12.07.2015 Views

Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika(2012., 2013. gadā līdz 30.08.)


Nozares, kurās notikuši letālie nelaimes gadījumi(2012., 2013. gadā līdz 30.08.)


Nozares, kurās notikuši visvairāk smagie nelaimesgadījumi (2012., 2013. gadā līdz 30.08.)


Ceļu satiksmes negadījumi kā nelaimes gadījumi darbā(2010.-2013.)


Tipiskākie nelaimes gadījumi darbā ar transportalīdzekļiem• Nodarbināto notriekšana:– veicot manevrus (atpakaļgaita,pagriezieni), darbinieks - vadītājsnepārliecinās par kustības drošību– neieslēdzas skaņas un/vai gaismas signāls– darbinieka – gājēja atrašanās bīstamajāzonā• Nodarbināto piespiešana, aizķeršana,pārbraukšana pāri• Transporta līdzekļa apgāšanās


Piespiešana, aizķeršana, pārbraukšana pāri


Piespiešana, aizķeršana, pārbraukšana pāri


Transporta līdzekļu apgāšanās


Transporta līdzekļu apgāšanāsRemontatslēdznieks (60/1) brauca pa teritoriju novietot stāvvietāelektroiekrāvēju, pa ceļam nolēma nolikt vietā paleti uz rampas,veicot strauju pagriezienu, aizmugurējais ritenis iekļuvakanalizācijas notekas padziļinājumā. Cietušais centās nolekt, betnepaspēja. Elektroiekrāvējs apgāzās uz sāniem, cietušā kāja tikapiespiesta pie zemes (3,42‰).Būvstrādnieks (26/0) ar pašgājējiekrāvēju BOBCAT veda grantikausā, iekrāvējs sasvērās uz priekšu, grants izbira, cietušaisatradās ar seju pret zemi, viņš izkāpa, nolaida aizsargbarjeru un arroku mēģināja piespiest pedāli, lai paceltu kausu. Kauss pacēlāsun iekrāvējs nostājās uz 4 riteņiem. Kauss sāka laisties lejā uncietušais tika iespiests starp kabīni un kausu.


NotriekšanaNo rīta braucot uz darbu ar velosipēdu, strādnieks (48/0) pamanījapretim braucošās a/m lukturu gaismas, velosipēdists nobraucatuvāk ceļa nomalei un apstājās, lai palaistu transportlīdzekli,velosipēdists tika notriekts zemē.Autoiekrāvējs, pirms uzsākt kustību atpakaļgaitā, uzspieda īslaicīgiskaņas signālu, nepamanīja pretimnākošo metālapstrādesuzņēmuma meistaru (57/2), kurš sadursmes rezultātā nokrita uzbetona grīdas un guva smadzeņu satricinājumu.FILMA


Gadās arī tā:• Ceļu strādnieks gaidot mašīnu ar šķembām, aizgriezies runāja pa mobilo tālruni, unneredzēja piebraucam ekskavatoru. Ekskavatora vadītājs, braucot atpakaļgaitā neredzējaceļu strādnieku un ekskavatora pakaļējais ritenis aizķēra cietušo un traumēja viņa kāju.• Veicot savus darba pienākumus, krustojumā ar BMW markas automašīnu tika notriektapastniece.• Steidzoties sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību CSN, NMPD a/m saslīdēja uniebrauca grāvī, apmetot kūleni. Cieta 3 NMPD darbinieki.• Ūdens piegādātājs, šķērsojot ielu, apstājās uz braucamās daļas sadalošās līnijas, lai palaistugarām braucošu automašīnu, tajā brīdī viņu aizķēra un notrieca automašīna.• Novietojot divriteni uz divriteņu atbalsta kājas, pastniece paslīdēja. Viņa krita, vienlaicīgidivritenis uzgāzās pastniecei virsū, kā rezultātā viņa guva kreisās kājas traumu.• Veicot korespondences piegādi, uz slidenas ielas saslīdēja velosipēds, un kritiena rezultātādarbinieks traumēja potīti.• Kurjers, braucot ar divriteni pāri krustojumam, skatījās pa kreisi uz transportlīdzekļukustību un neievēroja ielas segumā bedri. Viņš iebrauca tajā ar priekšējo riteni un, krītotpāri stūrei, traumēja seju.


Ar riteni uz darba un no darba –uzņēmumu piemēriLinda Matisāne,VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītājalinda.matisane@vdi.gov.lv


Veselīgu dzīvesveidu veicinoši pasākumi


Ja ar riteni veic darba pienākumus:Darba vides riska novērtēšanaTehniski unorganizatoripasākumiIndividuālieaizsardzībaslīdzekļiApmācības,instruktāžasObligātāsveselībaspārbaudesVakcinācijasNelaimes gadījumu izmeklēšana


Tehniski organizatoriskie pasākumi• Velosipēda izvēle un tehniskais stāvoklis (t.sk. regulārasapkopes, iespējas nomazgāt)• Maršruta plānošana, braukšanas nosacījumi uzņēmumateritorijā• Velosipēda drošība (velonovietnes, saslēgšana)• Sadzīves atpūtas telpas (dušas, skapītis ķiverei, maiņasdrēbes)• Droša pārvietošanās (ēšana, dzeršana, telefons, priekšmetupārvietošana, kā tikt mājās, ja līst)• Lai veicinātu darbinieku iesaistīšanos velokustībā – varsniegt atbalstu visos augstāk minētajos piemēros!


Velokustības veicināšana(stratēģiska pieeja)Mērķi / indikatori:• 50% darbinieku brauc uz darbu ar velosipēdu vismaz 3reizes nedēļā• Cik % uzņēmuma augstākās vadības brauc uz darbu arvelosipēdu vismaz 3 reizes nedēļāAtbalsta pasākumi darbiniekiem:• 1$ par katru braucienu• Pēc x nobrauktiem km atlaide/dāvanu karte veloveikalā/ veselīgas pārtikas iegādei (rieksti, žāvēti augļi)• Uzskaite / salīdzināšana/ «sacensības»• Pēc x nostrādātiem gadiem darbiniekam dāvinavelosipēdu• Bezmaksas velonoma


Tematiskie pasākumi• Atbalsts dalībai sacensībās (transports uz / no sacensībuvietas, formas tērpi, kopējas komandas u.c.)• Velo diena (integrētas ar vides un veselībaspasākumiem)• Velo mēnesisVelokustības veicināšana(stratēģiska pieeja)• Fanu klubiņš Velokustība kā biznesa sastāvdaļa:• Velonovietnes klientiem• Atlaides veloklientiem• Pakalpojumu / piegādātāju izvēle (piemēram,velokurjeri)


Kas ir svarīgi darbiniekiem?Velo draugiem:• Velosipēda glabāšana• Dušas un iespējaspārģērbties• Kur glabāt drēbesVelo nedraugiem:• Lai velo draugi netraucē


JAUTĀ: info@vdi.gov.lvZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lvnelegals@vdi.gov.lvSEKO: @darbaizsardziba@darbainspekcijaSKATIES:http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/uIEPAZĪSTIES:http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija


Paldiesparuzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!