OGRES NOVADA DOMES amatpersonu atlīdzība ... - Ogres novads

ogresnovads.lv
  • No tags were found...

OGRES NOVADA DOMES amatpersonu atlīdzība ... - Ogres novads

Zemes ierīkotāja Ogres būvvaldē102. Kondratjeva Margarita Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00103. Krastiņa Kristīne PII „Cīrulītis” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos 244.02104. Kraukle Signe Ogres mākslas skolas direktora vietniece 343.57105. Kravale Vita PII „Riekstiņš” vadītāja 413.30106. Krilovska Vera Ogresgala pamatskolas kvalitātes piemaksas un algu fonda sadales komisijas locekle 0.00107. Krinberga Aina Ogresgala pamatskolas kvalitātes piemaksas un algu fonda sadales komisijas locekle,103.33Nepilngadīgo lietu komisijas locekle108. Krēsliņa Vija Ogres novada PII “Strautiņš” iepirkumu komisijas locekle,223.99PII „Strautiņš” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos109. Krūmiņa Zita Ogres mūzikas skolas direktora vietniece 279.74110. Kuļicka Inta Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 354.07111. Kuriloviča Sandra Ogres pamatskolas pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00112. Kurilovičs Māris Ogres sporta centra direktors 413.43113. Kukulis Dzintars Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 549.13114. Lange Sigurds Pašvaldības policijas vecākais inspektors 532.15115. Lasmane Ieva Ogresgala Bāriņtiesas locekle 0.00116. Lauzums Juris Pašvaldības policijas kārtībnieks 461.04117. Limbēna Edīte PII ”Zelta sietiņš” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 307.62118. Lībmane Līga Ogres ģimnāzijas direktora vietniece 409.19119. Leimane Vita Ogres novada dzimtsarakstu nodaļas vecākā inspektore 533.52120. Lejiņa Kristīne Sociālo dzīvokļu komisijas locekle 103.33121. Līkuma Gita BJC iepirkumu komisijas locekle 0.00122. Ločmele Rasma Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00123. Lokmane Ruta Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00124. Lūse Inese Attīstības nodaļas finansiste – projektu vadītāja 489.85125. Magone Liene PII „Riekstiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā 279.87126. Maksima –Bebriša Inese Iepirkumu komisijas locekle PII „Ābelīte”,208.97PII „Ābelīte” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos127. Malkova Jeļena Galvenās grāmatvedes vietniece-finansiste 633.41128. Mangulis Artūrs Ogres mūzikas skolas direktors 374.47129. Mazkalniņa Anita Iepirkumu komisijas locekle PII „Zelta sietiņš” 0.00130. Mežeckis Edgars Administratīvās komisijas loceklis 0.005 no 9

More magazines by this user
Similar magazines