Σεμινάριο - Εκπαιδευτικοί

users.sch.gr

Σεμινάριο - Εκπαιδευτικοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΤΜΗΜΑ Γ΄ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΤαχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, ΜαρούσιΙστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλουe-mail: iapostolou@minedu.gov.grΤηλέφωνα: 210 3443787210 344 2471FAX: 210 344 2471ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝΜαρούσι , 11-12-2012Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.ΦΣΕ: 177 / 156156 / IΠΡΟΣ:1) Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης2) Γραφεία Σχολικών Συμβούλων (μέσω τωνΔιευθύνσεων)ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές ΔιευθύνσειςΕκπαίδευσηςΘέμα: «Σεμινάριo του Συμβουλίου της Ευρώπης »Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Mémorial de laShoah ( Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος) έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:FRANCE, ParisΘΕΜΑ “Histoire de la Shoah et Prévention des crimes contre l’Humanité “Ημερομηνία διεξαγωγής : 11/02/2013 - 14/02/2013« Η Ιστορία του Ολοκαυτώματος και η Πρόληψη των Εγκλημάτων κατά τηςΑνθρωπότητας»1


Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θέματα πουαφορούν τα εξής:• Ο Ναζισμός και τα θύματά του• Αθλητισμός και Ναζισμός• Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τον 20 ο αιώνα κλπΓια αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του σεμιναρίουπαρακαλούμε δείτε το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.Γλώσσα εργασίας: ΓΑΛΛΙΚΑΑπευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς ΠΕ 11 Φυσικής ΑγωγήςΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 15 Ιανουαρίου 2013 μόνοηλεκτρονικά στη διεύθυνση: patricia.debico@memorialdelashoah.orgΑριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολοτων Κρατών-Μελών ορίζονται σε : 15 (δεκαπέντε)Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικάαπευθείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηpatricia.debico@memorialdelashoah.org. Η αίτηση βρίσκεται καταχωρισμένη στηνιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Η επιλογή θα γίνει από το Συμβούλιο της Ευρώπηςχωρίς να προηγηθεί προεπιλογή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ1. Το σεμινάριο απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκείδιδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 11 ΦυσικήςΑγωγής, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ωςεκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σεσεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουναίτηση συμμετοχής.2


3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστο επίπεδο γλωσσομάθειας(επίπεδο Γ2/C2) στη γλώσσα του σεμιναρίου. (ΓΑΛΛΙΚΑ)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ.Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύοεβδομάδες μετά την επιστροφή τους σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποίαθα περιγράφονται οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο και οινεοαποκτηθείσες εμπειρίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Ηέκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:http://www.minedu.gov.gr > Οργανόγραμμα > Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών καιΔιεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων > Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων >Τμήμα Γ’ Διεθνών ΟργανισμώνΤέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης νασυνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο,με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούςσυναδέλφους της περιοχής τους.Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν γιατην έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕσωτ. ΔιανομήΔ.Ε.Σ, Τμήμα Γ’3

More magazines by this user
Similar magazines