Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

Nodarbināto apmācība un instruktāža par ugunsdrošības jautājumiem ........................................................... 44Obligāto veselības pārbaužu organizācija ........................................................................................................ 46Pirmās palīdzības organizācija ......................................................................................................................... 46Drošības zīmes un signālkrāsojums ................................................................................................................. 48Vakcinācija........................................................................................................................................................ 49Veselības veicināšana ...................................................................................................................................... 49Darba aizsardzības prasību neievērošanas sekas ................................................................................................ 51Nelaimes gadījumi darbā .................................................................................................................................. 51Arodslimību diagnostika .................................................................................................................................... 51Fizisku pārslodžu izraisīti veselības traucējumi ................................................................................................ 51Ietekme uz acīm un redzi .................................................................................................................................. 52Psiholoģiskā spriedze ....................................................................................................................................... 52Rīcība nelaimes gadījuma situācijā ....................................................................................................................... 53Informatīvie materiāli par darbu ar datoru vai birojā .............................................................................................. 59Normatīvie dokumenti, kas reglamentē darba aizsardzību birojā .......................................................................... 60Pielikumi ................................................................................................................................................................ 622

More magazines by this user
Similar magazines