Valsts darba inspekcijas darbības rezultāti 2012.gadā un ...

lbas.lv
  • No tags were found...

Valsts darba inspekcijas darbības rezultāti 2012.gadā un ...

RĪGA, 2013Valsts darba inspekcijasdarbības rezultāti 2012.gadāun aktualitātes 2013.gadā


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2008. – 2012.)*2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim «Beverīna», gāja bojā 5 tā apkalpes locekļi,bet 1 vēl joprojām ir bezvēsts pazudis. 2008. gada statistikas datos par bojā gājušo skaitu ir iekļauts arī šis 1bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu uz 100 000strādājošajiem skaita dinamika (2008. – 2012.)


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000strādājošajiem dinamika (2005. – 2012.)2010. gadā ES valstīs lielākais nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits uz 100000 strādājošo bija Kiprā – 4,93, bet mazākais Lielbritānijā – 0,62.


Nozares, kurās 2012. gadā notikuši letāli nelaimesgadījumi darbā


Nozares, kurās 2012. gadā notikuši letāli nelaimes gadījumidarbā, salīdzinot at 2011. gaduTematiskāpārbaude2013.gadā


Nozares, kurās notikuši visvairāk smagie un letālie nelaimesgadījumi darbā uz 1 000 strādājošo (2011. – 2012.)


Smago un letālo nelaimes gadījumu cēloņi 2012. gadā


Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums pēc darba stāžaamatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums 2012. gadā


Letāls nelaimes gadījums būvniecībāBūvbrigāde tranšejā montēja kanalizācijas caurules.Viens būvstrādnieks uzlika caurulei korķi un pakāpāsatpakaļ. Tajā brīdī nogruva tranšejas mala. Gruntsnogruvuma rezultātā caurule izkustējās unbūvstrādnieka pēdas palika zem caurules, bet kājastika apbērtas līdz ceļgaliem. Kolēģi sākabūvstrādnieku atrakt, taču pamanīja, ka no otrastranšejas malas atdalās liels grunts gabals, viņi centāsnogruvumu apturēt, taču tas neizdevās. Kolēģi izlecano tranšejas, bet būvstrādnieks tika aprakts un gājabojā. Tranšejas malas nebija nostiprinātas araizsargvairogiem un būvdarbu vadītājs darbusneuzraudzīja.Bojāgājušā darba stāžs – 2 mēneši.Nobrukuma vieta• Cēloņi: trūkst drošības aprīkojuma neapmierinoša darba organizācija nepietiekama darba aizsardzības prasībuievērošanas kontroleAtbildība: darba devējs


Papildus faktori letālajiem nelaimes gadījumiemAlkohols ~25% letālo nelaimesgadījumu upuru asinīs (vidēji 1,79promiles, maksimums – 2,87promiles) (2012.gadā – 8, 2011.gadā –4, 2010.g. – 2)47% notikušo letālo nelaimesgadījumu ir pilnmēness laikā, vai 2dienu amplitūdā pirms un pēcpilnmēnes.


KOPSAVILKUMS – DARBA AIZSARDZĪBALatvijā 2012.gadā Katrās 11 dienās viensnodarbinātais gāja bojānelaimes gadījumā darbā Ik pēc katrām 11 stundāmvienam nodarbinātajamtika reģistrēta arodslimība Ik pēc katrām nepilnām 6stundām viensnodarbinātais cietanelaimes gadījumā darbā


Dabīgās nāves gadījumu darba vietās* skaita dinamika(2009. – 2012.)*Gadījumi, kad tika sagatavots Akts par nelaimes gadījumu darbā atbilstoši 25.08.2009. MK noteikumu Nr. 950„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 35. 2 punktam.


Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita dinamika(2008. – 2012.)


Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasībuneievērošanu 2012. gadā izdots rīkojums


Par pārkāpumiem darba aizsardzībā piemērotoadministratīvo sodu skaita dinamika (2008. – 2012.)


Apturēto struktūrvienību/ iekārtu skaita un brīdinājumupar apturēšanu skaita dinamika (2008. – 2012.)


Darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju kontrole visa gada garumā tematiskā pārbaude, lai novērtētu kompetento institūciju unkompetento speciālistu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kopā apsekojot 107uzņēmumus, kas izmanto kompetento institūciju vai kompetento speciālistusniegtos pakalpojumus‣ izveidots jauns Darba inspekcijas e-pasts nekvalitativs@vdi.gov.lv, kurā jebkurapersona, kura ir identificējusi, viņasprāt, nekvalitatīvu darba vides riskunovērtējumu, var ziņot par to Darba inspekcijai‣ Darba inspekcijas mājaslapā www.vdi.gov.lv pie tēmas „Darba aizsardzība” izveidotajauna sadaļa „Darba aizsardzības pakalpojumi”, kurā tiek ievietota un regulāri aktualizētainformācija par kompetentajām institūcijām/ speciālistiem/citiem darba aizsardzībaspakalpojumu sniedzējiem, kam Darba inspekcija ir piemērojusi administratīvo sodu parnekvalitatīvu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba aizsardzības pakalpojumusniegšanu‣ par būtiskiem pārkāpumiem kompetentajām institūcijām/speciālistiem/citiem darbaaizsardzības pakalpojumu sniedzējiem 2012. gadā tika piemēroti 22 administratīvie sodi‣ seminārs darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem


MK 598 par videstroksni nav spēkā kopš01.07.2010.MK 359 noteikumi irspēkā kopš 01.01.2010.MK 125 nav spēkākopš 01.01.2010.


Valsts darba inspekcijas īstenotāssabiedrības informēšanas aktivitātes (1)• Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras informatīvā kampaņa„Novērsīsim darba vides riskus kopā” kampaņas atklāta 2012. gada 19. aprīlī ar žurnālistu vizīti alus darītavā „Aldaris” 8. Labas prakses balvas konkurss darba aizsardzībā „Zelta ķivere” (uzvarētājs „LatvijaStatoil” ) dokumentu sagatavošana Latvijas piemēru iesūtīšanai Eiropas Labas prakses balvaskonkursam seminārs „Darba aizsardzība – tikai tiesību aktu prasības?” (izglītotas 60 personas) nacionālā konference „Novērsīsim darba vides riskus kopā” (izglītotas 103 personas) 3 darba aizsardzības filmu pēcpusdienas - Rīgā, Jēkabpilī, Talsos (izglītotas 150 personas)


Valsts darba inspekcijas īstenotāssabiedrības informēšanas aktivitātes (2)• 3 „Darba Aizsardzības Ziņu” numuri• sniegtas 5 996 konsultācijas darba aizsardzības jomā• 3 semināri pēc tematiskajām pārbaudēm un 9 semināri par aktualitātēm darbaaizsardzības jomā• Twitter kontam @darbaizsardziba 2013.gada 2.janvārī bija ap 230 sekotāju. Kopējaisziņu skaits Twitter kontā @darbaizsardziba ir sasniedzis 950 (2012.gadā tvītu skaits iraptuveni 850)• Youtube kanālā ir ievietoti 8 jauni video materiāli, kurus kopā noskatījušies aptuveni10 300 apmeklētāji. Visbiežāk apmeklētāji skatījušies filmiņu „Darba aizsardzībasrokasgrāmata” (latviešu valodā - apmēram 1 100 reizes, bet krievu valodā – 880).• izveidotas 2 interaktīvas 2012.gadā darbā notikušo letālo un smago nelaimes gadījumukartes (www.vdi.gov.lv sadaļā „Darba aizsardzība – nelaimes gadījumu karte”)


Letālo nelaimes gadījumu notikumu vietas 2012wwww.vdi.gov.lv sadaļa «Darba aizsardzība - Nelaimes gadījumu karte»


Online interactive Risk AssessmentRiska interaktīvā novērtēšana tiešsaistēhttp://client.oiraproject.eu/lv


Izvēlamies atbilstošovariantuNĒ – tālāk būsjānovērtē, jāizvēlaspasākumsSkaidrojums nonormatīvajiem aktiemPapildus informācijaSekasSaite uz normatīvajiemaktiemVieta komentāriem, kastiks iekļauti pārskatā


Aktualitātes 2013. gadā darba aizsardzībā (I)Preventīvās pārbaudes• letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā,kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības traucējumi,skaita samazināšana (Darba aizsardzības jomas attīstībaspamatnostādnes 2008. – 2013.gadam) 6 tematiskās pārbaudes darba aizsardzības jomā‣ kokapstrādes un mežizstrādes nozarē‣ būvniecības nozarē‣ transporta nozarē (ostas un loģistika)‣ metālapstrādes nozarē un nozarē, kurā atbilstoši 2013.gada 1.pusgada statistikasdatiem visbiežāk notiks nelaimes gadījumi darbā (katrai reģionālajai Valsts darbainspekcijai nozare tiks noteikta atsevišķi)‣ pārbaudes darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju (kompetentoinstitūciju/speciālistu u.c.) sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrolei‣ informatīvi izglītojošas pārbaudes Darba aizsardzības dienā pārbaudes par darba drošības organizāciju pašvaldību izveidotajās algotopagaidu sabiedrisko darbu vietās un sociālo dienestu organizētajos darba unsociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos


Aktualitātes 2013. gadā darba aizsardzībā (II)Sabiedrības informēšana• izdot 4 “Darba aizsardzības ziņu” numurus• veicināt darba devēju un nodarbināto praktisko zināšanu līmeņapaaugstināšanu par darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumost.sk. par sociālo dialogu uzņēmumos• atbalstīt sabiedrības informēšanu par drošu, nekaitīgu uncilvēkcienīgu darba vidi• turpināt izglītot skolēnus un jauniešus par darba aizsardzībasjautājumiem• NAPO skolotājiem• Eiropas informēšanas kampaņa „Novērsīsim darba vides riskuskopā!”


Izmaiņas normatīvajā regulējumā 2012.gadā– Grozījumi MK noteikumos 749 “Apmācības kārtībadarba aizsardzības jautājumos”Ar 01.07.2013.– samazināts darba aizsardzības speciālistu apmācības apjomsno 160 uz 60 stundām– specializēta apmācība saistībā ar bīstamiem komercdarbībasveidiem (10 dažādām nozaru grupām, piemēram, būvniecība +ieguves rūpniecība)40 stundu apjomāIZM apstiprinās jaunus apmācību programmu paraugus.


Izmaiņas normatīvajā regulējumā 2012.gadā– Grozījumi MK noteikumos 99 "Noteikumi parkomercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaistakompetentu institūciju"– izmaiņas bīstamo nozaru uzņēmumiem ar 6-10 nodarbinātajiem –darba aizsardzības speciālista pienākumus var veikt speciālisti:• ar 160 stundu apmācību un augstāko izglītību un pieredzi noteiktās nozarēs;• ar pamatlīmeņa un specializēto apmācību (kopā 100 stundu apmērā)konkrētajā nozarē.– bīstamo nozaru uzņēmumiem ar vairāk kā 10 nodarbinātajiemregulējums nemainīgs – augstākā izglītība darba aizsardzībā vaiKI.


Izmaiņas normatīvajā regulējumā 2012.gadā– Grozījumi MK noteikumos 66 “Darba aizsardzībasprasības nodarbināto aizsardzībai pret darba videstrokšņa radīto risku”– mērījumi jāveic:• ja ir pamats domāt, ka trokšņa līmenis ir paaugstinājies unrada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;• ne retāk kā reizi trijos gados.


Prakses standarti– DLTSA apstiprināti darba aizsardzības praksesstandarti:• būvniecībai,• biroja darbam,• kokapstrādei,• veselības un sociālās aprūpes nozarei,• lauksaimniecībaiPieejami http://osha.lv/lv/publications– Nākamie prakses standarti plānoti:• pārtikas ražošanai,• autotransporta nozarei


Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā• Sākt darbu pie esošo darba aizsardzības jomas pamatnostādņu2008.-2013.gadam izvērtējuma un pamatnostādņu nākamajamperiodam izstrādes• Pilnveidot nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas kārtību (MK950)• Pilnveidot tiesisko regulējumu nodarbināto, kas strādā augstumā,aizsardzībai• Aktualizēt komercdarbības veidu, kas uzskatāmi par bīstamiem,sarakstu


ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lvSEKO: @darbaizsardziba@darbainspekcijaSKATIES:http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/uIEPAZĪSTIES:http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija


Paldies paruzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines