Nodarbinātības un bezdarba ietekme uz sociālās apdrošināšanas ...

nva.gov.lv

Nodarbinātības un bezdarba ietekme uz sociālās apdrošināšanas ...

Nodarbinātības un bezdarbaietekme uz sociālās apdrošināšanassistēmu20.10.2010.VSAA direktoreInese Šmitiņa


1 095,7849,6962,41 088,9870,51 156,3Valsts sociālās apdrošināšanasspeciālais budžetsValsts sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi (milj. Ls)2008.g. 9 mēneši 2009.g. 9 mēneši 2010.g. 9 mēnešiieņēmumiizdevumi2008. gada 9 mēneši2010. gada 9 mēnešiValsts sociālāsapdrošināšanas konsolidētāspeciālā budžeta izdevumi849,6 milj. LsValsts sociālāsapdrošināšanas konsolidētāspeciālā budžeta izdevumi1 156,3 milj. Ls4,7%t.sk. izdevumibezdarbniekapabalstiem39,9 milj. Ls6,6%t.sk. izdevumibezdarbniekapabalstiem76,6 milj. Ls2


Bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitsLatvijas reģionos– teritoriālās nodaļas un klientu apkalpošanas centri– klientu apkalpošanas punktiLiepājaVentspils3 655 1,71 626 2,4Kuldīga1 139 1,81 433 2,2TalsiSaldus1 207 2,01 689 2,3TukumsDobele1 207 1,820 3471 541 2,2 2,0 RĪGAJūrmalaJelgava2 846 2,3Bauska1 757 2,11 218 1,9LimbažiSigulda5 600 2,3Ogre1 662 2,5ValkaValmieraCēsis2 101 2,1Aizkraukle1 614 2,21 328 2,466 968 – bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits 2010. gadā vidēji mēnesī 2,1 – bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita un VSAA darba apjomapieaugums 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu (reizes)876 2,0Jēkabpils1 508 2,2Gulbene711 2,1Madona1 226 1,9Preiļi1 115 1,6DaugavpilsAlūksne733 2,33 915 2,3Balvi775 2,0Rēzekne2 287 1,5900 1,8KrāslavaLudza952 1,63


90 436janvāris42 479103 731februāris50 107116 768marts57 499123 127aprīlis65 419126 595maijs69 251129 269jūnijs71 043132 519jūlijs69 510137 586augusts69 569147 754septembris73 503157 897oktobris76 447169 236novembris78 846179 235decembris80 704186 295janvāris82 092192 032februāris80 415194 253marts77 174189 881aprīlis73 871183 476maijs69 129176 879jūnijs63 021173 301jūlijs56 921169 676augusts51 925165 386septembris48 160Reģistrēto bezdarbnieku un bezdarbniekapabalsta saņēmēju skaits200 000160 000120 00080 00040 00002009. gads 2010. gadsreģistrēto bezdarbnieku skaitsbezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits4


janvārisfebruārismartsaprīlismaijsjūnijsjūlijsaugustsseptembrisoktobrisnovembrisdecembrisjanvārisfebruārismartsaprīlismaijsjūnijsjūlijsaugustsseptembrisBezdarbnieka pabalsta vidējais izmaksājamaisapmērs un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga500400410,84421,22418,52420,03416,57417,16419,87425,00430,93439,56438,57436,45437,30431,84421,63410,88401,38394,34377,05362,11353,67300200179,37187,62171,30185,23177,67174,76170,14176,38165,97160,73159,67151,71152,80154,61133,30132,15117,42113,67104,66105,22102,2410002009.gads2010.gadspabalsta vidējais izmaksājamais apmērs, Lsvidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas izmantota pabalsta aprēķinā, Ls5


888,0janvāris870,3februāris856,4marts844,6aprīlis838,7maijs830,4jūnijs789,5jūlijs780,0augusts769,4septembris760,8oktobris751,5novembris742,2decembris727,4janvāris727,9februāris731,0marts737,3aprīlis743,3maijs750,0jūnijs749,4jūlijsDarba ņēmēju un pašnodarbināto skaits unvidējā apdrošināšanas iemaksu alga1 000900431,71424,20433,33428,42425,79435,90441,74410,13392,85388,76384,47410,96380,06377,15392,84392,00393,40393,71405,545004504008003507003002506002005001504001005030002009.gadsdarba ņēmēju un pašnodarbināto skaits (tūkst.)2010.gadsvidējā apdrošināšanas iemaksu alga (Ls)7


Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir:no 1 līdz 9 gadiem ieskaitotno 10 līdz 19 gadiem ieskaitotno 20 līdz 29 gadiem ieskaitotKā aprēķina un izmaksābezdarbnieka pabalstu?tad pabalsts ir:50% no vidējās iemaksu algas55 % no vidējās iemaksu algas60 % no vidējās iemaksu algas30 gadi un vairāk 65 % no vidējās iemaksu algasJa apdrošināšanas (darba) stāžs ir:no 1 līdz 9 gadiem ieskaitotno 10 līdz 19 gadiem ieskaitotno 20 gadiemtad pabalstu izmaksā:pirmos 2 mēnešus – 100% no piešķirtā apmēra;nākamos 2 mēnešus – 75% no piešķirtā apmēra;pēdējos 5 mēnešus – 45 latus mēnesī.pirmos 2 mēnešus – 100% no piešķirtā apmēra;nākamos 2 mēnešus – 75% no piešķirtā apmēra;turpmākos 2 mēnešus – 50 % no piešķirtā apmēra;pēdējos 3 mēnešus – 45 latus mēnesī.pirmos 3 mēnešus – 100 % no piešķirtā apmēra;nākamos 3 mēnešus – 75% no piešķirtā apmēra;pēdējos 3 mēnešus – 50% no piešķirtā apmēra.9


Izmaiņas normatīvajos aktos, kas ietekmēbezdarbnieka pabalsta piešķiršanu un izmaksu vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina no iemaksu algas par 12 kalendāromēnešu periodu, šo periodu beidzot 2 kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā personaieguvusi bezdarbnieka statusu (spēkā no 01.01.2010, līdz 31.12.2009. aprēķināja par 6mēnešu periodu); vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā neņem vērā mēnesi ar lielāko unmēnesi ar mazāko iemaksu algu (spēkā no 01.11.2009.); ja aprēķinātais bezdarbnieka pabalsts par vienu kalendāro dienu pārsniedz 11,51 Ls,tad piešķiramā pabalsta apmērs tiek noteikts 11,51 Ls + 50% no aprēķinātās pabalstasummas, kas vienā dienā pārsniedz 11,51 Ls (spēkā no 01.01.2010.); pagarināts bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums līdz 9 mēnešiem neatkarīgi noapdrošināšanas stāža (no 01.07.2009.).10


Bezdarbnieka pabalsts2010. gada septembrīSaņēmējuskaitsVidējaisizmaksājamaisapmērs (Ls)Kopējieizdevumi(milj. Ls)Vidējāapdrošināšanasiemaksu alga (Ls)Vidējaisvecums(gadi)Vidējaisapdrošināšanasstāžs (gadi)Kopā 48 160 102,24 4,9 353,67 40,38 16,53sievietes 28 275 95,96 2,7 323,61 40,18 16,83vīrieši 19 885 111,17 2,2 393,18 40,67 16,1070%33 73930%14 421- 8 302 par 1.-2. mēnesi- 9 778 par 3.-4. mēnesi- 5 990 par 5.-6. mēnesi- 9 669 par 7.-9. mēnesiPersonas, kas saņembezdarbnieka pabalstu45Ls apmērā mēnesī- 3 304 par 5.-6. mēnesi- 11 117 par 7.-9. mēnesi11


S. 3 888 V. 3 654S. 4 303 V. 3 192S. 3 768 V. 3 984S. 4 897 V. 4 096S. 3 334 V. 3 488S. 4 163 V. 3 541S. 3 523 V. 3 683S. 4 142 V. 3 453S. 3 857 V. 3 859S. 4 191 V. 3 507S. 4 766 V. 4 705S. 4 668 V. 3 883S. 4 841 V. 4 856S. 4 786 V. 3 870S. 4 354 V. 3 985S. 4 472 V. 3 214Bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitssadalījumā pēc vecuma un dzimuma10 0008 0006 0004 0002 000015-24 g. 25-29 g. 30-34 g. 35-39 g. 40-44 g. 45-49 g. 50-54 g. 55-59 g. >=60 g.2009.g. vidēji mēnesī2010.g. 9 mēn. vidēji mēnesīS. – sievietes V. – vīrieši12


S. 6 831 V. 8 663S. 9 576 V. 9 163S. 6 902 V. 8 106S. 7 689 V. 7 043S. 8 391 V. 8 198S. 8 054 V. 6 435S. 6 089 V. 4 600S. 6 501 V. 3 710Bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitssadalījumā pēc stāža, kas izmantots pabalstaaprēķinā, un dzimuma20 00016 00012 0008 0004 000030 g. bez stāža *2009.g. vidēji mēnesī2010.g. 9 mēn. vidēji mēnesīS. – sievietes V. – vīrieši* - personas, kurām pabalsta apmērs nav atkarīgs no apdrošināšanas iemaksu algas un stāža (personas, kuras kopušasbērnu līdz 1,5 gada vecumam, kopušas bērnu invalīdu, atguvušas darbspējas pēc invaliditātes, u.c.)13

More magazines by this user
Similar magazines