Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

Mikroklimatu, bet it īpaši gaisa temperatūru, telpās ietekmē klimats, gadalaiks, dienas laiks, telpā izvietotāsiekārtas (piemēram, serveri, datoru skaits, kopētāji u. c. iekārtas, kas izdala siltumu), gaisa apmaiņa, darba telpuplatība, nodarbināto skaits u. c. faktori. Darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimatsjeb optimāls mikroklimats ir tāds mikroklimats, kas 8 stundu darba dienas / maiņas laikā pie minimālastermoregulācijas sistēmas slodzes nodrošina vispārēju un lokālu siltuma komforta sajūtu, neizraisa nodarbinātoveselības traucējumus un nodrošina augstas darbaspējas.Bez mikroklimata rādītājiem nodarbinātā komforta līmeni nosaka vairāki faktori: nodarbinātais un tā īpašības (piemēram, vecums, dzimums, liekā svara esamība, apģērbs, cilvēkuindividuālais jutīgums, asinsspiediens, esošās sirds-asinsvadu slimības u. c.); veicamā darba raksturs (piemēram, fizisks vai garīgs darbs, darba ilgums, citi darba vides riska faktori u.c.).Prasībām mikroklimatam birojos jāatbilst MK 359, kuros noteikti mikroklimata normatīvie lielumi atbilstoši darbasmaguma pakāpei un siltajam / aukstajam laika periodam. Šie lielumi ir jāievēro, no jauna iekārtojot darba vietas,bet esošajām darba vietām tos var izmantot kā ieteicamus. Darbs birojā pieder pie viegla darba, tāpēc 4. tabulā iriekļauti tikai tie normatīvie lielumi, kas atbilst šai kategorijai.Gada periodsGada aukstais periods (vidējā gaisa temperatūraārpus darba telpām +10 °C vai mazāk)Gada siltais periods (vidējā gaisa temperatūra ārpusdarba telpām vairāk par +10 °C)4. tabula. Mikroklimata parametri birojā.Gaisatemperatūra,°CGaisarelatīvaismitrums, %Gaisa kustībasātrums, m/s19,0–25,0 30–70 0,05–0,1520,0–28,0 30–70 0,05–0,15Šobrīd MK 534 par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, kasizmantojami projektējot ēku, nosaka, ka gaisa temperatūra, kas augstāka par 28 °C vasarā un zemāka par 18 °Capkures periodā, pieļaujama pēc saskaņošanas ar telpu īpašnieku vai izmantotāju. Turklāt šie noteikumi arīreglamentē situācijas, kad telpās tiek atslēgta apkure, ja tajās neuzturas cilvēki (šādas situācijas ir pieļaujamas arnoteikumu, ka gaisa temperatūra nevar samazināties par vairāk kā 5 C, bet brīdī, kad telpās tiek atsākts darbs,temperatūrai jābūt normālā līmenī). Tas ir īpaši jāņem vērā, ja sestdienās un svētdienās telpas netiekapkurinātas, vai apkures intensitāte tiek samazināta.Visbiežāk par nepiemērotu mikroklimatu sūdzas nodarbinātie, kuri strādā nesen remontētos birojos vai nesenceltās ēkās. Kā biežākās problēmas minams sauss gaiss, nepietiekams gaisa plūsmas ātrums un pārāk augstagaisa temperatūra vasarā. Pārāk sauss gaiss bieži rada sūdzības par acīm ‒ asarošanu, graušanas vaisvešķermeņa sajūtu acīs, acu nogurumu vai apsārtumu, ko kopumā apzīmē ar “sausās acs sindromu”. Kānetiešu pazīmi, ka telpās ir sauss gaiss, iespējams minēt faktu, ka telpaugi, kas jālaista, ļoti ātri izkalst. Šādasproblēmas visbiežāk novērojamas birojos, kuros ierīkota ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, bet navparedzēta gaisa mitrināšana, kas ir relatīvi dārga. Šādos gadījumos iespējams lietot pārvietojamos gaisamitrinātājus (piemēru skatīt attēlā), bieži laistīt telpaugus, izvietot telpās traukus ar lielu ūdens virsmu vai uzliktmitras lupatiņas uz radiatoriem.15

More magazines by this user
Similar magazines