Views
3 years ago

VRAA FONDU ZIŅAS Nr.4 - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VRAA FONDU ZIŅAS Nr.4 - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VRAA FONDU ZIŅAS Nr.4 - Valsts reģionālās attīstības

Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2004.gada publiskais pārskats
Ventspils pieredze VRAA projektos - Valsts reģionālās attīstības ...
maijs - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas ziņojums
oktobris - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra
Informācija bezdarbniekiem - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Dzīve un darbs Ziemeļīrijā - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
www .ja unatne .go v.lv - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Informatīvais materiāls - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Mācību kursi Latvijā - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Atbalsts darba devéjiem - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Informatīvais materiāls - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
VDI Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas informācija
VDI, Latgales reģionālās valsts darba inspekcijas aktualitātes
VRAA FONDU ZIŅAS - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
šeit - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
šeit - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Lasīt visu - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
ŠEIT - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
vadlīnijas projektu pieteicējiem - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Rokasgrāmatas drukas versija - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VRAA nolikums - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2011.gada publiskais pārskats
Reģionālā politika 2020 - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
ar 05.08 grozījumiem - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2006.gada publiskais pārskats
šeit. - Valsts reģionālās attīstības aģentūra