Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana

osha.lv
  • No tags were found...

Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana

Kas ir skaņa?a?Vienkārša skaņas definīcija:• skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramāsgaisa vides svārstībasFizikā:‣ skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida)svārstības, kuras raksturo spiediens (Pa), frekvence (Hz),ātrums vidē (m/s), intensitāte (W/m 2 ) un viļņa garums (λ, m)‣ skaņa ir periodiska šķidras, gāzveida vides blīvuma vaicietas vides sprieguma vai deformācijas maiņas, kuras radavibrējošs objekts, veidojot garenviļņus un sķērsviļņus‣ skaņa ir svārstības, kas pārvadās caur elastisku cietu,šķidru vai gāzveida vidi ar frekvencēm, kuras spēj uztvertcilvēka dzirdes orgāni (aptuveni 20 līdz 20 000 Hz)


Kas ir troksnis?‣ Troksnis ir nevēlamas skaņasas‣ Troksnis ir skaņu u ar dažāžādu spiedienufrekvenci un intensitāti ti haotisks sakārtojums‣ Troksnis ir nevēlami, pastāvīgi un nemodulēttraucējumi komunikācijas sistēmās‣ Troksnis ir fluktuācijas, kas pievienojas kākārējs faktors informācijas (signālu) plūsmsmā, , kouztver detektors (arī cilvēks)


SkaņasspiediensNormālsatmosfērasspiediensRetinājumsSpiediena vilnisGaisa molekulusablīvējums


Atstarošanās no cietasvirsmasAtstarošanās no elastiskas(mīkstas) virsmasPretviļņuefektsPulsējošs troksnis


Tehnikā lieto logaritmisko mērvienību, ko izsakadecibelos (dB):trokšņa spiediena līmenis:L = 20 log(p/p o ), dB,kur p o (dzirdamības slieksnis) = 2 ⋅10 −5 Pa.


L, dB140120100Sāpju slieksnis80604020Dzirdamības slieksnis02020 100 1000 10 000 f, Hz


Skaņas spiediens,µPa20632006302.0006.30020.00063.000200.000630.0002.000.0006.300.00020.000.000200.000.00020.000.000.000Skaņas spiediens un trokšņa spiediena līmenisTrokšņaPiemērsspiedienalīmenis, dBA0102030405060708090100110120140180Dzirdamības slieksnisLapu šalkšanaTroksnis labi izolētā dzīvoklī, ofisāSaruna čukstus balsī (5 soļu attālumā)Klusa radiomūzikaKlusa saruna, troksnis lielā ofisāParasta sarunvaloda (3 soļu attālumā)Vieglais autoIela ar dzīvu kustību, restorānsKravas autoAušanas stelles, metālapstrādeRokas motorzāģi, troksnis diskotēkāPropellerlidmašīna, sirēnaReaktīvā lidmašīnaKosmisko raķešu starta vieta


1 avots 2 avoti 4 avoti 8 avoti50 dBA 53 dBA 56 dBA 59 dBA


KOREKCIJADAŽĀDU INTENSITĀŠU SKAŅAS AVOTU SUMMĒŠANAI(skalārā metode)Diference decibelos Pieskaita lielākai vērtībai0 līdz 1 dB 3 dB2 līdz 3 dB 2 dB4 līdz 9 dB 1 dB10 dB un vairāk 0 dBPiemēri:83 dB + 82 dB = 86 dB83 dB + 80 dB = 85 dB83 dB + 78 dB = 84 dB83 dB + 73 dB = 83 dB


a) izmantojot skalāro metodib) lietojot aprēķinu metodi, tiek ievērots ekvivalences princips unto paredz ISO standarti, kas nosaka ekvivalento nepārtrauktolaikā A-izsvaroto vidējo trokšņa spiediena vērtību: L AeqT(nosaka trokšņa ar frekvenču skalu A fluktuācijasun vidējo enerģiju laika periodā T)L Aeq= 10 LAq/10 = 10 log (10 8,9 + 10 8,7 + 10 7,8 + 10 8,1 ) = 91, 7 dB


Pastāv trokšņa sliekšņa līmenis L Aeq unkritērija līmenis, kas nosaka pieļaujamoekspozīciju uz cilvēku - ikdienas trokšņaekspozīcijas līmenis L EX, 8st , dBA.Minētais trokšņa līmenis ietver visustrokšņus, kas ir darba vidē, tai skaitāimpulsveida troksni (LR MK not. 66 no04.02.2003; p. 12.2)


1. darba vieta 2. darba vietaL Aeq= 87 dBAL Aeq= 70 dBA3. darba vietaL Aeq= 65 dBA1. Vietā strādā 1 stundu2. Vietā strādā 1,5 stundas3. Vietā strādā 5,5 stundasL EX, 8 st =?Mērījumus veic vismaz 1 m attālumā no sienām vaicitām lielām atstarojošām virsmām, 1,2 m-1,5 m virsgrīdas un apmēram 1,5 m no logiem


TROKŠŅA EKSPOZĪCIJAS KALKULATORS7087651513030L EX, 8h =78,3 dBA


OBLIGĀTĀS S VESELĪBAS PĀRBAUDESPLR MK not. nr 527 (02.06.2004) p.4.6‣ ja L EX,8 = 80...85 dBA‣ ja L EX,8 = 85...87 dBA‣ ja L EX,8 > 87 dBA- 1 reizi 3 gados- 1 reizi 2 gados- katru gaduTROKŠŅA A MĒRĪJUMUS MVEICLR MK not. nr 66 (04.02.2003) p.18ja L Aeg > 85 dBA (vai pīķpīķa a līmenis l> 140 dBA) - 1 reizi gadāja L Aeg = 80...85 (vai pīķpīķa a līmenis l< 140 dBA) - 1 reizi 3 gados


VIBRĀCIJAVibrācija ir materiālu daļiņu (cietu, šķidru, gāzveida)svārstības un kustībaVIBRĀCIJAS PIEMĒRI1 2m


HARMONISKA VIBRĀCIJAPERIODISKA VIBRĀCIJAGADĪJUMA RAKSTURA VIBRĀCIJA(aperiodiska, impulsveida vai kvaziperiodiska)ĪSLAICĪGA VAI PĀREJOŠA VIBRĀCIJA


Vibrāciju raksturo‣ amplitūtata – a, , m‣ frekvence – f, , Hz‣ svārstrstību periods – T, , s (T=1/(=1/f)Tehnikā:‣ vibronovirze – X, , (mm, µm)‣ vibroātrums– V, , m/s‣ vibropaātrintrinājums– A, , m/s 2‣ vibrācijas asums – J e m/s 3


PārvietojumsLaiksĀtrums, kurLaiksPaātrinājumsLaiks(, kur


PRAKTISKĀS SAKARĪBAS:V = 1/2πf · Avai V [mm/s] = 0,159 · A/f [mm/s 2 ]X = 1/(2πf) 2 ·Avai X [µm] = 50,7 · A/f 2 [mm/s]X = 1/2πf · Vvai X [µm] = 318,4 · V/f [mm/s]


VIBRĀCIJAS KLASIFIKĀCIJAI. Roku-plaukstu (lokālā)II. Vispārīgā:‣ TRANSPORTA VIBRĀCIJA‣ TRANSPORTA-TEHNOLOĢISKĀVIBRĀCIJA‣ TEHNOLOĢISKĀ VIBRĀCIJA


VIBRĀCIJAS MĒRĪŠANAVidējais kvadrātiskais lielums


Vibrācijas normatīvos parametrus nosaka MK noteikumir.284 (13.04.2004) „Darba aizsardzības prasības nodarbinātoaizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē”.ibrāciju novērtē ar izsvarotā paātrinājuma vidējās kvadrātiskās vērtībasmetodi (pamatmetodi).Pieļaujamās vērtības:laukstas un rokas vibrācijai:8 stundu perioda dienas ekspozīcijas robežvērtība irA(8) = 5 m/s 2 ;8 stundu perioda dienas ekspozīcijas darbības vērtība irA(8) = 2,5 m/s 2 ;isa ķermeņa vibrācijai:8 stundu perioda dienas ekspozīcijas robežvērtība irA(8) = 1,15 m/s 28 stundu perioda dienas ekspozīcijas darbības vērtībaA(8) = 0,5 m/s 2


Vibrācijas dienas ekspozīcijas kalkulators

More magazines by this user
Similar magazines