13.07.2015 Views

Pasākumi Jūrmalā

Pasākumi Jūrmalā

Pasākumi Jūrmalā

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Izglītības iestāde Pasākums DatumsNoriseslaiksJūrmalas Alternatīvā skolaJūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs Koncerts un radošās darbnīcas 01.06. visu dienu Dzintaru koncertzāleJūrmalas Mākslas skolaJūrmalas Mūzikas vidusskolaJūrmalas Peldēšanas un futbola skola1.-12.kl. notiks diskusijas, referāti unpārrunas par ģimenes lomu cilvēku dzīvē13.05. − Klasēs1.-4.kl. grupā zīmējumu konkurss par tēmu"Bērnu tiesības Latvijā un pasaulē"31.05. − KlasēsJūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 5.-8.kl. grupā plakātu izstāde "Bērnos irnākotne";31.05. − Klasēs10.-11.kl. apvienotās klašu stundas par tēmu"Bērnu tiesības aizsardzības likumdošana 31.05. − KlasēsLatvijāKoncerts 13.05 14.30 Skolas aktu zāleZīmējumu konkurss par godu Mātes dienai unJūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolaĢimenes dienai− − −Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolaJūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolaZīmējumu konkurss 1.-4.klasēm „Laimīgābērnība”01.06. −VietaSkola (vasarasnometnes atklāšana)Informatīvā sienas avīze „15. maijs-Starptautiskā ģimenes diena”9.- 21. maijs − skolas foajēKlases stunda „15. maijs- Starptautiskāģimenes diena”11.- 15. maijs − visās klašu grupāsIzstāde „15. maijs- Starptautiskā ģimenesdiena”9.- 21. maijs − skolas bibliotēkāZīmējumu konkurss „Ģimenes siltums” 1.-12.9. - 15. maijskl.− visās klašu grupāsInformatīvā sienas avīze „1. jūnijs- 23. maijs- 3.Starptautiskā bērnu aizsardzības diena” jūnijs− skolas foajē


Klases stundas „Starptautiskā bērnuaizsardzības diena”( tiek pievērsta uzmanībabērnu drošības jautājumiem sakoties vasarassezonai)Izstāde „1. jūnijs- Starptautiskā bērnuaizsardzības diena”Vēstuļu SEV rakstīšana – vēstules tiksatvērtas 1. septembrī24.- 31. maijs − visās klašu grupās23. maijs - 3.jūnijs−skolas bibliotēkā28.- 31. maijs − 1.- 7.klasēsJūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskolaJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"Sportiski muzikālie svētki bērniem 01.06. 9.30 Aktu zāleKomponista Ērika Baloža koncerts 01.06. 10.00 Aktu zāleJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna" Sporta aktivitātes brīvā dabā 01.06. Iestādes teritorijaDisenīte bērniem kopā ar Ēriku Balodi 30.05. 9.30 Aktu zāleBērnu zīmējumu konkurss (uz asfalta, arsmiltīm u.c. netradicionālām metodēm)31.05 10.00 Iestādes teritorijaJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" Sporta spēles 01.06. visu dienu Iestādes teritorija06.,09.,11.05.Rīta unpēcpusdienas Aktu zāleĢimenes dienas koncerticēlienāJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"Muzikāls uzvedums ”Rotaļu veikals” 05.05. 9.15 9.grupaMuzikāls uzvedums ”Ģimeņu groziņu rīts” 05.05. 10.00 8.grupaJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"Ģimenes sacensības ‘’Nepaklausīgais kaķis”05.05. 15.15 2.grupaĢimenes groziņu vakars ‘’Kura mamma irvislabākā”05.05. 16.15 10.grupaKoncerts ”Mīļajai māmiņai” 06.05. 9.15 6.grupa„Pasaku varoni māmiņu svētkos” 06.05. 10.30 5.grupaKoncerts ”Mana mīļā māmiņa” 06.05. 15.15 7.grupaKoncerts” Pavasara dāvana māmiņai” 11.05. 9.15 3.grupaĢimeņu groziņu vakars ‘’Mana ģimene, mana13.05.pasaule”16.00 4.grupaBērnu darbu izstāde ‘’Mana mīļā ģimene” 05.05-15.05 − Iestādes telpas


Bērnu zīmējumi uz asfalta 01.06. 9.30 Iestādes teritorijaSvētku atklāšana ceremonija 01.06. 10.00 Iestādes teritorijaTeātris ‘’Žirafe’’-‘’Jautrie saules zaķīši” 01.06. 10.15 Iestādes telpasSporta spēles un rotaļas grupas laukumos. 01.06. 11.15 Iestādes teritorijaJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"I.Pauras koncerts30.05. 9.30 Iestādes zāleJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" Sporta spēles 01.06. visu dienu Iestādes teritorijaBērnu zīmējumu izstāde „Mīļa mana 04.05.11. –māmiņa”06.05.11.− grupās3.gr.muzikāli tematisks uzvedums „Cālīšisveic māmiņu”.5/6/2011 15.20 Zālē1.,2.gr. muzikāli tematisks pasākums „Svētki5/6/2011māmiņai”.16.00 ZālēJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"Jūrmalas sākumskola "Atvase"Jūrmalas Sporta skolaJūrmalas vakara vidusskolaJūrmalas Valsts ģimnāzijaĶemeru vidusskolaĢimenes svētku pasākums , iesaistot pilsētas 5/8/2011 11.00 Mellužu estrādēizglītības iestādes „Tiksimies zaļā plāvā”Ciemojas duets „Pārītis” ar dziesmuprogrammu veltītu Mātes dienai5/12/2011 9.30 ZālēCiemojas Ē. Balodis ar vasaras diskoprogrammu „Ceļojums”6/1/2011 10.40 ZālēBērnu zīmējumi uz asfalta, rotaļas. 6/1/2011 11.30 Iestādes teritorijaPārgājiens „Stiprie, drošie, veiklie” 6/2/2011 − −prezentācija "Ģimene mūsu dzīvē" 12.05 − Skolas foajēfoto izstāde "Mūsu skolas audzēkņi arbērniem"13.05 − Skolas foajēKlases stunda "Starptautiskajā bērnuaizsardzības diena31.05 − Klasēs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!