Views
3 years ago

Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs

Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs

S A T U R SI E V A D

S A T U R SI E V A D SIevads:Helēna Demakova1Ilze Gailīte Holmberga2Inesis Feiferis3Spēlfilmas4Animācijas filmas16Dokumentālās filmas36Studentu filmas82Filmu sarakstsRežisoru sarakstsStudiju sarakstsFilmu studiju adresesFilmu festivāli LatvijāIestādes un organizācijasNacionālā filmu festivālaLielais Kristaps 2005 laureāti104106107108110110111Trīsdesmitais Nacionālais filmufestivāls Lielais Kristaps irpamudinājums gan iepazītjaunākās Latvijā tapušās kinomākslaskopainu, gan novērtēt, cik mūsu agrākiedokumenti un leģendas joprojām ir dzīviun mums vajadzīgi. Pilnās kinofestivālazāles un augstie televīzijas reitingi,kad tiek demonstrētas latviešu filmas,ir drošākā liecība, ka mums savs kinonav vienaldzīgs. Lielais Kristaps šoreizuzrunā gan nozares esošos un topošosprofesionāļus, gan vairāk nekā citkārtvēršas arī pie plašas skatītāju auditorijas,iziet ārpus tradicionālajām kino zālēm.Šogad festivāls iezīmē jaunastendences gan filmu mākslas attīstībā,gan attiecībās ar skatītāju, bez kurapilnvērtīga kino pastāvēšana naviedomājama. Pieaugot filmu mākslasfinansējumam, pieaudzis ikvienanacionālā kino galvenā rādītāja –spēlfilmu – skaits un kvalitāte. Daudzasmūsu filmas skatītāji un žūrijaietekmīgos pasaules kinofestivālosierauga un novērtē ar balvām. Arvienplašāka kopprodukciju attīstība ļaujpiesaistīt ne vien papildu finansējumu,bet arī ne mazāk būtisko iespējusadarboties ar citas tradīcijas filmumāksliniekiem un, galu galā, iespējufilmai gūt plašāku auditoriju.Gribu novēlēt visiem filmumāksliniekiem nākamajos LielāKristapa festivālos vēl nopietnākukonkurenci, kas vairos iegūtās balvasvērtību. Lai Lielajam Kristapam ir, ko arprieku nest ne vien uz pašu mājām, betarī ārpus tām, un radīt Latvijas kā kinovalsts tēlu!Helēna DemakovaLR Kultūras ministre1

Untitled - Nacionālais Kino centrs
Jānis Streičs - Nacionālais Kino centrs
Untitled - Nacionālais Kino centrs
KIno Katalogs LAT.indd - Nacionālais Kino centrs
Rīga - Nacionālais Kino centrs
K U L T Ė R A S K A N O N A N E D ‰ Ņ A - Nacionālais Kino centrs
F I L M U P R O G R A M M A - Nacionālais Kino centrs
Latvijas Republikas CETURTAIS NACIONĀLAIS ... - Vides ministrija
VESTIS 2012 - Nacionālais veselības dienests
Mans ģimenes ārsts - Nacionālais veselības dienests
20. VĒSTIS - Nacionālais veselības dienests
Gaujas Nacionālā Parka klasteris
ŠEIT - Veselības centrs 4
Boloņas procesa oficiālais seminārs Helsinkos par bakalaura ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem ir iecienīta ... - Latvijas centrs
DETALIZĒTA INSTRUKCIJA DIGITĀLAIS DIKTOFONS - Olympus
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Nestandarta reklāmas 2009 Komerciālais departaments Neaviācijas ...
LV AKCIJA 2012 - Stokker instrumentu un servisa centrs
RAŽOŠANA - Nacionālais Kino centrs
pētījums - Nacionālais Kino centrs
2009. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
LNKC 2000. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
2007. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
2012. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
Nolikums - Nacionālais Kino centrs
Interreg First Motion 2012 - Nacionālais Kino centrs
2011. gada pārskats - Nacionālais Kino centrs
Taisnigums un solidaritatex - Nacionālais veselības dienests