VRAA administrētās programmas - Valsts reģionālās attīstības ...

vraa.gov.lv

VRAA administrētās programmas - Valsts reģionālās attīstības ...

ERAF aktivitātes“Atbalsts novadupašvaldību kompleksaiattīstībai”• Pieejamais finansējums - 9 484 399 LVL• ERAF līdzfinansējums - 8 061 738 LVL• Nacionālais publiskais finansējums -1 422 661 LVL• Vidzemes reģionam pieejamais ERAFfinansējums 807 531 LVL“Publisko internetapieejas punktuattīstība”• Pieejamais finansējums - 3 000 000 LVL• ERAF finansējums - 2 550 000 LVL• Pašvaldību budžeta finansējums - 450 000LVL• Aktivitātes īstenošana tiks uzsākta2012.gadā


ESF aktivitātes“Speciālistupiesaisteplānošanasreģioniem,pilsētām unnovadiem“• Pieejamais finansējums - 2 543 142 LVL• Vidzemes reģionam pieejamaisfinansējums - 550 000 LVL• ESF atbalsta intensitāte – 100%“Plānošanasreģionu un vietējopašvaldībuattīstībasplānošanaskapacitātespaaugstināšana”• Pieejamais finansējums - 2 483 574 LVL• Noslēgtas vienošanas ar Vidzemes reģionapašvaldībām par 546 017 LVL• ESF atbalsta intensitāte – 100%


ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžuinfrastruktūras attīstībā Vidzemes reģionā


ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžuinfrastruktūras attīstībā LatvijāFinansējums Ls 24,7 milj.Noslēgti 47 līgumi par Ls 24,9 milj.Izmaksāti Ls 21,4 milj.Pabeigts 31 projekts2011.g.plānotā apguve Ls 2,8 milj.Jaunuzcelti, t.sk. paplašināti 12 bērnudārziRenovēti, t.sk. labiekārtoti 37 bērnudārziBērnudārzos izveidotas 2142 jaunas vietasBērnu skaits rindās samazinājies par 15.25 %11/11/2011Projektu ietvaros izveidotas 168 jaunas darba vietas


Izmaksātais projektu finansējumsVidzemes reģiona pašvaldībāmERAFVBD2 442 108 LVLJeb 88% no noslēgto vienošanos kopsummas -2 760 142 LVL


ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžuinfrastruktūras attīstībā Vidzemes reģionā4 PIICēsis560 595 LVL3 PIIGulbene294 613 LVL1 PIIValmiera948 262 LVL1 PIISmiltene197 755 LVLPirmsskolasizglītības iestāžuinfrastruktūrasattīstībasprojektiVidzemē1 PIIMadona301 725 LVL1 PIIValka177 649 LVL2 PIIAlūksne271 856 LVL


ERAF ieguldījums pirmsskolas izglītības iestāžuinfrastruktūras attīstībā Vidzemes reģionāVidzemē radītas 197 vietaspirmsskolas izglītībasiestādēs, samazinot rinduuz vietām bērnudārzos par38%


Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumupieejamības attīstībai Vidzemes reģionā


Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumupieejamības attīstībaiFinansējums Ls 2.3 milj.Noslēgti 23 līgumi par Ls 2,25 milj.Izmaksāti Ls 2 milj.Pabeigti 20 projekti2011.g. plānotā apguve Ls 0,9 milj.Izveidoti 22 alternatīvās aprūpes centri, kuros nodrošināti šādipakalpojumi:12 centri bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai11/11/201112 centri pirmspensijas, pensijas vecuma cilvēkiem un personām arīpašām vajadzībām7 centri , kas sniedz kompleksu primāro palīdzību krīzes situācijānonākušām personāmIzveidoto aprūpes centru pakalpojumus izmantojušas 6037 personasprojektu ietvaros izveidotas 24 jaunas darba vietas


Izmaksātais projektu finansējumsVidzemes reģiona pašvaldībāmERAFVBD365 737 LVLJeb 91 % no noslēgto vienošanos kopsummas– 400 588 LVL


Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumupieejamības attīstībai Vidzemes reģionā


ERROR: ioerrorOFFENDING COMMAND: imageSTACK:

More magazines by this user
Similar magazines