Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

APSTIPRINU:Amats, Vārds/Uzvārds Valdes loceklis Kārlis SpūlisParaksts:Datums: 21.01.2013.DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNS2013. /2014.gadsNr.Telpa / darba vieta/ darbsRiskapakāpePasākumi riska novēršanai vai samazināšanaiPasākumaizpildes termiņšPasākuma izmaksas(LVL)Atbildīgaispar izpildiAtzīme parizpildiUzņēmums kopumā1234IIIPārliecināties, vai pēdējo 5 gadu laikā, kāds no nodarbinātajiemnav mācījies sniegt pirmo palīdzību (piemēram, autovadītājukursos):1)ja ir mācījies - nokopēt apliecību;2)ja nav - nosūtīt vismaz vienu darbinieku uz kursiem.01.03.2013. -(ja jāmāca, izvērtētpiedāvājumus)III Sastādīt rīkojumu par atbildīgo par pirmās palīdzības sniegšanu 01.03.2013. - I.OseIIIIIVienoties ar telpu izīrētāju par praktiskajām apmācībām rīcībaiārkārtas situācijās (piemēram, evakuācija kopā ar citiem ēkāstrādājošiem uzņēmumu darbiniekiem)Sagatavot obligātās veselības pārbaudes kartes un nosūtītnodarbinātos uz veselības pārbaudi (norādot konkrētu termiņu,kura laikā veselības pārbaude jāiziet)I.Ose01.03.2013. - A.Kalniņš01.01.2013. -(sedz veselībasapdrošināšanas polises)A.Kalniņš56Projektu vadītāju telpa7IIIIIIIIVeikt atkārtotu nodarbināto instruktāžu par darba aizsardzībasun ugunsdrošības jautājumiemRisināt jautājumu ar telpu izīrētāju par piemērotas smēķēšanasvietas iekārtošanuNodrošināt telpu ar pietiekamu skaitu gaisa mitrinātāju (atrastlabāko risinājumu, sadarbojoties ar mitrinātāju piegādātājiem)05.11.2013. - A.Kalniņš01.09.2013. - A.Kalniņš01.05.2013. līdz 500 Ls A.Kalniņš8IIOrganizēt mikroklimata (gaisa temperatūras, gaisa relatīvāmitruma un gaisa plūsmas ātruma) mērījumu veikšanu telpā, laiizvērtētu iegādāto mitrinātāju efektivitāti01.08.2013. līdz 100 Ls A.KalniņšSIA "AAA"DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2013./2014.GADS

More magazines by this user
Similar magazines