Pārējo maksas pakalpojumu izcenojumi - Iecavas novads

iecava.lv

Pārējo maksas pakalpojumu izcenojumi - Iecavas novads

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU“ DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA ”Reģ.Nr. 43603016206, Ed.Virzas 21 a, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913, tālr./fakss 63942938,Va/s Latvijas Hipotēku un zemas banka, Iecavas norēķinu grupakods LHZBLV22, konts LV83LHZB 3901042799001APSTIPRINUSIA ”Dzīvokļu komunālā saimniecība”valdes priekšsēdētājs A.FELDMANIS ____________2009.gada 1.janvārīMAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI(ar pasūtītāja materiāliem)N.p.k.PakalpojumsIzcenojums(Ls)PVN21 %Kopā( Ls )SANITĀRTEHNISKIE DARBII. Izsaukums remonta darbiem (apsekošana) 3,80 0,80 4,602. Sēdpoda nomaiņa 13,55 2,85 16,403. Izlietnes uzstādīšana 7,19 1,51 8,704. Ūdens sajaucēja uzstādīšana 7,19 1,51 8,705. Vannas demontāža 11,03 2,32 13,356. Vannas uzstādīšana 11,03 2,32 13,357. Izlietnes sifona nomaiņa 2,56 0,54 3,108. Vannas sifona nomaiņa 6,78 1,42 8,209. Plastmasas skalojamās kastes remonts 5,54 1,16 6,7010. Keramikas skalojamās kastes remonts 6,36 1,34 7,7011. Plastmasas skalojamās kastes nomaiņa 6,36 1,34 7,7012. Keramikas skalojamās kastes nomaiņa 7,19 1,51 8,7013. Ūdens padeves šļūtenes nomaiņa 2,98 0,62 3,6014. Ūdens sajaucēja serdenes nomaiņa 3,80 0,80 4,6015. Kanalizācijas tīrīšana ar izjaukš./atjaunošanu 11,03 2,32 13,3516. Kanalizācijas cauruļu tīrīšana 6,36 1,34 7,7017. Ūdens skait.uzstād. (skaitīt.+mater.+darbs) 33,88 7,12 41,0018. Ūdens skaitītāja filtra tīrīšana 2,97 0,62 3,5919. Blīves nomaiņa 2,97 0,62 3,5920. Ūdens skaitītāja noplombēšana 3,80 0,80 4,6021. Ūdens filtra uzstādīšana 6,36 1,34 7,7022, Radiatoru maiņa 25,62 5,38 31,0023. Sanitārtehniķa pakalpojumi – 1 stunda 4,71 0,99 5,7024. Ūdens skaitītāja nomaiņa – 1 st.darbs 3,80 0,80 4,6025. Ūdens skaitītāja nomaiņa (ar noplombēšanu + 11,36 2,39 13,75ūdens skaitītājs)Ūdens skaitītāja nomaiņa d 20 (noplombēšana+ ūdens skaitītājs)14,71 3,09 17,80


ELEKTROTEHNISKIE DARBI26. Slēdža nomaiņa 4,26 0,89 5,1527. Hermētiskā slēdža nomaiņa 4,67 0,98 5,6528. Kontakta nomaiņa 4,26 0,89 5,1529. Elektroierīču pieslēgšana – 1 stunda 4,26 0,89 5,15DAŽĀDI (citi) PAKALPOJUMI30. Stiklošana 1 m 2 3,39 0,71 4,1031. Atslēgas iegriešana 7,19 1,51 8,7032. Durvju atslēgas nomaiņa 3,39 0,71 4,1033. Durvju remonts – 1 stunda 3,39 0,71 4,1034. Loga rāmja remonts 3,39 0,71 4,1035. Ūdens padeves atslēgšana 12,73 2,67 15,4036. Ūdens padeves pieslēgšana 25,42 5,34 30,7637. Autotransporta pakalpojumi – 1 km 0,55 0,12 0,6738. Ekskavatora pakalpojumi – 1 stunda 16,95 3,56 20,5139, Auto pacēlāja pakalpojumi – 1 stunda 8,48 1,78 10,2640. Automašīnas IVECO pakalpojumi – 1 st. 12,71 2,67 15,3841. Automašīnas MAGIRUS pakalpojumi – 1 st. 12,71 2,67 15,3842. Izziņa no „DzKS”’ arhīva 1,27 0,27 1,5443. Izziņa pēc formas „22-dz” 0,34 0,07 0,4144. Akts par dzīvokļa/mājas apsekošanu 2,54 0,53 3,0745. Izziņa par īri un komunālajiem pak. 0,34 0,07 0,4146. Dokumentu kopiju sagatavošana A4 – 1 gb. 0,17 0,04 0,2147. Faksa nosūtīšana – 1(viena) lappuse 0,34 0,07 0,4148. Tehnisko noteikumu sastādīšana 9,32 1,96 11,2849. Zāles pļaušana (ar trimmeri) 1 stunda 5,93 1,25 7,1850. Zāles pļaušana (ar traktoru) 1 stunda 10,17 2,14 12,31Maksas pakalpojumus Iecavas ciemata „Dartijas” mikrorajona daudzdzīvokļu mājām pēc mājuvecāko pieprasījuma.

More magazines by this user
Similar magazines