12.07.2015 Views

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12 sludinĀjumi informĀcija reklĀma 2010/12Svei cam janvāra ju bi lā rus!97 – Katrīne Lidija82 – Dzidra PrūseSīmaneValentīna89 – LeokadijaČabrickaLodziņa80 – Skaidrīte87 – AinaUpāneMellupe75 – Ernests Roķis84 – RasmaInta InģisteVanagaIvars Tāle83 – Nikolajs70 – Imants PetrovsLeškovičsJautrīteAleksandrsMaļinaMelgailisAina KišunaBenitaRublovskaSludinājumiSuņu vilnas adījumi un dzija. Iestājoties rudenīgajamun drēgnajam laikam, piedāvāju vērtīgās suņu vilnasizstrādājumus – pašvērptu dziju, zeķītes, cimdus, locītavuuzmavas, getras, cepures, apsējus – šalles, universālspielietojums jebkurai ķermeņa daļai. Ārstnieciska iedarbībamuguras, locītavu, galvas, kakla, ausu sāpēm, radikulītu,osteohondrozi, artrītu, nieru vainām, u. c. Uzlabo asinsritiun lieliski silda. Tālr. 29775776Pārdod svaigu cūkgaļu no 1.60 Ls/kg. Subprodukti. Tālr.26810805Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskosobjektos – flīzēšana, mūrēšana, apmešana, riģipšaierīkošana, špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linolejaieklāšana, santehnikas, elektrības un jumta u.c. darbi.Veicam virtuves plīts mūrēšanas un remontdarbus, čugunavannu pārkrāsošanu. Meistari ar celtniecības izglītību unlielu darba pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785SIA ‘’SENLEJAS’’ PĒRK – liellopus, jaunlopus. Samaksatūlītēja. Tālr. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252,26604491.SIA LEOCēsis pārdod:· Šķirotas akmeņoglesmaisos un izberamā veidā· Kūdras briketes kastēs, maisos· Bērza skaidu briketes· Izolācijas keramzītu· Iespējama piegādeTālr.: 64127768, 26491428, 26404073Svētki atnāk un aiziet, bet paliek priekspar svecēm, egli un dāvanām,par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,dvēselei mācot būt baltai.Un tad nav svarīgi:Ir vai nav sniegs,Jo ceļš atvērts gaišākām domām….Paldies par kopīgi piedzīvotajiem mirkļiem aizvadītajā gadā.Lai 2011. gads mums visiem kopīgi ir interesants, aizraujošs unpiepildīts!Mālpils kultūras centra kolektīvsMālpils kultūras centrsPasākumu plāns 2011. gadajanvāra mēnesim01.01. plkst. 01.00 Jaungada nakts balle kopā grupu „CESVAINIEŠI”Biļetes cena – 3Ls07.01. Brauciens uz Valmieras teātra izrādi – mūziklu „Agrā rūsa”12.01. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa „Rezēdas” saiets16.01. plkst. 15.00 Laines Kainaizes gleznu izstādes „Vasaras soļi”atklāšana izstāžu zālēplkst. 16:00 Čellu trio „Melo – M” KONCERTS – klausītājiempiedāvās savu jauno koncertprogrammu „Operas joks” ar pazīstamāmopermūzikas melodijām jaunās skaņās, kā arī spēlēs savus labākosskaņdarbus no iepriekšējo gadu programmām.Biļešu tirdzniecība no 6. janvāra – cena 4,- Ls.Pirmajā biļešu tirdzniecības dienā 3,- LsKoncerts solās būt īpašs, jo klausītājiem būs iespēja ne vien novērtēt„Melo – M” muzikālo veikumu, bet arī aizmirst par ikdienas rūpēm jautrā jokupilnā atmosfērā. Piemēram, būs unikāla iespēja redzēt, ka čellu var spēlēt netikai ar lociņu, bet pat traukiem.Koncertu pirmajā daļā skanēs pilnīgi jaunas versijas par pazīstamāmopermūzikas melodijām. Būs Verdi, Bizē, Vāgnera, Rosīni, Pučīni un citupazīstamu komponistu populārākās melodijas Kārļa Auzāna aranžējumos, kāarī skanēs „Melo – M” oriģināldarbi.Savukārt koncerta otrajā daļā „Melo – M” atskaņos gan pasaules tautu mūziku,gan popmūzikas un rokmūzikas Zelta fonda dziesmas.Iespēja redzēt „Melo – M” savā pilsētā ir diezgan liels retums, jo pēdējā laikāgrupa teju pusi koncertu sniedz ārpus Latvijas.Pavasarī „Melo – M” kļuva par starptautiska konkursa laureātiemSanktpēterburgā, konkurējot ar vairāk nekā 70 līdzīgām grupām no visaspasaules, bet nesen Latvijas čellu trio atgriezās no Amsterdamas, kur ar labiempanākumiem piedalījās pasaulē lielākajā čellistu festivālā.21. 01. plkst. 19.00 Sarīkojums „Tās ir tautas acis, kas spīd”,veltīts barikāžu aizstāvju atceres dienai* izstādes atklāšana* piemiņas zīmju pasniegšana* muzikāli sveicieni2011. gada janvārī apritēs 20 gadi kopš Latvijas Tautas frontesorganizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji novisiem Latvijas novadiem. 1991. gada janvāra dienas dēvē par barikāžulaiku, kad iedzīvotāji, īstenojot nevardarbīgu pretošanos, aizstāvēja 1990.gada 4. maijā atjaunoto Latvijas neatkarību29.01. plkst. 19.00 Pašdarbnieku vakarsMâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146e-pasts: iveta@malpils.lvRedaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lvPar raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autorsMakets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!