Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Tabula nr.8 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām biedrībām unnodibinājumiem. 18Nr. Iestādes, biedrības nosaukums Mērķis Summa1 Tehnisko sporta veidu klubs Smiltene Dotācijas 7002 Smiltenes sporta centrs Dotācijas 115193 Futbola klubs Smiltene Dotācijas 30004 Smiltenes vanagi biedrība Dotācijas 5005 Smiltenes volejbola skola Dotācijas 2506 BMX klubs Silvas Ziķeri biedrība Dotācijas 5007 Orientēšanās sporta klubs Azimuts biedrība Dotācijas 3508 Abulas lauku partnerība biedrība Dotācijas 10009 Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Dotācijas 500Smiltenes svētā Nikolaja pareizticīgo draudze50010Dotācijas11 Spēkavots biedrība Dotācijas 40012 Smiltenei un Latvijai biedrība Dotācijas 50013 Gaisma tunelī biedrība Dotācijas 46814 Vidzemes pūtēju orķestris biedrība Dotācijas 10715 Smiltenes muzeja fonds Nodibinājums Dotācijas 44716 Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs Dotācijas 40017 Gaujienas speciālā internātpamatskola Dotācijas 29318 ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība Dotācijas 304019 Latvijas Sarkanais Krusts biedrība Dotācijas 2978Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā50020 biedrībaDotācijas21 EMMAUS SMILTENE Dotācijas 3350Kopā 31 302Smiltenes novada dome 2012.gadā turpināja atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas,organizējot projektu līdzfinansēšanas konkursu. 2012. gada maijā jau otro gadu tika izsludinātapieteikumu pieņemšana Smiltenes novada domes izsludinātam projektu līdzfinansēšanaskonkursam nevalstiskajām organizācijām. Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumuatbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta,sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. No 17 saņemtajiemlīdzfinansēšanas pieteikumiem Smiltenes novada dome līdzfinansējuma saņemšanai atbalstīja 8projektus: Projekts „Biedrības "Vidzemes pūtēju orķestris" kapacitātes stiprināšana”, iesniedzējsBiedrība "Vidzemes pūtēju orķestris", pašvaldības līdzfinansējums 106,80Ls. Projektarezultātā iegādāts dators, datorprogramma „Sibelius” un printeris, kas dod iespējuizmantot kvalitatīvākas notis, produktīvāk strādāt mēģinājumos un sagatavot lielākuapjomu skaņdarbu koncertiem īsākā laika periodā; Projekts „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada laukuiedzīvotājiem”, iesniedzējs Biedrība "Smiltenei un Latvijai", pašvaldībaslīdzfinansējums 500,00 Ls. Projekta rezultātā iegādātas jaunu grāmatu kopas, kas18 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa34

More magazines by this user
Similar magazines