Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām septembrī ...

ropazi.lv
  • No tags were found...

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām septembrī ...

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumusaskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantuRopažu novada pašvaldībaVALSTS AMATPERSONU SARAKSTS2012. gada septembrisVārds, uzvārds Amats Alga Deputāti Komisijas KopāAntons CIBUĻSKIS Domes priekšsēdētājs, domes 771 771kapitāla daļu turētāja pārstāvisSIA „Ciemats”, SIA „Vilkme”,Finanšu komitejas priekšsēdētājsZigurds BLAUS Domes priekšsēdētāja pirmais 413 248 661vietnieks, deputāts, Dzīvokļukomisijas priekšsēdētājs,iepirkuma komisijas loceklisSanita MEGERE - Domes priekšsēdētāja vietniece, 555 224 779KLEVINSKAKultūras un izglītības centravadītājaRaimonds SKREBS Deputāts 38 38Indulis LĪDACIS Deputāts 343 67 410Vladislavs Deputāts 172 172


ŠLEGELMILHSAija KUKULE Deputāte 108 108Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 205 205Aigars KLEINS Deputāts 73 73Ivo SKUDIĶIS DeputātsIvars GAILĪTIS Deputāts 205 205Klaudija Terēza Deputāte 191 191HĒLAValdis VUCENS Deputāts, Iepirkuma komisijas93 93priekšsēdētājsLija – LidijaDeputāte, Sociālo jautājumu256 256BATAREVSKA komitejas priekšsēdētājaGuntars SILIŅŠ Deputāte 212 212Igors GRIGORJEVS Zaķumuižas pamatskolas391 391Juris PUTNIŅŠdirektorsDomes izpilddirektors, domeskapitāla daļas turētājs SIA„Hydroenergy Latvia”, SIA„Apriņķa avīze”, Iepirkumakomisijas loceklis829 25 854Jānis JANSONS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 127 127Valdis ŠĪRANTS SIA „Vilkme” valdes loceklis 372 372Māra PRIEDE Ropažu vidusskolas direktore 472 6 478Antra URTĀNERopažu vidusskolas direktoravietniece audzināšanas jomā, 0,596 96


Indra ĶEĶEVelga ROTBERGA -BLEIJAIngmārs ĶIECISRita FREIMANEslodzeRopažu vidusskolas direktoravietniece audzināšanas jomā, 0,5slodzeRopažu vidusskolas direktoravietnieceRopažu vidusskolas direktoravietnieksRopažu vidusskolas direktoravietniece288 288358 358272 272358 358Jānis ZOMMERS Būvinspektors 354 354Kristīne KRĪGERE77 77Evija MIGLĀNEValentīna STRUPĀGunta DARBVAREInese PAURAZaķumuižas pamatskolasdirektora vietniece izglītības jomā,0,5 slodzeZaķumuižas pamatskolasdirektora vietnieceZaķumuižas pamatskolasdirektora vietnieceMūzikas un mākslas skolas„Rodenpois” direktora vietniecemācību darbāMūzikas un mākslas skolas„Rodenpois” direktora vietniece77 7777 77112 112112 112Vēsma EGLĪTE PII „Annele” vadītāja 507 6 513Dace SMUKŠA326 6 332Ropažu Informācijas centravadītājaInāra SKRODELE Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja, 361 361


pamatskolas direktora vietniecePašvaldības policijas inspektors 359 359KasparsDREISMANISLāsma KORNE Pašvaldības policijas inspektore 481 481Ainārs LINDE Speciālists teritorijas jautājumos 509 17 526Diāns VELIČKO474 17 491Pašvaldības policijas priekšniekap.i.Dace FILIPSONE Pašvaldības policijas inspektore 313 313Gunārs REĶELIS Pašvaldības policijas inspektors 390 390Sergejs KURSIŠS Pašvaldības policijas inspektors 351 351Herberts LINDE Pašvaldības policijas inspektors 79 79GundarsPašvaldības policijas inspektors 305 305KUZMINSKISRolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 348 6 354Renāte GREMZE447 447Būvvaldes vadītāja, Iepirkumakomisijas locekleDzintars KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 287 287Ingrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 432 6 438Sarmīte CIBUĻSKA420 15 435Bāriņtiesas locekle, Sociālādienesta centra „Dzīpari” vadītājaInese DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 10 10Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 10 10Gunta GRĪNBERGA Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 180 180Gatis KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 424 424


Atis PRAULIŅŠ SIA „Ciemats” valdes loceklis 607 607Oskars AŠMANIS Juriskonsults 478 478INTA OZOLAELĪNA DAMMERIHARDSROZENBAUMSZaķumuižas pamatskolasdirektora vietnieceZaķumuižas pamatskolasdirektora vietniecePašvaldības policijas inspektors154154345 345123 123


Pašvaldības darbinieku darba samaksas apmērs sadalījumā pa algu amplitūdāmsaskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. punktuROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBANr. p.k. Darba samaksas amplitūda Ls Īss paskaidrojums par attiecīgā grupā iekļautiemnodarbinātajiemNodarbināto skaits 2012. gadaseptembrī1. Virs 1000 32. 600 - 999 Administrācijas vadītāji, iestāžu vadītāji, to vietnieki, 47struktūrvienību vadītāji3. 300 - 599 Administrācijas un finanšu darbinieki, pašvaldības policijas 122darbinieki, autovadītāji, skolotāji, bibliotēku darbinieki,sociālie darbinieki, ēku uzraugi4. Līdz 299 Apkopēji, daiļdārznieki, sētnieki, ēku uzraugi, deputāti,apsardzes darbinieki, PII skolotāju palīgi un auklītes134

More magazines by this user
Similar magazines