Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

JautājumsAtbildeApraksts, veicamie pasākumi, riska pakāpe, komentāri1 2 3 4 5 6Vai nodarbinātie ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas gadījumos(ugunsgrēks, nelaimes gadījums darbā u.c.)?Jā Nē Daļēji Informācija instrukcijās ir iekļauta, bet nav bijušas praktiskās apmācībasrīcībai ārkārtas situācijās (piemēram, evakuācija kopā ar citiem ēkāstrādājošiem uzņēmumu darbiniekiem) - organizēt kopā ar telpu izīrētāju.Veselības pārbaudesVai ir sastādīti nodarbināto obligāto veselības pārbaužusaraksti?Jā Nē Daļēji Visi darbinieki strādā vismaz 2 stundas dienā ar datoru (veselības pārbaudesjāveic reizi trīs gados).Vai tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes pirms darba Jā Nē Daļējilīguma noslēgšanas?Vai obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas regulāri? Jā Nē Daļēji Bet ne visi nodarbinātie savlaicīgi iziet veselības pārbaudes - vairāk tamjāpievērš uzmanību.Nodarbināto informētībaVai nodarbinātie ir informēti par darba aizsardzībaspasākumiem uzņēmumā?Vai uzņēmumā ir ievēlēta nodarbināto uzticības persona? Jā NēJā Nē Daļēji Instruktāžas laikā darbinieki tika iepazīstināti gan ar riska novērtējumarezultātiem, gan ar pasākumu plānu. Par pasākumiem atbildīgajām personām irizsniegta plāna kopija, elektroniskā pasākumu plāna versija ir pieejama arī uzservera mapē "Darba aizsardzība".Vai nodarbinātie ir informēti par darba vides riskafaktoriem savā darba vietā?Vai nodarbināto ieteikumi par darba vides uzlabošanu tiekreģistrēti?Vai nodarbināto ieteikumi darba vides uzlabošanai tiekņemti vērā?Vai nodarbinātie ir informēti par veikto darba videslaboratorisko mērījumu rezultātiem?Darba aizsardzības pasākumiVai tiek ņemtas vērā darba aizsardzības prasības un principiieviešot jaunus darba paņēmienus, iegādājoties jaunasiekārtas?Vai darba vides riska novērtējums tiek veikts ne retāk kāreizi gadā?Vai noteiktie darba aizsardzības pasākumi tiek īstenotinoteiktajos termiņos?EvakuācijaJā Nē Daļēji Informācija iekļauta instrukcijās, 2010.gada sākumā visiem interesentiem bijaiespēja noklausīties lekciju/semināru par ergonomiskas darba vietasiekārtošanu.Jā Nē Daļēji Nav nepieciešamības.Jā Nē Daļēji Piemēram, pēc P.Zemīša ieteikuma biroja krēslu piegādātāji birojā parādīja, kāiespējams regulēt ergonomiskos krēslus.Jā Nē Daļēji Neatt.Jā Nē Daļēji Neatt. Piemēram, iegādājoties portatīvos datorus, tika nopirktas arī dokstacijas unatsevišķi pievienojama tastatūra, pele un monitors.Jā Nē DaļējiJā Nē Daļēji Nav atrisināts jautājums par gaisa mitrināšanu.Darbs birojos Darba vides riska novērtējums 2 no 3

More magazines by this user
Similar magazines