bezmaksas, izmantojotNodarbinātības Valsts aģentūras piedāvātospakalpojumus (no 15 gadu vecuma), vai maksas)KUR? – izglītības centros, arodskolās, dažādāsprofesionālajās skolās, tehnikumos u.c.CIK ILGI?– 480-640 st. (lai iegūtu 1. vai 2. profesionālāskvalifikācijas līmeni);– 960 st. (lai iegūtu 3. profesionālās kvalifikācijaslīmeni)KO IEGŪST? – kvalifikācijas apliecību(1., 2. vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim)Profesionālās kvalifikācijas līmeņu skaidrojums(Profesionālās izglītības likums, 10.06.1999., 5. pants):1. profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespējuveikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības jomā,2. profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespējupatstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu,3. profesionālās kvalifikācijas līmenis – paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kasdod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana unorganizēšana,4. profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespējuveikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu,5. profesionālās kvalifikācijas līmenis – noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kasdod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē

More magazines by this user
Similar magazines