Latvijas ekonomikas attīstības tendences un perspektīvākās nozares ...

nva.gov.lv
  • No tags were found...

Latvijas ekonomikas attīstības tendences un perspektīvākās nozares ...

Nodarbinātības sarukums būvniecībā - navpamata prognozēt strauju attīstību;apstrādes rūpn. jau izaugsmeNodarbināto skaita pārmaiņas (pēc nacionāliem kontu datiem, %)Valsts pārv., izglīt., vesel.Finanses, nek.īpašums u.c.TirdzniecībaBūvniecībaApstrādes rūpniecībaLauksaimniecībaKopā-60 -40 -20 0 20 40 602010 2.cet. / 2008.g. 2.cet. 2008 2.cet. / 2004.g. 2.cet. 2004 2.cet. / 2000.g. 2.cet.Avots: Eurostat10


Ražoto preču struktūra eksportam nav būtiskimainījusies –bezdarbnieku pakāpeniskaatgriešanās darba tirgū0090807060504030208.1 6.511.5 12.120.517.37.3Eksporta struktūra (%)13.520.98.2Pārējās precesDažādi izstrādājumiOptiskās ierīces un apar. (iesk. medicīnisko);pulksteņi; mūzikas instrumentiSatiksmes līdzekļiMehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtasParastie metāli un parasto metālu izstrādājumiAkmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstr.Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumiPapīra masa no koksnes; papīrs un kartonsKoks un koka izstrādājumiPlastmasas un to izstr.; kaučuks un tā izstr.100Avots: CSP12.8 14.42008 2.cet. 2010 2 cet.Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiMinerālproduktiLauksaimniecības un pārtikas preces11


Prioritāro nozaru saraksts plašs – vaiatbalsts pietiekams ierobežotu valstslīdzekļu apstākļos?• Resursi (arī zināšanas) nevar ātri mainīties; valstsnākotnes attīstība lielā mērā ietverta pašreizējā eksportastruktūrā;• LB pētījums - K. Vītola, G. Dāvidsons, Eksportastrukturālā transformācija preču telpas modelī (2008)• Perspektīvākas nozaresnozares gan ar salīdzinoši augstukomplicētību, kas ļautu palielināt eksporta pievienotovērtību; gan relatīvi tuvas esošajai eksporta struktūrai, kasprasītu salīdzinoši zemākus izdevumus eksportaveicināšanai.12


2008 3.cet.4.cet.Atsevišķi signāli - uzņēmējiem sākpietrūkt noteiktas (augstākas)kvalifikācijas darbaspēks2009 1.cet.2.cet.3.cet.4.cet.2010 1.cet.2.cet.3.cet.4.cet.Uzņēmēju īpatsvars, kas uzskata darbaspēka trūkumu par galveno uzņēmējdarbības kavējošo faktoru(%)1086420Apstrādes rūpniecība Būvniecība PakalpojumiAvots: Eiropas Komisija 13


Pavisam15-2425-3435-4445-5455-74PavisamAugstākā izglītībaArodizglītība vaiprofesionālā vidējāizglītībaVispārējā vidējāizglītībaPamatizglītība vaizemāka par toMazāk kvalificētie nozīmīgāk papildinājabezdarbniekus – izglītībai ir nozīmeDarba meklētāji vecumgrupu un izglītības 35 līmeņa griezumā (īpatsvars, %)34.73031.12524.019.418.0 18.5 17.5201519.419.715.31010.150Avots: CSPpieaugums, līdz 2010 2.cet., p.p.darba meklētāji, 2008 2.cet., īpatsvars, %14


Latvijā - zemākais studentu īpatsvarsmatemātikas zinātnēs un datorzinātnēs – vai varattīstīties augstas pievienotās vērtības nozares?Avots: Eurostat15


Ko dara krīze?Krīze = bezdarbs; vai krīze = arī iespēja?Seeds of faith are always within us; sometimes ittakes a crisis to nourish and encourage theirgrowth.Susan TaylorAtņem darbu. Pēc tam darba nav, visi varatpūsties.Alens, 7 gadi16

More magazines by this user
Similar magazines