BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils

malpils.lv

BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils

Projekti2010/3Kapenes klintīsTurpinājums no 5. lpp.iespaidiem. Pateicoties Latvijas sniegotajai ziemai, Sidgundas zēni varēja parādītvideo un foto materiālus gan par slēpošanu skolas apkārtnē sporta stundās,gan par slidošanu un hokeja spēli brīvajā laikā. Tā kā no visām astoņām valstīmesam vistālāk ziemeļos, skatītājiem bija interesanti. Nākošajās trijās dienās sekojabraucieni uz kalnu alām, ūdenskritumiem, zemestrīcēs sagrautām senpilsētāmun amfiteātriem, uz klintīs izkaltām senkapu vietām un gar zaļiem kalnu ezeriemlīdz pat tirkīzzilajam Vidusjūras līcim Antālijā.Antālijā gaisa temperatūra sasniedza pat 20 grādus, un nebija ne jausmaspar lietusgāzēm, kas nedēļu iepriekš esot ielas pārvērtušas upēs. Ūdens jūrādienvidniekiem vēl šķita pārāk vēss, bet ne sidgundiešiem. Peldēšanās sezonair atklāta! 3. martā varens aerobuss ceļotājus no vasaras atveda atpakaļaukstā ziemā.Olīvu un apelsīnu zemēMālpils Profesionālās vidusskola iriesaistījusies Leonardo da Vinci programmaspartnerības projektā “Sadarbība profesionālāsizglītības attīstībai un ilgtspējai”.Projektā piedalās jaunieši no: Austrijas,Bulgārijas, Polijas, Portugāles, Vācijas unLatvijas.Mūsu skolu projektā pārstāvēja 3. kursaaudzēkņi no kokizstrādājumu izgatavotājuprogrammas – Elvijs Jakimenko, RenartsKriškāns, no siltuma, gāzes un ūdenstehnoloģijas programmes – Kaspars Denisovs,Dāvis Jansons, skolotāji – projektavadītāja L. Mukāne, S. Dadeika, V. Mihejeva,M. Simanovičs.Marta sākumā jaunieši brauca uz Portugāli,kur notika projekta aktivitātes. Visu valstujaunieši strādāja radošajās darbnīcās, pilnveidojotangļu valodas zināšanas, kā arī prasmesstrādāt komandā.Iepazināmies ar jaunu profesiju – sociālaisanimators. Tā prasmes un pielietojumuprezentēja portugāļu jaunieši. Bija interesantiiesaistīties viņu vadītajās nodarbībās. Ar interesi,kopīgi strādājot, apguvām video montāžaspamatiemaņas pie “Apple” datoriem.Ko tu zināji par šo valsti?Elvijs Jakimenko: bagāta ar vīna ražotnēm,nacionālais sporta veids ir futbols, zināju, kaPortugāle atrodas Eiropas DR – pie Atlantijasokeāna.Dāvis Jansons – valsts Rietumeiropā,ar galvaspilsētu Lisabonu un skaitliski lieluiebraucēju skaitu no Āfrikas kontinenta.Kaspars Deņisovs – Portugāle atrodasPireneju pussalā un to, ka galvaspilsēta irLisabona.Skolotājs Māris Simanovičs – 96 tūkstošikm 2 , 9 miljoni iedzīvotāji, korķa lielākāražotājvalsts pasaulē, 98% katoļu.Ko tu zini tagad?Elvijs-Nav mežu un koku no kuriem varēturažot mēbeles. Interesanti ēdieni un nav steigascilvēku vidū.Dāvis – Liela vīna ražotājvalstsEiropā, kuras vīni iriecienīti pasaulē. Vīns ir ļotikvalitatīvs, salīdzinoši ar cenu.Vasko da Gama bija jūrasbraucējsun ir vietējā autoritāte.Pusdienlaiks ilgst 2 stundas.Kaspars – Portugālē augpalmas, pusdienlaiks ir svarīgadienas daļa. Protams, arī dažusvārdus portugāļu valodā: obrigado– paldies, por favor –lūdzu.Sk. Māris – Nav tik “sūri” kā biju iedomājies.Ka atbildīga valsts par savām bijušajāmkolonijām.Sk. Vera – Ļoti skaista daba, sakopti lauki,un var spriest, ka labi attīstīta ekonomika.Sk. Sarmīte: Multikulturāla valsts, kurākatrs iedzīvotājs izjūt piederību šai zemeiun rūpes par to. Attīstīta lauksaimniecība,audzē vīnogas, olīves, apelsīnus. Lopkopībāaudzē govis, aitas, redzējām zirgu, lamuganāmpulkus, līdz ar to – cilvēkiem ir darbs.Kā tu vari raksturot portugāļus?Elvijs – Pieklājīgi, jautri, nesteidzīgi,izpalīdzīgi, vienkārši, saprotoši, dzīvespriecīgi,nedaudz nesabiedriski, jo maz bija redzamicilvēki uz ielām.Dāvis – Cilvēki ar ļoti atvērtu sirdi, viesmīlīgi,nekur nesteidzas, ne par ko neuztraucas.Kaspars – Portugāļi ļoti viegli un ātri pieņemun iesaista citu tautu cilvēkus savā ikdienasdzīvē un izklaidēs. Patīkami bija, ka latviešudejas un tradicionālā latviešu polka, kurumēģināju viņiem mācīt, bija pārāk “ātra”.Sk. Māris – Viesmīlīgi, laipni, jautri, saulaini,vienkārši.Sk. Vera – Sirsnīgi, viesmīlīgi, atsaucīgi,jautri, izpalīdzīgi, draudzīgi.Sk. Sarmīte – Ļoti sirsnīgi, viesmīlīgi, toleranti,bet neprecīzi, nesteidzīgi.Dāvis, Elvijs, Kaspars un Renarts prezentē savu skoluKādi bija tavi visspilgtākie iespaidi šajāsdienās?Elvijs – Salīdzinot ar Latvijas dabu, ļotisilts marta mēnesis līdz pat 18 grādiem. Dabāpirmo reizi redzēju apelsīnu un citronu kokus araugļiem.. Ļoti patika tas, ka projekta partneri irno dažādām valstīm un dažādām kultūrām.Dāvis – Cilvēkos nepārprotams miers unkomfortablitāte. Ļoti skaista arhitektūra. Tīrībaun visa apkārtne sakopta.Kaspars – Visas dienas izbaudīju. Ieguvujaunus draugus. Ja man būtu iespēja vēl kādureizi apciemot šo valsti, bez lielām pārdomām,ar lielāko prieku dotos turp.Sk. Māris – Portugāle ir skarba, bet skaista,olīvkoks ir kaut kas nepasakāms, futbols tomērir sporta karalis.Sk. Vera – Lielu iespaidu atstāja daba uncilvēki, ļoti krāšņa zeme.Sk. Sarmīte – Ļoti patika vēsturisko objektu,baznīcu apskats.Muzeja gides (mācījusies Maskavā, runājakrievu valodā) – lai mēs braucam pie viņiemciemos, pavadām tur ilgāku laiku, izmantojamviņu viesnīcas, restorānus un iepērkamiesveikalos, tādējādi savu naudu atstājamviņiem – laba doma!Interesanta bija darbošanās radošajāsdarbnīcās.Direktores vietniece audzināšanas darbāSarmīte DadeikaMālpilieši kopā ar portugāļu skolēniemVisi sanāksmes dalībnieki

More magazines by this user
Similar magazines