2012 - Academia

academia.lndb.lv

2012 - Academia

Bibliotēkas mājas lapas attīstība Krievu valodas versija Sadaļas “Bērniem” pilnveide Fotoziņas E-pakalpojumi Skaiti latgaliski


Reģistrēto lietotāju skaits2012. % pret2011.Max/gadsCB 4057 -6 6788/20012B 2032 +12 2032/20122012BB 2371 +4 2549/20002000KopāUnikāli reģistrēti84607420+0.5-110 886/20017555/2009


Lietotāji-201214%38%15%3%7%23%Studenti Bezdarbnieki NodarbinātiePensionāri Pirmsskola Skolēni


Lietotāji-201219%8% 0%73%Rēzekne Reģions Latvija Ārzemes


Apmeklējums-2012CB(tiešie)2012. % pret 2011. Max/gads61 788 -5Virtuālie 104 970 +8 104 97084 381/2001104 970/20122B 26 079 +5 26 537/26 537/2002BB 31 764 -2 38 899/38 899/2004Kopā 224 601 +2 224 601/2012


Vidējais apmeklējums dienā CB - 209 2B – 93 BB – 113 Mājas lapa -287


Izsniegums -20122012. % pret 2011. Max/gadsCB 132 336 -6 245 894/245 894/20012B 63 860 -1 75 407/75 407/2002BB 72 841 +3 84 885/84 885/2002Kopā 269 037 -2 401 684/401 684/2001


Budžeta izpilde -20127%21%14% 58%Atalgojums Soc.apdr. Krājums Saimn.izd


Bibliotēkas ieņēmumiRGB funkciju līdzfinansējums - 7053VKKF projekta finansējums - 4592Maksas pakalpojumi - 2229Valsts mērķdotācija - 1476Valsts Izglītības AA - 860Kopā: 16 210


Krājums -2012Pašvaldības finansējums – 10 449 LsGrāmatas – 5268Periodika – 4323Elektroniskie resursi - 858KKF finansējums - 1135


Krājums -2012(grāmatu jaunieguvumi eksempl. %)CB2BBBKopāBudžets 28 26 42 30Dāvinājumi 62 61 42 58Aizvietošana 1 1 4 2KKF, KM 9 12 12 10


Rēzeknes PCB kopkrājums20%58%22%CB 2B BB


Veiksmes stāsts Darbinieki Sadarbības partneri Dalība projektosStāstu bibliotēkasPierobežas kultūraVIAA iniciatīva/projektsTrešais tēva dēlsES IP bibliotēkās


Trešais tēva dēls


Vladislavam Lōčam – 100


”Tāvu zemes kalendars”


”Mōras Zemei”- 15


Tikšanās ar dzejniekiem


“Plaukst pavasara ziedi”


Stāstu bibliotēkas


Pierobežas kultūra


Lasītāji


Darbs ar bērniem un jauniešiem


Lietotāji - bērni un jaunieši līdz 18gadu vecumam9%29%62%CB 2B BB


Bērnu bibliotēkas lietotāji pavecumgrupām8006004002000Pirm sskolnieki 1.-4.kl. 5.-6.kl. 7.-9.kl. 10.-12. kl. Pieaugušie


Lasīšanas veicināšanas pasākumibērniem un jauniešiem Bērnu un jauniešu žūrija Tematiski pasākumi -19 Ekskursijas bibliotēkā -25 Grāmatu apskati –6 Pārrunas par grāmatām-4 Semināri -3 Izstādes -160


Efektīvas sadarbības piemērsdarbā ar bērniem Sadarbība ar Rēzeknes pašvaldībaspoliciju un skolām bērnu drošībaspopularizēšanā. Pasākumi ar policijastēlu Runča Rūda un Bebra Brunopiedalīšanos Sadarbība ar pirmsskolas izglītībasiestādēm Bērnu radošo darbu izstādes


“Esi drošs, esi aktīvs vasarasbrīvdienās”


Pasākumi pirmsskolas vecumabērniem


Bērnu radošo darbu izstādes


2013.gada prioritātes, plāni Reģiona bibliotēku atkārtotāakreditācija BIS ALISE attīstība reģionabibliotēkās Masu darbs ar lasītājiem – kā jaunubibliotēkas lietotāju piesaistesinstruments Darbs projektos


Paldies par uzmanību!Marija SproģeRēzeknes pilsētas CB direktoreVija LoginaRēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas-CB filiāles vadītāja

More magazines by this user
Similar magazines