Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, aprīlis - Ogres novads

ogresnovads.lv

Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, aprīlis - Ogres novads

6 SuntažnieksGleznojumu un rokdarbu izstāde „Pustumsā” pārsteidz un iedvesmo28. martā kultūras namā tika atklāta izstāde, kurāskatītājus priecēja gan Guntas Būmeistares vadītajāspieaugušo nodarbībās tapušie gleznojumi, gan InetasDonskas vadītā adītāju pulciņa veikums, gan Ineses Biržaspērļotāju darinājumi, gan biedrības „Suntalniece” rokdarbi.2012. gada 5. oktobrī Suntažu Ģimenes un jauniešucentrā, kas atrodas pils pagrabtelpās, zīmēšanas ungleznošanas nodarbības skolotājas Guntas Būmeistaresvadībā uzsāka 6 ar mākslu nesaistīti cilvēki.„Vēlāk mūsu rindas divkāršojās, dažkārt pie mumsieklīst arī pa kādam vīrietim, kuri gan neiztur lielo darba apjomu.Dzīves ritms un apstākļi ienes savas korekcijas, unpašreiz 8 izturīgas, burvīgas dāmas turpina aktīvi darboties,”stāsta Gunta. „Kāpēc izstādes nosaukums „Pustumsā”?Pirmkārt, jau tāpēc, ka aktīvajā Suntažu pagastakultūras dzīvē bija grūti atrast kādu vēl neaizpildītu laiku, untādi izrādījās piektdienas vakari.Otrkārt, mums ļoti patīk šīs pils pagraba telpas, unarī intīmais apgaismojums piederas piektdienas vakaram,bet tas galīgi neder mākslas nodarbībām.Bet cerība mirst pēdējā...”Cilvēka spējām nav robežu, jārod tikai virziens, kurāizpausties, un kāds, kas iedvesmo - tādas pārdomas, skatotkrāsu un formu saspēles Ditas Barkānes, Andas Bojāres, LolitasBraunas, Betijas Būmeistares, Guntas Būmeistares, MarijasGrauzes, Ilonas Kārkliņas, Santas Kārkliņas, Ilzes Lindes,Ingas Netlovas, Elzas Šantares un Annas Žalkovskas gleznotajosdarbos.Ineta Donska adītāju veikumu raksturo šādi: „Idejapar adīšanas pulciņu man jau bija pagājušajā gadā,nu šogad esmu to realizējusi un satikusi ļoti jaukas domubiedres– Annu Picku, Skaidrīti Pentjušu, Ingu Netlovu, ValituŠprenku, Ņinu Bērziņu, Inu Nikitovu, kas ir tikpat kaislīgasadītājas kā es pati. Adīšana ir mūsu dzīvesveids. Mēsadām jau no rudens, neizlaižot nevienu nodarbību. Savāsnodarbībās adām modernas šalles un lakatus, cepures,mazliet patamborējām piespraudes. Man patīk pasmieties– citi svētdienas rītos iet uz baznīcu, bet mēs, adītājas,dodamies uz kultūras namu, lai adītu, tas mūs relaksē noikdienas rūpēm un darbiem.Drīz jau sāksies pavasara darbi un daudzām adatasbūs jāliek pie malas, lai strādātu savos dārzos. Adīšanas sezonunoslēdzot , mums jau ir idejas, ko mēs adīsim nākamajāsezonā, kurā ceru satikt vēl kādu jaunu kaislīgu adītāju, kas,redzot mūsu jaukos darbus izstādē, būs nolēmusi pievienotiesmūsu pulciņam.Par to, ka mēs varam čakli darboties siltā un mājīgatelpā, jāsaka liels paldies atsaucīgajai kultūras namavadītājai Dzidrai Sproģei,”Pērļošanas pulciņa dalībnieces apgūst dažādasrotu gatavošanas tehnikas un teorētiskās zināšanas, kā arīrod praktiskus padomus: kur iegūt izejmateriālus, kā izmantotuzskates līdzekļus, kādas ir modes tendences. VadītājaInese Birža vienmēr dalās savā bagātajā pieredzē, tāpēcir brīnišķīga iespēja pagatavot sev un saviem tuvākajiemkādu skaistu rotu. Pulciņš darbojas otro gadu, bet interesentunetrūkst, jo arī šogad Aivitai, Santai, Evitai, Ditai un Elīnaiir lieliska iespēja uz brīdi atbrīvoties no ikdienas rūpēm, laikuveltīt sev, īstenojot tikai savu individuālo mākslinieciskoredzējumu.Rokdarbi harmonizē, dod to rimto miera sajūtu ,kuru ikdienas steigā citur nerodam.Krāsas, otas, dzijas, adatas, pērlītes prasmīgāsrokās ir tas labākais psihoterapeits garajos ziemas vakaros.Līdz pirmajām saulainajām pavasara dienām, kadmākslinieku, kas mājo ik latvietī, nomaina zemes kopējs.Foto - Gunta Būmeistare Foto - Gunta Būmeistare Foto - Gunta BūmeistareFoto - Gunta BūmeistareIneta Donska ar adītājāmGunta Būmeistare ar gleznotājāmElzas Šantares gleznojumsPrieks par paveikto gan pašiem, gan skatītājiemInese Birža ar pērļotājām

More magazines by this user
Similar magazines