Grāmatvedības attaisnojuma dokumentu elektroniska aprite - LIKTA

likta.lv

Grāmatvedības attaisnojuma dokumentu elektroniska aprite - LIKTA

Grāmatvedības attaisnojuma dokumentuelektroniska aprite –solis e-tautsaimniecības virzienā29/11/2011Jānis KronbergsBiznesa attīstības vadītājsBPO Baltic


Kas ir attaisnojuma dokumenti?• Personāla rīkojumi, darbiniekuiesniegumi, pieteikumi, pamatojumadokumenti (piem. ārējās izziņas)• Grāmatvedības izziņas• Dažādi akti, piem. reprezentācijasizdevumi, transporta atskaites, P/Nakti, salīdzināšanas akti• Rīkojumi naudas apmaksai, piem.pārrēķinātās summas, skaidrasnaudas avansa pieprasījumi• Kreditoru un debitoru līgumi, rēķini3


Attaisnojumu dokumentu plūsma pēcpārmaiņām - LattelecomAttaisnojuma dokumentu veids Aprites veids pēc pārmaiņām Dokumentu skaitsvidēji gadāPersonāla rīkojumi, darbinieku Elektroniski 6000 -8000iesniegumi, pieteikumiPamatojuma dokumenti (izziņas, Elektroniska kopija* 600 - 1000informatīvi dok.)Grāmatvedības izziņas Elektroniski 600 - 800Dažādi iekšējie akti (reprezentācijas Elektroniski 1200 - 1500izdevumi, transporta atskaites, darbuizpildes akti)Pamatlīdzekļu un pārējie P/N akti Daļēji elektroniski 5000 - 7000Rīkojumi naudas apmaksaiElektroniski 1200 - 1500(pārrēķinātās summas, skaidrasnaudas avansa pieprasījumi)Salīdzināšanas akti Daļēji elektroniski 600 - 800*plānots realizētKreditoru līgumi, grozījumiElektroniska sagatavošana 3500 - 4000un papīra oriģinālsKreditoru rēķini Elektroniski 32000 - 360004


Citu BPO Baltic klientu pieredzeKreditorurēķinudigitalizācijaun apstrāde•Samazināts rēķinu pārbaudes un apmaksas laiks•Neatkarība no rēķinu saņemšanas veida•Rēķinu plūsmas un dubulto rēķinu kontrole•Automatizēta rēķinu pārbaude un apmaksaAlguaprēķins unpersonālalietvedība•Samazināts personāla dokumentu aprites laiks•Darbinieku pašapkalpošanās•Efektīvākas atbalsta funkcijas un process kopumā•Personāla un algu dokumentu vienota uzskaiteKreditorurēķinudigitalizācija•Samazināts rēķinu pārbaudes laiks un izmaksas•Neatkarība no rēķinu saņemšanas veida•Dubulto rēķinu kontrole•Izmaksu kodu automatizēta piesaiste6


Biežāk identificētās barjeras pārejai uzelektronisku grāmatvedības dokumentu apriti• Darbinieku ieradumi• Zināšanas parlikumdošanu• Informētība par labākopraksi un iespējām• Biznesa pamatojumasagatavošana• Sākotnējās investīcijas7


Paldies!Jānis KronbergsBiznesa attīstības vadītājsBPO Baltic

More magazines by this user
Similar magazines