Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

Darba vides riska novērtējums darba vietās birojosKontroljautājumu saraksts darbam birojosNovērtēšanā piedalās:Datums:1. Uzņēmuma nosaukums:2. Darba telpa:3. Veicamais darbs (darba vieta):4.5.JautājumsAtbildeApraksts, veicamie pasākumi, riska pakāpe, komentāri1 2 3 4 5 6Vai nodarbinātais strādā ar datoru vairāk kā 2 stundas Jā Nēdienā?FIZIKĀLIE FAKTORIDarba vietas iekārtojumsVai nodarbinātajam ir nodrošināta droša un ērta piekļūšana Jā Nē Daļēji Neatt.darba vietai?Vai darba vietā ir pietiekami daudz vietas, lai varētu strādāt Jā Nē Daļēji Neatt.ērtā pozā?Vai darbinieks lieto portatīvo datoru? Nē JāVai portatīvais dators ir aprīkots ar pārvietojamu klaviatūru, Jā Nē Daļēji Neatt.papildus monitoru un peli?Vai darba vieta tiek uzturēta kārtībā (piemēram, regulāriuzkopta grīda, sakārtots galds un darba vieta)?Jā Nē DaļējiVai tiek nodrošināts, ka nodarbinātie darba vietās nedzer, Jā Nē Daļēji Neatt.neēd un nesmēķē?Vai pastāv paklupšanas un aizķeršanās risks? Nē Jā DaļējiVai vadi un kabeļi darba vietā ir sakārtoti? Jā Nē DaļējiVairāku datoru izvietojums telpāNeatt.Vai displeji ir novietoti ar mugurējām virsmām viens pret Jā, ir Nē, navotru?Vai attālums no viena displeja mugurējās virsmas līdz otra Jā, ir Nē, navdispleja ekrānam ir lielāks par 2,0 m ?Vai attālums starp blakus esošiem datoriem ir lielāks par 1,2 Jā, ir Nē, navm?Redzes sasprindzinājums un apgaismojumsVai, veicot darbu, ir iespējams paaugstināts redzessasprindzinājums?Nē Jā Daļēji Neatt.Darba vietas birojos Darba vides riska novērtējums 1 no 4

More magazines by this user
Similar magazines