Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

Nr.p.k.Darba vides faktoriKas var radīt riskunodarbināto drošībai un veselībaiVai esošie(pastāvošie) darbaVai ir(pastāv)noteiktsdarba videsfaktorsKas jānovērtē, lai noteiktu, vai pastāvrisks nodarbināto drošībai un veselībaiun vai nepieciešama turpmākapārbaude/darba aizsardzības pasākumivides faktori radarisku nodarbinātodrošībai un veselībaiun vai irnepieciešams veiktdarba aizsardzībaspasākumusnē jā nē jā/varbūt1 2 3 4 5 6 7 8 9monotons darbs darba raksturs un apjoms, kas biežiatkārtojasmonotons darbsdarbs, kas prasa pastāvīgu uzmanībunespējaietekmēt darbaprocesudarbs izolācijāpaaugstinātaatbildībasaspringtapsiholoģiskāatmosfēra darbānodarbināto mazas(nepietiekamas) līdzdalībasiespējas sava darba plānošanādarbs, kur nodarbinātie strādāilgstoši vienatnē vai izolācijā nocitiempaaugstināta atbildība darbāsvarīgu, atbildīgu lēmumupieņemšananelabvēlīgas, saspīlētas attiecībasstarp nodarbinātajiemnelabvēlīgas, saspīlētas attiecībasar darba devējucits (norādīt)iespējas ietekmēt veicamo darbunodarbināto iespējas sava darbaorganizēšanānelaimes gadījumu un vardarbības riskisaskarsmes trūkums,kolēģu atbalsta trūkums,informācijas trūkumsatbildības līmeniscik bieži jāpieņem atbildīgi lēmumicik lielu cilvēku loku lēmums ietekmēcik smagas un plašas sekas kļūdasgadījumāsavstarpējās attiecības darba kolektīvāsavstarpējais atbalstspsiholoģiska izolācijakonkurencemobingsbosingsvardarbība fiziska vardarbība iespējami nodarbināto, klientu vai citu

More magazines by this user
Similar magazines