Cik noderīga ir energoaudita pārskatā iekļautā informācija un kā to ...

rea.riga.lv

Cik noderīga ir energoaudita pārskatā iekļautā informācija un kā to ...

Cik noderīga ir energoauditapārskatā iekļautā informācija unto izmantot?Jānis JenertsSIA CETERA26579221www.energoaudits.lvRĪGA, 29.oktobris


SIA CETERAwww.energoaudits.lv


SIA CETERA1. VEICAM ENERGOAUDITUS KOPŠ 2004.GADA2. VAIRĀK KĀ 230 IZPILDĪTI ENERGOAUDITI• VISMAZ 20 RENOVĒTI OBJEKTI• VISMAZ 5 DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS SAŅĒMUŠASVALSTS FINANSĒJUMU• PAŠLAIK 1 ĒKAS PIETEIKUMS LIAA APSTIPRINĀTS “ARNOSACĪJUMIEM”• 4 ĒKĀM KONSULTĒJAM DOKUMENTUSAGATAVOŠANU IESNIEGŠANAI


RENOVĒTIE OBJEKTI


ENERGOAUDITA PĀRSKATS (1)• Satur daudz faktu (stāvu skaits, kāpņu telpuskaits, utt.) –noder cilvēkam no malas.• Vienkārša atskaitīšanās finanšu iestādēm.• Samocīta forma –atkārtojas informācija, prasītineizskaidrojami dati (kas nepieciešams katraiiesaistītajai pusei).• NAV DATU ANALĪZES:– PATĒRIŅA DINAMIKA;– TELPU TEMPERATŪRA;– SALĪDZINĀJUMS AR CITĀM ĒKĀM.


DATU ANALĪZE –KĀPĒC SVARĪGI?


ENERGOAUDITA PĀRSKATS (2)• SAREŽĢĪTA TERMINOLOĢIJA (METODIKA)• VIETĀM TRŪKST PRECĪZU DEFINĒJUMU• NAV IZSTRĀDĀTA PĀRSKATASAGATAVOŠANAS METODIKAS• NAV IESPĒJAS PIEDĀVĀT VAIRĀKUSVARIANTUS DARBU REALIZĒŠANAIENERGOAUDITS = FORMALITĀTE ???


NODERĪGĀ INFORMĀCIJA (1)• APSEKOŠANAS ZIŅOJUMS• TERMOGRĀFIJAS• ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMUREKOMENDĀCIJAS


NODERĪGĀ INFORMĀCIJA?! (2)


NODERĪGĀ INFORMĀCIJA (3)IZMAKSAS:+ APTUVENA SKAIDRĪBA PARIEGULDĀMĀS NAUDAS DAUDZUMU‐ IZMAKSAS NAV PRECĪZAS‐TENDENCE “PIESIETIES” IZMAKSĀM(iedzīvotājiem izdevīgi, ja norādītaszemākas, būvniekam –ja augstākas)RISINĀJUMS = IZMAKSU DATU BĀZE


PĀRSKATA INFORMĀCIJA –KĀNEIZMANTOT?• Neizmantot PRECĪZAI apjomu salīdzināšanaiar tāmēm• Nepieņemt energoauditora risinājumus unmateriālu biezumus par saistošiem• Neveikt projekta finansu aprēķinus unanalīzi balstoties uz faktisko vai jebkādufiksētu tarifu –PIEMĒRS!


KOPSAVILKUMS (1) –KO DARĪT, LAIENERGOAUDITS NEBŪTUFORMALITĀTE?1. PĀRSKATA FORMA IR UZLABOJAMA2. PAGAIDĀM IZVĒLĒTIESENERGOAUDITORU, KAS PAPILDUSPĀRSKATĀ IEKĻAUS:– PATĒRIŅA DATU ANALĪZI;– PATĒRIŅA DATU SALĪDZINĀJUMU AR CITĀMĒKĀM;– APTUVENU IZMAKSU APRĒĶINU;– PASĀKUMU REALIZĒŠANAS VARIANTUS.


KOPSAVILKUMS (2)• PĀRSKATA FORMA IR LABOJAMA UN IRJĀLABO:– Pēc iedzīvotāju sapulces lēmumiem;– Pēc projekta/renovēšanas kartes izstrādes unsaskaņošanas;– Pārskata koriģēšana nedrīkst papildus maksāt.


KOPSAVILKUMS (3)• SARUNĀJIETIES UN VIENOJIETIES ARKAIMIŅIEM (ĒKAS NAV MŪŽĪGAS)• IZMANTOJIET 50% LĪDZFINANSĒJUMU (pie šādiemnosacījumiem maksājums UZREIZ ir zemāks nekā būs kaimiņiem)• FINANSU RISKS PRAKTISKI NEPASTĀV (dzīvokļa vērtībapieaugs vairāk par ieguldītās naudas apjomu)• ATBALSTIET ORGANIZĒTĀJU!!! (renovētajās ēkās ir tikai viensnelaimīgs cilvēks)• NODROŠINIET BŪVDARBU KONTROLI (lētākaisenergoauditors, lētākais būvuzraugs, lētākais tāmētājs, lētākie materiāli, lētakais būvnieks –ēkās, kur 1 gada uzturēšanas izmaksas sastāda vidēji 10 –15 tūkstošus latu, dažu simtu vaitūkstošu taupīšana var izmaksāt ēkas atkārtotu renovēšanu tuvāko 10 gadu laikā)


www.energoaudits.lv

More magazines by this user
Similar magazines