Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām februārī ...

ropazi.lv
  • No tags were found...

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām februārī ...

12.Klaudija – TerēzaHĒLACiemats, SIA Vilkme, Finanšukomitejas priekšsēdētājsDeputāte , Izglītības, kultūras unsporta komitejas priekšsēdētāja68 4.p.1.d.13.14.Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 84 4.p.1.d.Juris PUTNIŅŠDomes izpilddirektors, Domeskapitāla daļas turētājs SIAHydroenergyLatvia, SIA Apriņķaavīze, iepirkuma komisijas loceklis833 4.p.1.d.ValdisDeputāts,10 4.p.1.d.VUCENSIepirkuma komisijas priekšsēdētājsLija LidijaDeputāte , Sociālo jautājumu99 4.p.1.d.BATAREVSKAkomitejas priekšsēdētājaJānis JANSONS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 125 4.p.2.d.15.16.17.18 Valdis ŠĪRANTS SIA Vilkme valdes loceklis 450 4.p.1.d19 Andris BARTKEVIČS SIA Ciemats valdes loceklis 565 4.p.1.d..20 MāraRopažu vidusskolas direktore 472 4.p.1.d. PRIEDE21 Antra URTĀNE Ropažu vidusskolas direktora92 4.p.1.d.vietniece audzināšanas jomā 0,5slodzes22 Indra ĶEĶE Ropažu vidusskolas direktoravietniece audzināšanas jomā 0,5slodzes276 4.p.1.d.23 Velga ROTBERGA-BLEIJA Ropažu vidusskolas direktora360 4.p.1.d.vietniece24 IngmārsRopažu vidusskolas direktora272 4.p.1.p.ĶIECISvietnieks25 Rita FREIMANE Ropažu vidusskolas direktora360 4.p.1.p.vietniece26 Jānis ZOMMERS Būvinspektors 354 4.p.1.d.27.JānisMEIJERSZaķumuižas pamatskolas direktoravietnieks saimnieciskajā darbā 0,7363 4.p.1.d.slodzes28 Inta OZOLA Zaķumuižas pamatskolas direktoravietniece izglītības jomā 0,5slodzes78 4.p.1.d.


47 Rolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 349 4.p.2.d.48 Guntars SILIŅŠ Deputāts 90 4.p.2.d.49 Renāte GREMZE Būvvaldes vadītāja , iepirkuma526 4.p.2.d.komisijas locekle50 Dzintars KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 341 4.p.2.d..51 Ingrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 432 4.p.2.d..52 Sarmīte CIBUĻSKA Bāriņtiesas locekle429 4.p.2.d.Sociālās dienesta centra „Dzīpari”vadītāja53 Inessa DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 23 4.p.2.d.54 Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 23 4.p.2.d.55.Gunta GRINBERGADzimtsarakstunodaļas vadītāja180 4.p.2.d.56 Gatis KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 275 4.p.2.d..57 Aina0 4.p.2.d.BERNHARDEIepirkumu komisijas locekle58 Ainārs BLEIJA Pašvaldības policijas inspektors 38 4.p.2.d.59 Oskars AŠMANIS Juriskonsults 474 4.p.2.d.60 4.p.2.d.4.p.2.d


Pašvaldība darbinieku darba samaksasapmērs sadalījumā pa algu amplitūdāmsaskaņā ar Valsts un pašvaldību institūcijuamatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantuROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBANr.p.kDarba samaksasamplitūda, LsĪss paskaidrojums par attiecīgā grupāiekļautiem nodarbinātiemNodarbināto skaits2012.gada februāris1 virs 1000 - 22 600-999 Administrācijas vadītāji, iestāžu vadītāji, to42vietnieki, struktūrvienību vadītāji3 300-599 Administrācijas un finanšu darbinieki,112pašvaldības policijas darbinieki, autovadītāji,skolotāji , bibliotēku darbinieki, sociāliedarbinieki, ēku uzraugi4 līdz 299 Apkopēji, daiļdārznieki, sētnieki, ēku uzraugi,deputāti, apsardzes darbinieki, PII skolotājupalīgi un auklītes 138

More magazines by this user
Similar magazines