Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Palīdzības sniegšanā par prioritāti novadā esam izvirzījuši bērnus un gados vecos, vientuļoscilvēkus.Gribētos teikt, ka 2012. gadā ir ļoti daudz padarīts, lai ikviens iedzīvotājs justos piederīgsšim novadam, redzētu tā izaugsmi, attīstību. Šis iesāktais darbs noteikti turpināsies arī 2013.gadā. Turpināsim attīstīt mazās lauku skolas, lai pilnīgi visās būtu jauni mācību līdzekļi, veiktiarī virkne telpu remontu. Atbalstītu skolu iesaistīšanos dažādos projektos. Turpināsim arīfinansiālu atbalstu, lai nodrošinātu sociālo aprūpi SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā”.2013. gadā slimnīcas telpās ir paredzēts atvērt arī Veco ļaužu dienas aprūpes centru. Esamieplānojuši arī lielāku palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, kā arī pabalstu jaundzimušajiem.Tiks realizēts Eiropas pārrobežu projekts par Smiltenes pilsētas stadiona rekonstrukciju,projekts par skrejceliņa izbūvi pie Grundzāles pamatskolas un hokeja laukuma izbūves pieBlomes pamatskolas. Uzsākta sadarbība ar Latvijas Basketbola un Volejbola federācijām parLatvijas čempionāta atsevišķu spēļu organizēšanu mūsu novada sporta zālēs.Kultūras jomā viennozīmīgi lielākais atbalsts būs šogad mūsu novada pašdarbībaskolektīviem (ap 450 dalībnieku), lai tie godam pārstāvētu novadu XXV Vispārējos latviešuDziesmu un XV Deju svētkos. Paredzēta arī mūsu kolektīvu viesošanās sadraudzības pilsētāsItālijā, Francijā, Čehijā, Ukrainā. Pilnveidosim arī mūsu Pašvaldības policijas darbu, stiprinotmateriālo bāzi, izglītojot darbiniekus.Ainārs MežulisSmiltenes novada domes priekšsēdētājs4

More magazines by this user
Similar magazines