Tūrisma zīmolu sadarbība Latvijā (04.10.2010)

tava.gov.lv
  • No tags were found...

Tūrisma zīmolu sadarbība Latvijā (04.10.2010)

Tūrisma zīmolusadarbība Latvijā


Tendences pasaulē3


Galvenās tendencespasaulēGlobalizācijaDemogrāfiskās izmaiņasInformācijas pieejamībaPieredzes ekonomikas attīstībaIndividualizācija un piedāvājuma pielāgošana individuālām vajadzībāmIlgtspējībaVeselība un veselīgs dzīvesveids4


Latvijastūrisma mērķatirgi5


Latvijas tūrisma mērķa tirgiun pamatuzdevumiĀrvalstu mērķa tirgi:Augsti prioritārie (Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Krievija, Vācija)Prioritārie* (Norvēģija, Dānija, Lielbritānija, Itālija, Spānija, Nīderlande)Sekundārie* (pārējās Eiropas valstis)Perspektīvie (ASV, Japāna, Indija, Ķīna)Vietējais tirgusLatvijas tūrisma produktu ar augstu eksporta potenciālu attīstīšanaViesmīlības un kvalitātes līmeņa paaugstināšana* Stratēģijas darbības laikā katru gadu tiek pārskatīti6


Tūrismaprodukti un tovirzīšana tirgū7


Latvijas tūrismaproduktu attīstība:Transit brakeRīga+LatvijaLatvija + BaltijaLatvija + Baltija + Krievija/Skandināvija8


Tūrisma produkti (resursi):KultūraDabaProdukti ar augstu pievienoto vērtību:Medicīnas,Veselības,Darījumu,Sporta tūrisms9


Tūrisma produktuvirzīšana tirgū:Fokusēšanās nišāsDziļā iespiešanās tirgūTūrisma puduru vai klāsteru veidošana10


Tūrisma produktu virzībaGalamērķis Ceļojuma veids Komunikācijāizmantojamais zīmolsRīgaĪsais ceļojums, pilsētas Live Rigaapskates ekskursijaGalvenie mērķa tirgiVācija, Zviedrija, Somija,Norvēģija, Krievija, Lietuvaun Igaunija*Rīga +Pagarināts īsais ceļojums,Rīga kā galvenaisgalamērķis ar iespējāmizbraukt īsos vienas vaivairāku dienu ceļojumos uzcitām pilsētām vai reģioniemLive Riga, jaunais Latvijastūrisma zīmols integrēti arpilsētu /reģionu zīmoliemVācija, Zviedrija, Somija,Norvēģija, Krievija, Lietuvaun Igaunija*Latvija Galvenais ceļojums Jaunais Latvijas tūrismazīmols integrēti arreģionālajiem, pilsētu,puduru (klāsteru) vaiproduktu zīmoliemVācija, Krievija, Lietuva,Igaunija, Zviedrija, Somija,Norvēģija, Dānija,Lielbritānija, Itālija, Spānija,Nīderlande**Latvijas pierobežaĪsais ceļojums, īsāsbrīvdienasJaunais Latvijas tūrismazīmols integrēti arreģionālajiem, pilsētu,puduru (klāsteru) vaiproduktu zīmoliemIgaunija, Lietuva, Krievija**Latvija / Baltija +Krievija +SkandināvijaBaltija vai Baltijas jūrasreģions kā galvenaisgalamērķis - Latvija kā šīpiedāvājuma sastāvdaļaBaltija integrēti ar jaunoLatvijas tūrisma zīmoluVācija, Krievija, tālie tirgi*** Saskaņā ar Live Riga zīmola komunikācijas stratēģiju var mainīties* * TAVA stratēģijā izvirzītie augsti prioritārie un prioritārie tirgi11


Spānijas kampaņas12


Spānijas kampaņas13


Igaunijas materiāli14


Igaunijas materiāli15


Latvijastūrisma tēlaplatforma16


Mēs solāmLatvijas apmeklētājam:Latvija ir vieta, kurā, tūristam atbraucot,ir iespēja mainīt savas dzīves tempu, izbaudītnesteidzīgu un niansētu atpūtu,kas ļauj iegūt jaunu pieredzi, rast harmonijuun atklāt patiesās vērtības!17


Nesteidzīga atpūta Latvijā:r uzaicinājums uzturēties Latvijā ilgāk un atgrieztiesr saturīgs laika piepildījums, kas neļauj braukt promr veids, kādā var sajust vērtīgākās lietas Latvijār produkts, ko ražo Latvijas tūrisma nozare18


Latvijas tūrismatēls un logo19


Praktiski zīmolusadarbības piemēriInformatīvie materiāli:Ražošana & izplatīšanaVisi dalībnieki ir aicināti arī izmantot TAVA loģistiku, arī internetā.Logo un grafisko elementu pielietošanas vadlīnijas lejupielādēt iespējams:http://www.latvia.travel/lv/brand-download20


Praktiski zīmolusadarbības piemēri21


Praktiski sadarbībaspiemēriārketinga pētījumiarbs ar pasākumiem ar tūrisma potenciāluroduktu attīstības mācības nozareiarba semināri un prezentācijas tirgosurnālistu vizītes22


Sadarbības iespējasnākotnēReklāmas kampaņasMārketinga aktivitātes un PRTehniskie risinājumi interneta vidēSavstarpējs atbalsts interaktīvajā vidē25


Zīmolu nākotneun sociālie tīkli:Katrs kā ideju nesējs un komunicētājs savā interešu grupāFoto un video stāstiOficiālie informācijas avoti26


Sadarboties ir interesanti!27

More magazines by this user
Similar magazines