Vārds, uzvārds Amats Alga septembrī Andrejs ... - Madona.lv

madona.lv
  • No tags were found...

Vārds, uzvārds Amats Alga septembrī Andrejs ... - Madona.lv

Dainis Tučs Zvejniecības un medību komisijas loceklis 0,00Jānis Zeltiņš Zvejniecības un medību komisijas loceklis 0,00Artūrs Vīle- Bērziņš Zvejniecības un medību komisijas loceklis 0,00Aigars Šķēls Zvejniecības un medību komisijas loceklis 0,00Astrīda SvilāneElza SerdāneIzlaiduma klašu skolēnu atbrīvošanas no mācībugada beigās noteiktajiem pārbaudes darbiemkomisijas locekleBiedrības"Latvijas Politiski represēto apvienība"pilnvarotā pārstāve0,000,00Āris VilšķērstsPašvaldības administrācijas darbinieki un iedzīvotāju pārstāvjiPašvaldības izpilddirektors, pašvaldībasadministrācijas vadītājs 607,42Pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētājsPašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas unizmantošanas komisijas priekššedētājs,Administratīvo strīdu komisijas loceklis.Līga Calmāne Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 363,17Alens Dzenis Pilsētas kārtībnieks 182,23Guntis Gailums Administratīvās komisijas un Administratīvo aktu 0,00komisijas loceklisSarmīte Kalniņa Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un 0,00izmantošanas komisijas locekleGuntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 366,87Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un 0,00izmantošanas komisijas loceklisJuris Marjuničs Pašvaldības kārtībnieks atvaļinājumāHelmuts Pujats Iepirkumu komisijas loceklis 0,00Andris Rieba Būvvaldes vadītājs 447,58Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un 0,00izmantošanas komisijas loceklis, Zemes komisijaspriekšsēdētājsNauris Volkovs Attīstības nodaļas vadītājs 657,57Elita Staune Pašvaldības iepirkumu komisijas locekle 0,00Jānis Vilcāns Būvinspektors446,18(t.sk.atvaļinājumanauda 349,23)Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un 0,00izmantošanas komisijas loceklisVelta Vilšķērste Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 379,45Dzīvokļu jautājumu lomisijas locekle 0,00Evita Zāle Administratīvo aktu strīdu komisijas un Pašvaldības 0,00īpašuma privatizācijas, atsavināšanas unizmantošanaskomisijas locekle.Elga Kišņakova Dzīvokļu jautājumu lomisijas locekle 6,51


Gatis Kušķis Administratīvās komisijas loceklis 17,35Jeuženija Adamoviča Administratīvās komisijas locekle 17,65Iveta Vāvere Administratīvās komisijas locekle 15,38Augusts Apinis Būvvaldes,zemes, būvju komisijas loceklis 0,00Madonas novada pašvaldības sociālais dienestsGundars Riekstiņš Dienesta vadītājs 441,79Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājs 0,00Rudīte Kumsāre Vecākais sociālais darbinieks 291,75Ilze Jansiņa Vecākais sociālais darbinieks 291,75Ingrīda Māliņa Sociālās palīdzības organizators 269,39Silva Grūbe Sociālās palīdzības organizators 319,00Egita Berele Sociālais darbinieks ar ģimenēm, bērniem 301,63Inese Saleniece Sociālais darbinieks Madonā 301,50Lolita Tipaine Sociālais darbinieks Aronas pagastā 275,31Biruta Radžēle Sociālais darbinieks Barkavas pagastā 175,23Ilze Kanča Sociālais darbinieks Bērzaunes pagastā 294,03Elvīra Agarelova Sociālais darbinieks Dzelzavas pagastā 292,81Ārija Ikauniece Sociālais darbinieks Lazdonas pagastā 0,00Anita Biķerniece Sociālais darbinieks Kalsnavas pagastā356,95(t.sk.atvaļinājumanauda 292,36)Aija Zablocka Sociālais darbinieks Ļaudonas pagastā 291,75Anita DagnijaGlaudāneSociālais darbinieks Mārcienas pagastā 60,14Arita Sīpola Sociālais darbinieks Mētrienas pagastā 155,36Sociālā darbinieka pienākumu izpildītāja OšupesDaiga Ķevere pag. 184,13


Ināra Miška Sociālais darbinieks Praulienas pagastā 257,81Staņislava Pomere Sociālais darbinieks Sarkaņu pagastā 260,29Alla Piņķe Sociālais darbinieks Vestienas pagastā 71,23Madonas novada bāriņtiesaIrita Kielbicka Novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 0,00Ineta Stasjule Bāriņtiesas priekšsēdētāja v.i. 436,45Marta Stalīdzāne Bāriņtiesas loceklis Barkavas pagastā 250,31Anna Sīpola Bāriņtiesas loceklis Bērzaunes pagastā 183,10AleksandraMiesnieceBāriņtiesas loceklis Dzelzavas pagastā261,56Inga Lediņa Bāriņtiesas loceklis Kalsnavas pagastā 294,94Uldis Liniņš Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagastā 45,64Vallija Sīpola Bāriņtiesas loceklis Mētrienas un Lazdonas pagastā 200,25Baiba Āboltiņa Bāriņtiesas loceklis Liezēres pagastā 262,37Ruta Vizāne Bāriņtiesas loceklis Ļaudonas pagastā 298,50Andris Kļaviņš Bāriņtiesas loceklis Aronas pagastā 279,06Anda Vaska Bāriņtiesas loceklis Ošupes pagastā 228,19Sandra Lauva Bāriņtiesas loceklis Praulienas pagastā 235,03Līga Broka Bāriņtiesas loceklis Sarkaņu pagastā 255,27


Alla Piņķe Bāriņtiesas loceklis Vestienas pagastā 64,10Jānis Avišāns Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsētā 317,65Madonas pilsētas iestāžu darbiniekiMārtiņš Bergs Madonas mūzikas skolas direktors 357,11Marika Zeimule Madonas mākslas skolas direktore 327,75Romāns Ližbovskis Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktors 616,83Edgars AvišānsInese StrodeMadonas pilsētas 1.vidusskolas direktora vietniekssaimnieciskajā darbā 331,65Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora vietnieksizglītības jomā 447,22Rudīte ZauskaMadonas pilsētas 1.vidusskolas direktora vietnieksizglītības jomā 432,54Lidija Butlere Madonas 1.vidusskolas direktora vietnieks izglītībasjomā 432,54Arnita Krīgere Madonas 1.vidusskolas direktora vietnieks izglītībasjomā 432,54Varvara Maksimčika Madonas vakara vidusskolas direktore 352,44Līvija Macipura Madonas vakara vidusskolas direktora vietniece 128,49Sņežana Rakstiņa Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieksizglītības jomā 456,12Olga KrištopāneJeļena SafonovaMadonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieksizglītības jomā 53,40320,40Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieksizglītības jomāLigita ČamaneMadonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietnieksizglītības jomā53,40Anatolijs TitovičsMadonas pilsētas 2.vidusskolas direktora vietniekssaimnieciskajā darbā326,85Rasma DzintraOzoliņaIngrīda GailīteMadonas pansionāta direktoreMadonas mūzikas skolas direktora vietnieksizglītības jomā259,54265,00Līga Preise PII "Priedīte" vadītāja 392,01Olga Fabiane PII "Priedīte" vadītāja vietniece izglītības jomā 301,37Dace Raubiška PII "Kastanītis" vadītāja 374,66PII "Kastanītis" vadītāja vietnieks izglītības jomā 24,97


Imelda Saulīte Madonas bibliotēkas vadītāja 456,50Daiga Puķīte Madonas bibliotēkas vadītāja vietniece 320,27Skaidrīte Strade Madonas kultūras nama direktore 219,09Voldemārs Šmugais Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 401,15Līvija Zepa Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 418,24direktoreIveta Janovska PII "Saulīte" vadītāja vietnieks izglītības jomā unsaimnieciskajā darbā 449,27Madonas Valsts ģimnāzijas amatpersonu sarakstsSolita Medene Direktora vietnieks izglītības jomā 197,18Mērķdotācijas pedagogu algām sadales komisijas 0,00locekleIveta Vabule Direktora vietnieks audzināšanas jomā 387,07Mērķdotācijas pedagogu algām sadales komisijas 0,00locekleKristīne Lukaševica Izglītības metodiķe 0,00Vanda Maderniece Izglītības metodiķe 97,66Arturs Krūmiņš Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 251,12Vija Bebriša Mērķdotācijas pedagogu algām komisijas locekle 0,00Gita Eiduka Mērķdotācijas pedagogu algām komisijas locekle 0,00Anita Tropa Direktora vietnieks izglītības jomā 197,17Izglītības metodiķe 97,76Mērķdotācijas pedagogu algām komisijas locekle 0,00Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes amatpersonu sarakstsAndris Simtnieks Pārvaldes vadītājs 477,64Irina Bačuka Sarkaņu bibliotēkas vadītāja 166,11Valda Kļaviņa Tautas nama direktore 235,28Didzis Akmentiņš Biksēres bibliotēkas vadītājs 191,47Baiba Pētersone Sarkaņu pamatskolas direktore 334,74


Novada pašvaldības kapitālsabiedrību amatpersonasNr.p.k.Vārds, uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuSeptembrīmēnesīizmaksātaisatalgojums1 Guntars ĀBOLS SIA “Kusas nami” valdes loceklis 312.222 Jānis IKAUNIEKS SIA Barkavas KPS valdes loceklis 375,703 Māris BELORAGS45SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” valdesloceklisEdgars Šņepsts SIA „Dzelzava’’ valdes loceklis 225.75Konstantīns VISKOVSSIA „Lazdonas KSU” valdes loceklis6 Bruno KOKARS SIA „Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētājs7Mareks PLATAČSSIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” valdesloceklis8 Andris VASKIS SIA "Ošupes KU" valdes loceklis9 Uldis LIELVALODIS SIA „Madonas siltums” valdes loceklis10 Guntars DZENIS SIA „Madonas namsaimnieks” valdes loceklis11 Guntars DAMBENIEKS AS „Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs12Ruta ŠĒNBERGASIA ‘’Kalsnavas komunālais uzņēmums’’ valdeslocekle13 Edvīns CIPULIS14 Vija KUČINSKASIA ‘’Kalsnavas komunālais uzņēmums’’ valdesloceklisSIA ‘’Kalsnavas komunālais uzņēmums’’ valdeslocekle


MNP SIA „Madonas slimnīca” amatpersonām aprēķinātais atalgojums par 2012.gada jūlija mēnesiNr.p.k.Vārds un uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojumsLVL1. Bruno Kokars Valdes priekšsēdētājs 13212. Imants Stradiņš Iepirkumu komisijas loceklis 03. Taisija Golubeva Iepirkumu komisijas loceklis 04. Astrīda Svilāne Iepirkumu komisijas loceklis 05. Ivars Pudāns Iepirkumu komisijas loceklis 06. Biruta Cecerāne Iepirkumu komisijas loceklis 07. Ingrīda Rieba Iepirkumu komisijas loceklis 08. Ligita Kļaviņa Iepirkumu komisijas loceklis 09. Ruta Soboļevska Iepirkumu komisijas loceklis 010. Vairis Grava Iepirkumu komisijas loceklis 011. Māra Pudāne Iepirkumu komisijas loceklis 012. Biruta Vindele Iepirkumu komisijas loceklis 013. Ilga Zepa Iepirkumu komisijas loceklis 014. Ināra Ližbovska Iepirkumu komisijas loceklis 015. Dace Lāce Iepirkumu komisijas loceklis 016. Vera Grotkere Iepirkumu komisijas loceklis 017. Janīna Daļecka Iepirkumu komisijas loceklis 018. Alberts Elsts Iepirkumu komisijas loceklis 019. Agrita Līcīte-Beitāne Iepirkumu komisijas loceklis 020. Agnija Ozola Iepirkumu komisijas loceklis 0Informāciju sagatavoja: juriste Agrita Līcīte-Beitāne, tālr. 64860583, e-pasts: juriste@madonasslimnica.lv


Aronas pagasta pārvaldes amatpersonām 2012.gada septembrī izmaksātais atalgojumsNr.p.k.1.Vārds un uzvārdsAndrejs PiekalnsIeņemamais amats, kas piešķir valsts amatpersonasstatusuIzmaksātaisatalgojumsLVLPagasta pārvaldes vadītājs 484Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Kusasnami”Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 02 Silvija Čurkste PII “Sprīdītis” vadītāja, vadītāja vietniece izglītības jomā 3193 Guntars Ābols Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks 04 Rudīte PrikuleLauteres kultūras nama direktore, “Aronas pagasta vēstis”redaktora v.5 Dace Cāzere Aronas bibliotēkas vadītāja 1586 Ina Cimere Viesienas bibliotēkas vadītāja 1017 Solveiga Sāre Kusas bibliotēkas vadītāja. 2118 Līga Zvirgzdiņa Kusas FVP vadītāja, ārsta palīgs 3219 Anna Greidiņa Iepirkumu komisijas loceklis 010 Ligita Škapare Iepirkumu komisijas loceklis 011 Inese Vilcāne Iepirkumu komisijas loceklis 012 Aigars BreidaksKusas pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajādarbāIepirkumu komisijas loceklis 013 Agris Sārs Kusas pamatskolas direktors 49914 Ērika Pūce Kusas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā 4015 Iveta Kaparkalēja Kusas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā 400148264Vadītājsp.i.GrāmatvedeAndrejs PiekalnsJānis SirmaisZigrīda KurzemnieceTālrunis 64807122; e: pasts hello1953@inbox.lv


Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes amatpersonām izmaksātais atalgojums septembrīVārds, uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķir valsts amatpersonas statusuizmaksātaisatalgojums1. Staņislavs Smelters Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 465,122. Gunta Tomiņa PII “Ābelīte” vadītāja 200,573. Normunds Dzelme Barkavas pamatskolas direktors 306,854. Janīna Liepiņa Barkavas pamatskolas direktora vietniece 159,785. Ināra Juška Barkavas pansionāta vadītāja 331,656. Zane Černogorceva Barkavas kultūras nama direktore 239,537. Aleksandrs Šrubs Iepirkumu komisijas loceklis 0Informāciju sagatavoja:Aleksandrs Šrubs64860904daska.s@inbox.lv


Kalsnavas pagasta pārvaldes amatpersonām septembrī izmaksātais atalgojumsNr.p.k.Vārds, uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķirvalsts amatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojums LVL1. Artis MŪRMANIS Pārvaldes vadītājs521.55(t.sk.atvaļ.nauda)2. Liene KOKOREVIČAGrāmatvede – nodokļuadministratore298.493. Gunta LAPSA Kalsnavas pamatskolas direktore 514.334. Regīna MAKOVSKAKalsnavas pamatskolasdirekt.vietn. mācību darbā336.930.005. Linda ŪDRE - RIZGA Direktores vietniece izglītības jomā(bērnakopš.atvaļin.)6. Aija RĒĶE7. Ligita VUCĀNE8. Zaiga PUTNAKalsnavas pamatskolas direkt.vietniece saimnieciskajā darbāPirmsskolas izglītības iestādesvadītājaPirmsskolas izglītības iestādesvadītājas vietniece244.87395.73320.709. Aija KREILE Kultūras nama direktore 154.7910. Gunta ŠTIKOVA Bibliotēkas vadītāja 227.37Informāciju sagatavoja Ilona Vagoliņa (tel. 64807250, kalsnava@madona.lv)


Lazdonas pagasta pārvaldes amatpersonām septembrī izmaksātais atalgojumsNr.p.k.Vārds un uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķir valstsamatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojumsLVL1. Jānis Rieksts Pagasta pārvaldes vadītājs 367,362. Sarmīte Jansone Pamatskolas direktore 339,663. Inese Juhnoviča Pamatskolas direktora vietniece 309,064. Boriss Mamedovs Pamatskolas direktora vietnieks 252,365. Sandra Sprukule Pamatskolas direktora vietniece 338,146. Lilita Gluščuka Bibliotēkas vadītāja 224,85


MĀRCIENAS pagasta pārvaldes amatpersonām par septembri izmaksātais atalgojumsNr.p.k.Vārds un uzvārdsIeņemamais amats, kas piešķirvalsts amatpersonas statusuIzmaksātaisatalgojums LVLPiezīmes1.Aldona GudrīteMārcienas pamatskolas direktore328.412.Sandra ZavaleDirektora vietniece65.253.Zanda BuzinaKultūras nama direktore115.674.Ināra MālniecePagasta pārvaldes vadītāja406.415.Sarmīte MišaDirektora vietniece saimnieciskajādarbā 124.726.7.8Lilita RoznieceNikolajs PiļipenkoGrietiņa AvotiņaBibliotēkas vadītājaKomunālās saimniecības vadītājs255.46 (+ atv.pab.)204.98Grāmatvede-NĪN administratore,kasiere 287.11Informāciju sagatavoja Elita Ozoliņa - 64860959 elitao18@inbox.lv(vārds, uzvārds un telefona Nr., e-pasta adrese)

More magazines by this user
Similar magazines