Latvijas veselības tūrisma klasteris

tava.gov.lv

Latvijas veselības tūrisma klasteris

Latvijas veselības tūrismaklasterisGunta UšpeleLatvijas veselības tūrisma klastera vadītāja


KLASTERA VĪZIJALatvijas veselības tūrisma nozare ir augošanozare, ar lielām eksporta spējām, ar jauniem,inovatīviem produktiem un pakalpojumiem, kuriizmanto Latvijas unikālo dabas kapitālu,augstskolu un pētniecības institūciju zināšanas,lai sekmīgi nodrošinātu vietējiem un ārvalstutūristiem veselības atgūšanu, uzlabošanu,ārstēšanu un stiprināšanu.


Klastera pamata darbības jomas:1. īstenot nozares marketinga aktivitātes,kuras strauji kāpinātu eksporta pakalpojumaapjomu;2. veicināt sadarbību starp klasterasadarbības partneriem pakalpojumu sniegšanā;3. sadarbības veicināšana starp klasteradalībniekiem un augstskolām, lai kāpinātuveselības nozarei nepieciešamo cilvēkresursukapacitāti;


Klastera pamata darbības jomas:4. veidot sadarbības saites starp klasteradalībniekiem un zinātniskām institūcijāmpētniecības un attīstības jomā, lai radītu jaunusun inovatīvus produktus un pakalpojumus, kuriizmanto Latvijas unikālo dabas kapitālu un ir araugstu pievienoto vērtību;5. pārstāvēt nozares intereses ar nozarisaistīto politikas un attīstības dokumentuveidošanā;6. klastera paplašināšanās un starptautiskāssadarbības sekmēšana.


Ilgtermiņa jeb līdz 2020. gadamsasniedzamie mērķi:1. iesaistīt klastera darbībā vismaz 30 jaunusdalībniekus (uzņēmumus, izglītības un pētniecībasiestādes, kā arī ar nozari saistītas nevalstiskāsorganizācijas);2. palielināt klastera darbinieku produktivitāti par 30 %;3. par 60% palielināt ārvalstu tūristu skaitu un eksportapakalpojumu apjomu;4. nodrošināt vismaz 10 absolventu skaitu gadāspecializētā ar kurortoloģiju saistītā studijas programmā;5. par trīs reizēm palielināt klastera uzņēmumuinvestīcijas pētniecības un attīstības jomā.


Klasterī apvienojās:Pētniecības un izglītības iestādes, kūrortarehabilitācijas centri, sanatorijas, slimnīcas,tūrisma biedrības, kas apvieno dažādustūrisma komersantus reģionālā un Latvijaslīmenī, kūrortviesnīcas, kosmētikas ražotāji,tūrisma kompānijas Latvijā un ārvalstīs,pašvaldības, ārvalstu nevalstiskāsorganizācijas, kas specializējas veselībastūrismā un kūrortos.


1. Kopīgs mārketings un eksporta tirguspaplašināšana• veikt tirgus izpēti;• izstrādāt un ieviest Latvijas veselības tūrismazīmolu;• veicināt uzņēmumu sadarbību kompleksoveselības tūrisma piedāvājumu veidošanai;• izstrādāt vienotu interneta vietni unrezervēšanas sistēmu;• reklāmas izvietošana par veselības tūrismuārvalstu plašs saziņas līdzekļos;


• izstrādāt un izdot veselīga dzīvesveida maršrutukartes latviešu, krievu un angļu valodās;• izstrādāt veselības tūrisma brošūru krievu unangļu valodās;• dalība ārvalstu tūrisma gadatirgos, izstādēs,tematiskajās veselības tūrisma konferencēs undarbsemināros;• sadarbība ar vietējām un ārvalstu tūrismakompānijām un veselības apdrošināšanaskompānijām komplekso veselības tūrismaproduktu un pakalpojumu virzīšanā ārvalstutirgū.


2. Klastera paplašināšana• nodrošināt komunikāciju un sadarbībasiespējas klastera dalībniekiem;• izstrādāt un izdot rokasgrāmatas parveselības tūrismu;• regulāri rīkot veselības tūrisma dienas.


3. Sadarbība izglītības un cilvēkresursu jomā• izstrādāt un ieviest kurortoloģijas izglītībasprogrammu;• izstrādāt specializēto apmācību kursu, kā veidotun pārdot kompleksos veselības tūrismaproduktus ārvalstu klientiem;• rīkot tīklošanās un pieredzes apmaiņaspasākumu visiem klastera sadarbībaspartneriem, tai skaitā tūrisma kompānijām,tūrisma informācijas centriem par veselībastūrisma produktu pārdošanas specifiku.


4. Sadarbība jaunu un inovatīvu produktuizstrādē• lietišķie klimatoloģijas pētījumi un to izmantošanaārstniecības kursu veidošanā, kā arī veselības tūrismaproduktu attīstībā;• pētījumi par ārstnieciskajām dūņām un/vaiminerālūdeņiem, un šo pētījumu izmantošana jaunuveselības tūrisma produktu veidošanā sadarbībā arkosmētikas ražotājiem;• lietišķie pētījumi termālo avotu urbumu veikšanā,priekšizpētes;


5. Sadarbība nozares labvēlīgas regulējošās videsveidošanāDarbības virziena mērķis ir paaugstināt klasterīiesaistīto uzņēmumu produktivitāti, Būtiskākaisveicamais uzdevums ir normatīvo aktupilnveidošana kūrorta nozares vajadzībām. Tasskar gan medicīnas vīzu, gan kūrorta statusu uncitus ar nozari saistītos jautājumus.


Klastera uzņēmuma galvenāskonkurētspējas priekšrocības:(1) konkurētspējīgas veselības tūrisma pakalpojumu cenas,(2) dziednieciskie dabas resursi,(3) izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums,(4) salīdzinoši attīstīta infrastruktūra,(5) medicīnas jomā profesionāls darba spēks,(6) Krievijas, Baltkrievijas, NVS valstu tirgum liela priekšrocība ir,ka nav valodas barjeras, jo daudzi veselības tūrismasniedzēji pārvalda krievu valodu ļoti labā līmenī. Vadošieklastera uzņēmumi spēj piedāvāt daudzveidīgus medicīnasun SPA pakalpojumus;(7) Loģistiska.


Kas pa šo gadu jau paveikts?• Pirmās apmācības ar ārvalstu vieslektoriemUngārija, Vācija un Krievija;• Dalība medicīnas un veselības tūrismadarbsemināros Maskavā septembrī un novembrī,Sanktpēterburgā oktobrī• Dalība Klasteru starptautiskās konferencēs Rostokāun Sanktpēterburgā• Veselības darbsemināru rīkošana Sanktpēterburgā,oktobrī un Telavivā, oktobrī• Dalība ar stendiem veselības tūrisma izstādēsSomijā un Zviedrijā oktobrī - novembrī


Kas pa šo gadu jau paveikts?• Notikušas 2 klastera biedru sanāksmes• Pievienojušies vēl 14 veselības tūrismapakalpojumu sniedzēju kompānijas• Top mājas lapa• Eko kosmētikas ražotājiem rasti jauni noieta tirgistarp klastera biedriem• Uzsākts tirgus pētījums par veselības tūrismapakalpojumu pieprasījumu no ārvalstu pacientiem

More magazines by this user
Similar magazines