Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

Nr.Telpa / darba vieta/ darbsRiskapakāpePasākumi riska novēršanai vai samazināšanaiPasākumaizpildes termiņšPasākuma izmaksas(LVL)Atbildīgaispar izpildiAtzīme parizpildiUzņēmums kopumā910Darbs ar datoru un dokumentiem111213141516IIIIIIIIIVēlams ugunsdzēšamo aparātu, kas atrodas pie durvīm,pārvietot uz citu vietu, jo jaunizveidotās darba vietas dēļ tasvairs nav ērti pieejamsPapildināt pirmās palīdzības aptieciņu ar dažāda izmēraplāksterīšiem, kas gada laikā ir izlietojušiesIegādāties papildus plauktus, kur izvietot atsevišķo projektudokumentāciju (darba vietai pie loga)Jaunizveidotajā darba vietā pie durvīm sakārtot vadus unkabeļus (lai novērstu aizķeršanās un paklupšanas risku)01.03.2013. - A.Kalniņš01.03.2013. 10 Ls I.Ose01.03.2013. 50 Ls A.Kalniņš01.05.2013. 5 Ls (vadu klemmes) A.KalniņšII Atbrīvot vietu zem galda jaunajā darba vietā (zem galda stāvneizsaiņotas mantu kastes, tāpēc nodarbinātajam nav vietas, kurnovietot kājas)01.05.2013. - P.ZemītisII Informēt apkopēju par pienākumu reizi nedēļā notīrīt putekļus 01.11.2013. - I.Oseno visiem monitoriemII Ieteicams atkārtot pēc laika semināru par ergonomiskajiem 01.09.2013. līdz 50 Ls A.Kalniņšdarba vietu iekārtošanas principiemIII Pārdomāt iespējas apmaksāt darbiniekiem sporta nodarbības Jauno veselības līdz 500 Ls K.Spūlisapdrošināšanaspolišu iegādeslaikā (03.2013.)SIA "AAA"DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2013./2014.GADS

More magazines by this user
Similar magazines