Mangrovju biotops

priede.bf.lu.lv
  • No tags were found...

Mangrovju biotops

Mangroves• Mangrovju biotops atrodas starp tropisko jūruun zemi, kur plūdmaiĦu ietekmē regulārimainās ūdens līmenis un ūdens sāĜums varmainīties no 0 līdz 35 promilēm• Augsne zem ūdens bieži ir bezskābekĜaapstākĜos

More magazines by this user
Similar magazines