Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām maijā ...

ropazi.lv
  • No tags were found...

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām maijā ...

Informācija par amatpersonāmizmaksāto atalgojumu saskaņāar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.pantuROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAVALSTS AMATPERSONAS SARAKSTS MAIJĀVārds,uzvārds Amats Alga Deputāti Komisijas Kopā1 2 3 4 5 6Antons CIBUĻSKIS Deputāts,izglītības darba 419 148 567koordinatorsIgors GRIGORJEVS Zaķumuižas pamatskolas 404 404direktorsRaimonds SKREBS Deputāts 54 54Indulis LĪDACIS Deputāts 123 123Zigurds BLAUS Deputāts,domes priekš- 217 217sēdētāja otrais vietnieks,dzīvokļu komisijaspriekšsēdētājs,iepirkumakomisijas loceklis


1 2 3 4 5 6Vladislavs ŠLĒGELMILHS Deputāts 192 192Aija KUKULE Deputāts 104 104Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 160 160Aigars KLEINS Deputāts 94 94Sanita MEGERE-KLEVINSKA Deputāts,kultūras un 563 251 814izglītības centra vadītājaIvo SKUDIĶIS Deputāts,domes priekšsēdē- 37 37tāja pirmais vietnieksIvars GAILĪTIS Domes priekšsēdētājs, 742 742domes kapitāla daļu turētājapārstāvis SIACiemats,SIA Vilkme,finanšu komitejaspriekšsēdētājsKlaudija-Terēza HĒLA Deputāts 134 134Juris PUTNIŅŠ Domes izpilddirektors,domes 833 65 898kapitāla daļas turētājs SIAHydroenergy Latvia, SIAApriņķa avīze, iepirkumakomisijas loceklis


1 2 3 4 5 6__________________________________________________________________________________________________________________Valdis VUCENS Deputāts,iepirkuma komisijas 176 176priekšsēdētājsLija-Lidija BATAREVSKA Deputāts, sociālo jautājumu 285 285komitejas priekšsēdētājaJānis JANSONS Revizijas komisijas 123 123priekšsēdētājsValdis ŠĪRANTS SIA Vilkme valdes loceklis 345 345Māra PRIEDE Ropažu vidusskolas 472 4 476direktoreAntra URTĀNE Ropažu vidusskolas 92 92direktora vietnieceaudzināšanas jomā0,5 slodzeIndra ĶEĶE Ropažu vidusskolas 276 276direktora vietnieceaudzināšanas jomā0,5 slodze


1 2 3 4 5 6Velga ROTBERGA-BLEIJAIngmārs ĶIECISRita FREIMANERopažu vidusskolasdirektora vietniece 360 360Ropažu vidusskolasdirektora vietnieks 272 272Ropažu vidusskolasdirektora vietniece 360 360Jānis ZOMMERS Būvinspektors 353 353Inta OZOLA Zaķumuižas pamatskolas 78 78direktora vietniece izglītībasjomā 0,5 slodzeValentīna STRUPĀ Zaķumuižas pamatskolas 78 78direktora vietnieceLīga STUDĀNE Zaķumuižas pamatskolas 145 145direktora vietnieceGunta DARBVARE Mūzikas un mākslas skolas 129 129Rodenpois direktora vietn.Mācību darbā


1 2 3 4 5 6Inese PAURA Mūzikas un mākslas skolas 129 129direktora vietnieceVēsma EGLĪTE PII Annele vadītāja 507 11 518Aurēlija BINĀNE Ropažu informācijas 258 258centra vadītājaDace SMUKŠA Ropažu informācijas 216 216centra vadītājaInāra SKRODELE Zaķumuižas bibliotekas 371 371inf.centra vadītāja,pamatskolasdirektora vietnieceKaspars DREISMANIS Pašvaldības policijas 537 537inspektorsLāsma KORNE Pašvaldības pocijas 511 511inspektoreAinars LINDE Speciālists teritorijas 516 23 539plānošanas jautājumosDiāns VELIČKO Pašvaldības policijas 491 13 504inspektorsDace FILIPSONE Pašvaldības policijas 335 335inspektoreGunārs REĶELISPašvaldības policijas


inspektors1 2 3 4 5 6Sergejs KURSIŠS Pašvaldības policijas 336 336inspektorsHerberts LINDE Pašvaldības policijas 336 336inspektorsGundars KUZMINSKIS Pašvaldības policijas 381 381inspektorsRolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 349 349Guntars SILIŅŠ Deputāts 172 172Renāte GREMZE Būvvaldes vadītāja,iepir- 546 74 620kuma komisijas locekleDzintars KUKULIS Pašvaldības policijas 340 340inspektorsIngrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 432 432Sarmīte CIBUĻSKA Bāriņtiesas locekle,soc. 410 12 422dienesta centra DzīparivadītājaInese DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 23 23Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 27 27


1 2 3 4 5 6Gunta GRĪNBERGA Dzimtsarakstu nodaļas 180 180vadītājaGatis KUKULIS Pašvaldības policijas 363 363inspektorsAina BERNHARDE Iepirkuma komisijas 402 18 420locekleAinārs BLEIJA Pašvaldības policijas 329 329inspektorsOskars AŠMANIS Juriskonsults 481 60 541Guntars OZOLIŅŠ SIA Ciemats valdes 480 480loceklis


Pašvaldības darbinieku darba samaksasapmērs sadalījumā pa algu amplitūdāmsaskaņā ar Valsts un pašvaldību institūcijuamatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantuROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBANr.p.k. Darba samaksas amplitūda Ls Īss paskaidrojums par attiecīgā grupā Nodarbināto skaits 2012.gadaiekļautiem nodarbinātiemmai1 virs 1000 42 600-999 Administrācijas vadītāji,iestāžu vadītāji,to 49vietnieki,struktūrvienību vadītāji3 300-599 Administrācijas un finanšu darbinieki,paš- 106valdības policijas darbinieki,autovadītāji,skolotāji,bibliotēku darbinieki,sociāliedarbinieki,ēku uzraugi4 līdz 299 Apkopēji,daiļdārznieki,sētnieki,ēku 138uzraugi,deputāti,apsardzes darbiniekiPII skolotāju palīgi un auklītes

More magazines by this user
Similar magazines