Informācija par makroekonomiskās attīstības scenāriju 2011. – 2013 ...

vienotiba.lv

Informācija par makroekonomiskās attīstības scenāriju 2011. – 2013 ...

Informācija par makroekonomiskās attīstībasscenāriju 2011.2013. gadam,vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības unfiskālās politikas ietvaru 2011.2013. gadamunpriekšlikumi par 2011. gada valsts budžetāīstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem2010.gada 17.novembris


Makroekonomiskās attīstības scenārijs2011.2013. gadam


Iekšzemes kopprodukta izmaiņassalīdzināmajās cenās, %5.02,7*0.00.8-1.5-2.1-5.0-4.7-6.0-10.0-10.1-15.0-20.0-25.0IKP salīdzināmās cenās, sezonāliizlīdzināt pret iepriekšējo periodu, %IKP salīdzināmajās cenās, pretiepriekšējā gada atbilstošo periodu,%-17.8 -18.1I II III IV I II III IV I II III*-19.1-16.82008 2009 2010* Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes ātro novērtējumu3


Rūpniecības izlaide un jaudu noslodzerūpniecībā1207511070100656090558050704560I'08 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'09 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'10 II III IV V VI VII VIII IX XRūpniecības jaudu noslodze (labā ass) Rūpniecības izlaides indekss (2005=100)404


Preču eksports un imports,% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu50.040.030.020.010.00.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.02006'I II III IV 2007'I II III IV 2008'I II III IV 2009'I II III IV 2010'I II IIIEksportsImports5


Mazumtirdzniecības apgrozījums unsentimenta indekss151050-5-10-15-20-25-30-35-40I'08 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'09 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'10 II III IV V VI VII VIII IXMazumtirdzniecības sentimenta indekssMazumtirdzniecība pret iepriekšēja gada attiecīgo mēnesi,%6


Reģistrētais bezdarbs un patēriņu cenuindekss20151050-5-10I'08 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'09 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'10 II III IV V VI VII VIII IX XReģistrētais bezdarbsPatēriņa cenu izmaiņas7


Iekšzemes kopprodukta izmaiņassalīdzināmajās cenās, %15.010.010.0Prognoze5.03.34.0 3.90.0-0.4-5.0-4.2-10.0-15.0-20.0-18.02007 2008 2009 2010 2011 2012 20138


AustrijaBeļģijaKipraČehijaDānijaSomijaFrancijaVācijaGrieķijaUngārijaĪrijaItālijaLatvijaLietuvaLuksemburgaMaltaNīderlandePolijaPortugāleRumānijaSlovākijaSlovēnijaSpānijaZviedrijaLielbritānijaASVBulgārijaIgaunijaEiropas savienības valstu IKP pieaugumatempi 2011. gadā5.04.03.02.01.00.0-1.0-2.0-3.0Avots: Starptautiskā valūtas fonda «World economic outlook October 2010»9


VācijaIgaunijaLietuvaKrievijaZviedrijaPolijaLatvijaLatvijas tirdzniecības partnervalstu izaugsme2011. gadāĪpatsvars Latvijas eksportakopapjomāPrognozētais IKPpieaugums 2011. gadā6.45.154.54.310.415.940.2Citas valstis4Vācija3.5Igaunija3LietuvaKrievija 2.5Zviedrija 2Polija 1.523.53.12.63.73.3113.48.60.5010


1 087.61 119.01 124.1986.7940.2951.4963.4978.9Darba tirgus rādītāji1200Prognoze20.0100080016.919.117.115.513.915.060010.04007.52006.8 6.05.002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.0Nodarbinātība, tūkst.Darba meklētāji, % (labā ass)11


Patēriņu cenu indekss, %18.016.014.015.4Prognoze12.010.010.18.06.04.02.03.51.11.52.00.0-2.0-4.0-1.22007 2008 2009 2010 2011 2012 201312


Ārējā tirdzniecība un tekošā konta bilance40.0Prognoze30.020.010.09.64.92.10.0-0.1-1.6-10.0-20.0-30.0-22.5 -22.3-13.1-40.02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Tekošais konts, % no IKP Preču un pakalpojumu eksports Preču un pakalpojumu imports13


Makroekonomiskā attīstības scenārijagalvenie riski•2010.gada otrajā pusē un 2011. gada pirmajā pusē pasaules vadošajās tautsaimniecībāssagaidāma vājāka izaugsme, nekā gada pirmajā pusē, kas var negatīvi ietekmēt arī Latvijastautsaimniecības attīstību 2011. gadā•Gaidāmie konsolidācijas pasākumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas var negatīviietekmēt Latvijas preču un pakalpojumu eksportu;• Iespējams, ka šī brīža patērētāju un mazumtirdzniecības pozitīvie konfidences rādītāji irpārāk optimistiski un sākoties rudenim tie var pasliktināties, kas negatīvi ietekmētu iekšējāpieprasījuma atkopšanos;•Iespējams, ka patērētāji šobrīd pastiprināti iegādājas ilglietošanas preces, jo sabiedrībāparādījušās inflācijas gaidas un debates par iespējamām PVN likmes izmaiņām, kā rezultātāmazumtirdzniecības uzlabojums var izrādīties ļoti īslaicīgs;• Šobrīd ir grūti novērtēt, cik lielā mērā reģistrētā bezdarba samazināšanās ir ilgtspējīga unpamatota ar jaunu un patstāvīgi darba vietu radīšanu, kā rezultātā ziemas sezonā atkaliespējams bezdarba pieaugums;14


Iekšzemes kopproduktsfaktiskajās cenās, milj, Ls2008 2009 2010 2011 2012 2013IKP faktiskajāscenās, 31.05.2010.scenārijs16274,5 13244,3 12213,6 12563,0 13156,4 13818,6IKP faktiskajāscenās 11.11.2010.16188,2 13082,8 12640.3 13136.5 13806.4 14562.3Izmaiņas prognozēs -86,3 -161,5 426.7 573.5 650.0 743.7Izmaiņas procentos -0,5% -1,2% +3,5% +4,6% +4,9% +5.415


Kopbudžeta nodokļu ieņēmumuizpilde un 2011.gada kopbudžetanodokļu ieņēmumu bāzes prognozes


Nodokļu ieņēmumu izpilde, milj. latu200910 mēn.201010 mēn.201010 mēn./200910 mēn., %Gadaplāns2010201010 mēn. /2010 gadaplāns,%Nodokļu ieņēmumi kopā 3118,7 2865,6 -8,1 3376,0 84,9Sociālās apdrošināšanasiemaksas*1130,5 941,7 -16,7 1172,3 80,3Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 614,3 634,0 3,2 822,0 77,1Uzņēmumu ienākuma nodoklis 163,6 90,2 -44,9 77,0 117,2Pievienotās vērtības nodoklis 682,2 710,0 4,1 690,5 102,8Akcīzes nodoklis 428,4 384,7 -10,2 482,1 79,8*ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā17


Nodokļu ieņēmumi 2009. un 2010. gada 10mēnešos*, milj. latu3500.03000.0- 8,1%2500.02000.01500.01000.03118.72865.6500.00.02009 2010*ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā18


2010. gada 10 mēnešu nodokļu ieņēmumuplāns un izpilde, milj. latu1050.0-2,9%900.0750.0-6,6%24,1%600.0450.0300.0150.00.0969.6 941.7Sociālāsapdrošināšanasiemaksas*678.7 634.0Iedzīvotājuienākuma nodoklis70.927,3%90.2Uzņēmumuienākuma nodoklis710.0572.1Pievienotās vērtībasnodoklis- 4,7%403.9 384.7Akcīzes nodoklis10 mēnešu plāns 10 mēnešu izpilde*ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā19


Secinājumi -nodokļu ieņēmumi*2010.gada 10 mēnešos:•Nodokļu ieņēmumi pārsniedz plānoto apjomupar 5,0%;•Nav pamata bažām par kopējo nodokļuieņēmumu gada plāna neizpildi.*ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā20


2010. gada un 2011.gada nodokļu ieņēmumuprognozes sadalījumā pa budžetiem, milj. latu2010prognoze2011bāzesprognozeIzmaiņas,milj. latuIzmaiņas,%Nodokļu ieņēmumi kopā* 3 452,6 3 514,2 61,7 1,8Kopbudžetā 3 383,7 3 402,0 18,3 0,5Valsts budžetā 2 679,7 2 681,9 2,2 0,1Valsts pamatbudžetā 1 607,7 1 630,9 23,2 1,4Valsts speciālajā budžetā 1 072,0 1 051,0 -21,0 -2,0Pašvaldību budžetā 704,0 720,1 16,1 2,3Pašvaldību pamatbudžetā 701,0 717,0 16,0 2,3Pašvaldību speciālajā budžetā 3,0 3,2 0,2 5,0Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 68,8 112,2 43,4 63,1*ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 2121


Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu prognoze2010. gadā un 2011.gadā*, milj. latu4000.03500.00,5%3000.02500.02000.01500.03383.7 3402.01000.0500.00.02010 2011*neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā22


Nodokļu ieņēmumu prognoze 2010. gada un2011.gada, milj. latu1200.01050.0900.0750.0-2,0%0,6%1,3%600.0450.0300.0150.00.01072.0 1051.0Sociālāsapdrošināšanasiemaksas*855.0860.0Pievienotās vērtībasnodoklis765.0775.0Iedzīvotājuienākuma nodoklis2,6%454.5 466.6Akcīzes nodoklis107.52,4%110.1Uzņēmumuienākuma nodoklis2010 2011*neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā23


Kopsavilkums - nodokļu prognozes2011. gadam*2011.gada nodokļu prognozes:o Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi prognozēti ar 0,5%pieaugumu.o Nodokļu ieņēmumu pieauguma prognoze galvenokārtbalstīta uz:• pakāpenisku ekonomiskās aktivitātes kāpumu;• tautsaimniecībā nodarbināto skaita un darba samaksasfonda pieaugumu;• prognozējamo uzņēmumu finansiālās darbības rezultātuuzlabošanos;• mazumtirdzniecības apjoma palielināšanos;• importa ne-no ES valstīm pieaugumu.*neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā24


2011.gada valsts budžeta bāzesizdevumi


2011.gada valsts budžeta bāzes izdevumi1.grupaIzdevumi valsts uzņemto saistībunodrošināšanai( 1 566 milj. Ls)Izdevumi ES un pārējās ārvalstufinanšu palīdzības un Klimatapārmaiņu instrumenta apguvei(1198 milj. latu)2.grupaIzdevumus ir iespējams samazināttikai veicot būtiskas izmaiņas nozarespolitikā un/vai nodrošinot tiesiskāspaļāvības principa ievērošanu(1650 milj. Ls)Sociālās apdrošināšanas budžetaizdevumi (pensijas, pabalsti)(1435 milj. latu)3.grupaIzdevumi svarīgu nozarufinansēšanai(780 milj. Ls)Veselības aizsardzība(426 milj. latu)Procentu maksājumi paraizņēmumiem un kredītiem(225 milj. latu)Iemaksas ES budžetā unIemaksas starptautiskajāsinstitūcijās(143 milj. latu)No valsts pamatbudžetaizmaksājamie sociālie pabalsti(130 milj. latu)Neatkarīgās iestādes(85 milj. latu)Izglītība (ieskaitotmēŗkdotācijas pašvaldīibāmpedagogu darba samaksasnodrošināšanai(354 mijl. latu)4.grupa – pārējie izdevumi (842 milj. latu)Izdevumu sadalījums pa funkcijām saskaņā ar Valsts Kancelejas datu bāzē ievadīto informāciju un Finanšu ministrijas apkopotoinformāciju par 2011.gada valsts budžeta bāzes izdevumiem, informācija var tikt precizēta26


2011.gada valsts budžeta bāzes izdevumiIzdevumi svarīgunozarufinansēšanai(3.grupa);780 milj.latuIzdevumi valstsuzņemto saistībunodrošināšanai(1.grupa);1566 milj.latuIzdevumi, kurusvar samazināt tikaiveicot būtiskasizmaiņas nozarespolitikā (2.grupa);1650 milj.latuPārējieizdevumi;842milj.latu27


Pārējo izdevumu (842 milj.Ls) struktūra,milj.latu no kopējās summas8016 Ekonomiskā darbība44178Sabiedriskā kārtībaValsts pārvaldes iestādes81119171AizsardzībaVispārējie valdības dienesti(zinātne, vēstniecības)Kultūra, sports, atpūtaPolitiku veidošana153Pārējā darbība28


Veiktā budžeta konsolidācija 2008 - 2010.gadamKopā 1 838 milj. Ls:ieņēmumi 633 milj. Ls un izdevumi 1 205 milj. Ls12.0%10.0%izdevumiieņēmumi8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%6.7%2.0%0.5%2.8%2.1%2008 2009 201029


Sociālās apdrošināšanas budžetsmilj.latu30


Centrālās valdības pamatbudžetsmilj.latu5000Ieņēmumi Izdevumi Deficīts400030002000100002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011bāze-100031


Centrālās valdības budžeta izdevumipamatfunkciju un ES fondu finansēšanaimilj.latu32


Priekšlikumi par 2011. gada valstsbudžetā īstenojamiem fiskālāskonsolidācijas pasākumiem


Konsolidācijas nepieciešamība• Izaugsmes gados Latvijas valdības budžeta izdevumu pozīcija bijaprocikliska, veidojot budžetu ar deficītu.• Finanšu un ekonomiskā krīze Latvijā ļoti skaidri ir parādījusi, ka valstsrīcība, īstenojot šāda veida fiskālo politiku straujas ekonomiskāsizaugsmes gados, veicinājusi ekonomikas pārkaršanu un pasliktinājusifiskālo situāciju.• 2008.gadā uzsākta starptautiskā finanšu atbalsta programma ar mērķinovērst pārmērīgu budžeta deficītu.Lai nodrošinātu ilgtspējīgu fiskālās politikas īstenošanu, nepieciešamsturpināt uzsākto fiskālo konsolidāciju, kas arī nodrošinās stabilupamatu sekmīgai Programmas turpināšanai!34


Fiskālā stratēģija turpmākajiemgadiem• 2011.2013. gadam fiskālās politikas virziens būs fiskālās konsolidācijasveikšana, pārmērīga budžeta deficīta samazināšanai, tādējādinodrošinot : finanšu tirgu un investoru uzticības atgūšanu Latvijas kredītspējaiun ilgtspējai, mazinot par aizņēmumiem maksājamo procentu slogu; pārliecību par Latviju kā drošu un prognozējamu vidiuzņēmējdarbībai un investīcijām, kas ir būtisks priekšnosacījumsekonomikas attīstības nodrošināšanai.35


Fiskālā stratēģija turpmākajiem gadiem0.0-1.0-2.0-0.3Konsolidētā kopbudžeta deficīts (% no IKP)Māstrihtas kritērijs-3.0-4.0-5.0-4.1-2.9-6.0-5.6-7.0-8.0-9.0-8.5-10.0-11.0-10.2-12.02007 2008 2009* 2010 2011 201220132014• 2009.gada notificētais budžeta deficīts bez finanšu krīzes ietekmes atbilst 9,5% no IKP36


2008.- 2010*.g. budžeta deficīta apmērs dažādosvispārējās valdības līmeņos, milj.latu(pēc naudas plūsmas)• * 2010.gadam- prognoze37


Konsolidācijas apmēra novērtējums (I)(milj. latu) 2011 2012* 2013*Valsts konsolidētais budžetsIeņēmumi kopā 4 024,9 3 754,7 3 821,2Nodokļu ieņēmumi 2 681,9 2 699,2 2 779,6Nenodokļu ieņēmumi 394,1 406,1 392,1Ārvalstu finanšu palīdzība 949,0 649,5 649,5Izdevumi 4 903,8 4 573,8 4 597,9Bilance -878,9 -819,1 -776,7Pašvaldību budžetsIeņēmumi kopā 1 184,0 1 155,0 1 182,8Nodokļu ieņēmumi 720,1 744,3 772,1Nenodokļu ieņēmumi (t.sk. transferti) 462,9 409,7 409,7Ārvalstu finanšu palīdzība 0,9 0,9 0,9Izdevumi 1 217,8 1 233,0 1 378,6Bilance -33,8 -78,0 -195,8* 2012. un 2013. gada bilances novērtējums var būtiski mainīties, jo šeit veikts tikai to sākotnējais indikatīvais novērtējums** lai nodrošinātu konsolidācijas apmēra vienmērīgāku izlīdzināšanu starp 2011. un 2012.gadu, un tādējādi samazinot riskus par iespējām neievērotdeficīta mērķi tuvākajos gados, 2011.gada konsolidācijas apmērs noteikts tā, lai nodrošinātu jau 2011.gadā budžeta deficītu ne lielāku par 5,6 % no IKP.38


Konsolidācijas apmēra novērtējums (II)(milj. latu) 2011 2012* 2013*Konsolidētais kopbudžetsIeņēmumi kopā 4 842,2 4 590,2 4 686,1Nodokļu ieņēmumi 3 402,0 3 443,5 3 551,7Nenodokļu ieņēmumi 490,2 496,3 484,0Ārvalstu finanšu palīdzība 950,0 650,4 650,4Izdevumi 5 755,4 5 487,2 5 658,6t.sk. izdevumi ES fondu apguvei 1 153,1 746,4 746,4Budžeta bilance (naudas plūsmas metode) -913,2 -897,050 -972,5ESA95 korekcija -104,1 -93,5 -93,5Budžeta deficīts (ESA95) -1017,3 -990,6 -1066,0Budžeta deficīta mērķis -737,3 -400,4 -291,2Budžeta deficīta mērķis, % no IKP - 5,6 %** - 2,9% - 2,0 %IKP 13136,5 13806,4 14562,3Konsolidācijas apmērs (uzkrājošā summā) -280,0 -590,2 -774,7Konsolidācija, % no IKP -2,1% -4,3% -5,3%Konsolidācijas apmērs (sadalījumā pa gadiem) 280,0 310,2 184,6Konsolidācija, % no IKP 2,1% 2,2% 1,3%39


Konsolidācijas apmērs 2011.gadam• Šī gada maijā prognozētais un ar SVF/EK pārskata misijas laikāsaskaņotais budžeta konsolidācijas apmērs 2011. gadam tika prognozēts395 – 440 milj. latu robežās;• Atbilstoši šī gada septembrī veiktajam novērtējumam, konsolidācijasapmērs tika plānots 350 – 395 milj. latu robežās;• Ņemot vērā aktualizēto makroekonomiskās attīstības scenāriju un šī gada9 mēnešu konsolidētā kopbudžeta izpildi, 2011.gada konsolidācijasapmērs ir 280 milj. latu, kas atbilstoši novērtējumam nodrošinās2011.gada budžeta deficītu 5.6% apmērā no IKP, mazinot slogu2012.gadā plānotajai konsolidācijai, kad deficītu plānots samazināt no5.6% līdz 2.9% no IKP .40


2011. gada konsolidācija(ESA95), milj. latu6000.05000.04931.44000.03000.03914.12011.gada budžetadeficīta mērķis (ESA95)5,6% no IKPBāzes ieņēmumiBāzes izdevumiBāzes deficītsDeficīta mērķis2000.0Konsolidācija1000.01017.3737.3280,00.041


2012. gada konsolidācija• Sākot ar 2012.gadu, papildu izaicinājums budžeta konsolidācijai - spējanodrošināt valsts finanšu atbilstību Māstrihtas kritērijiem (budžeta deficīta,valdības parāda līmeņa kritēriji, kā arī tiek vērtēta atbilstība valūtas kursa,ilgtermiņa procentu likmju un inflācijas kritērijam)AtsaucesvērtībaInflācija, %3 ES dalībvalstu arlabāko inflācijasrādītāju vidējāvērtība + 1,5%Budžetadeficīts,% noIKPValdībasparāds,% noIKPValūtaskurss3 602 gadudalībaVKM IIIlgtermiņaprocentulikmes, %• 2012.gadā budžeta deficīta mazināšanai pieejamo konsolidācijas pasākumuklāsts būs būtiski ierobežots, izslēdzot patēriņa nodokļus.642


IIN un SOC likmju proporcijas izmaiņas unietekme uz pašvaldību budžetiemIIN:FISKĀLĀ IETEKME BEZKOMPENSĒJOŠIEMPASĀKUMIEMt.sk.pašvaldību budžetosValsts pamatbudžetā-55,1 milj.latu,-44,1 milj. latu-11.0 milj. latuSOC:+55,1 milj latusociālās apdrošināšanas budžetāKOMPENSĒJOŠIE PASĀKUMIPAŠVALDĪBĀM+27.6 milj. latu, t.sk.:NĪN ieņēmumu palielinājums sakarā ar25% pieauguma ierobežojumu zemei,ēkām, inženierbūvēm +7,4 milj. latuNĪN likmes paaugstināšanas pasākums+6,9 milj. latuValsts budžeta dotācija pašvaldībām,kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi+13,3 milj. latuKonsolidācijas pasākumi pašvaldību budžetos -3,2% nokopējiem gada izdevumiem -27.5 milj. latu44


Sasaiste ar citiem konsolidācijaspasākumiem:• Valsts ģimenes pabalsta mērķtiecīgāka novirzīšana sociāli mazāknodrošinātākajiem iedzīvotājiem, paredzot pabalsta izmaksu tikaitrūcīgiem iedzīvotājiem, bet palielinātā apmērā.• Labāk situētām iedzīvotāju grupām pabalsts tiek daļēji kompensēts arpaaugstinātiem IIN atvieglojumiem par apgādājamajiem.• Minimālās darba algas palielināšana no 180 Ls uz 200 Ls45


Priekšlikumi sociālās apdrošināšanasbudžeta ilgtspējības nodrošināšanaiIedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanasiemaksu likmes un proporciju maiņa1.variants – SOC iemaksu likme +2 % un IIN likme -2%2.variants – SOC iemaksu likme +2 % un IIN likme -1%palielinot IIN atvieglojumus par apgādājamajiem līdz 70 Lspalielinot neapliekamo minimumu darba ņēmējam līdz 45 Ls3.variants – SOC iemaksu likme +2 % un IIN likmes -1%palielinot IIN atvieglojumus par apgādājamajiem līdz 80 Lspalielinot IIN neapliekamo minimumu darba ņēmējam līdz 40 Ls46


Mēneša neto ienākumu izmaiņas strādājošam(1.variants, IIN -2%, Soc. +2%, neapliekamais minimums, nodokļuatvieglojumi par apgādībā esošu personu nemainās)Strādājošam bez apgād. Strādājošam ar 1 apgād. Strādājošam ar 2 apgād.543210-1100 300 500 700 900 1100 1300 1500-2-3-4-50047


48 -Mēneša neto ienākumu izmaiņas strādājošam(2.variants , IIN -1%, Soc. +2%, neapliekamais minimums 45 Ls,nodokļu atvieglojumi par apgādībā esošu personu 70 Ls)8Strādājošam bez apgād. Strādājošam ar 1 apgād. Strādājošam ar 2 apgād.6420100-2300 500 700 900 1100 1300 1500-4-6-8


Mēneša neto ienākumu izmaiņas strādājošam(3.variants , IIN -1%, Soc. +2%, neapliekamais minimums 40 Ls,nodokļu atvieglojumi par apgādībā esošu personu 80 Ls)Strādājošam bez apgād. Strādājošam ar 1 apgād. Strādājošam ar 2 apgād.86420-2100 300 500 700 900 1100 1300 1500-4-6-8-1049


Nodokļa atvieglojums par apgādībā esošupersonuIIN parametru sakarība pie nemainīga nodokļasloga darba spēkam( darba ņēmēju sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Soc) +2%)130IIN 25%120110100IIN 26%IIN 24%Spēkā esošais nodokļa atvieglojums parapg. esošu pers.Spēkā esošais neapliekamais minimus9080706030 35 40 45 50 55 60Neapliekamais minimums50


Nekustamā īpašuma nodoklis• Nekustamā īpašuma nodoklis neatstāj būtisku ietekmi uz inflāciju• Nepieciešams pilnveidot kadastrālās vērtības• Nepieciešama diskusija par principiāli jaunu dzīvojamo ēku nekustamāīpašuma nodokliTāpēc• Nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšana realizējama divos posmos– Neliels paaugstinājums 2011.gadā, saglabājot esošo progresīvosistēmu (esošās likmes x 2)– Konceptuāli jauns risinājums 2012.gadā51


Pievienotās vērtības nodoklis• Patēriņa nodokļiem ir mazāka negatīvā ietekme uz izaugsmi kāienākuma nodokļiem• Patēriņa nodokļu paaugstināšana veicina inflāciju, tāpēc to navvēlams realizēt vēlāk kā 2011.gadā• Samazinātajām PVN likmēm ir būtiska sociālā ietekme un ietekme uzatsevišķām nozarēm, ar ko jārēķinās tās paaugstinotPiedāvātais risinājums– Samazinātās likmes atcelšana elektroenerģijai– Pārējo samazināto likmju paaugstināšana no 10% uz 12%– Pamatlikmes paaugstināšana uz 22%– Kopējā fiskālā ietekme 66 milj. latu52


Pievienotās vērtības nodoklis –alternatīvs piedāvājums• Pārnest nodokļu slogu no darbaspēka uz patēriņu un padarīt nodokļusistēmu progresīvāku:– Paaugstinot PVN uz 23%;– Paaugstinot iedzīvotāju ar ienākuma nodokli neapliekamominimumu no 35 uz 55 latiem• Saistība ar citiem pasākumiem:– Kompensē darba devēju papildus izmaksas paaugstinot minimāloalgu53


Alternatīvie ieņēmumu pasākumi• Dienesta auto nodokļa ieviešana, aizstājot tagadējo piemērošanas kārtību• Dabas resursu nodokļa paaugstināšana par 10%• PVN piemērošanas kārtības maiņa maksātnespējas administratoru unzvērināto tiesu izpildītāju veiktajās īpašuma atsavināšanas izsolēs• Minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas Latvenergopaaugstināšana no 90% uz 95%55


Paldies par uzmanību !56

More magazines by this user
Similar magazines