"Turība" seminārs "Tūrisma izstāžu izmantošana tūrisma vietu un ...

tava.gov.lv

"Turība" seminārs "Tūrisma izstāžu izmantošana tūrisma vietu un ...

TAVA dalība starptautiskāstūrisma izstādēs: pieredzeun izaicinājumiInese ŠīravaTūrisma attīstības valsts aģentūrasStratēģiskās plānošanas vadītājaTūrisma izstāžu izmantošana tūrisma vietu unuzņēmumu mārketingāBiznesa augstskola “Turība”, 14.11.2012.


TAVA dalība starptautiskajās tūrismaizstādēs• Nacionālais stends:• Vizuāli pievilcīgs un pamanāms• Funkcionāls• Letes (galamērķiem un asociācijām) un darbagaldi (biznesa pārrunām komersantiem)• Specializētās tūrisma izstādes:• Nišu tūrisma produkti• Specifiskas mērķauditorijas• Neliels stends (pop-up) vai iekārtots atbilstošiizstādes tematikai


Starptautiskās tūrisma izstādes 2012/13- nacionālais stends• „WTM 2012”, Londona (05.-08.11.2012.)• „Matka 2013”, Helsinki (17.-20.01.2013.)• „Adventur 2013”, Viļņa (01.-03.02.2013.)• „Tourest 2013”, Tallina (15.-17.02.2013.)• „ITB 2013”, Berlīne (06.-10.03.2013.)• „MITT 2013”, Maskava (20.-23.03.2013.)• „TUR 2013”, Gēteborga (21.-24.03.2013.)• Konkurss dalībnieku atlasei 2012./13. sezonasizstādēs: 35 atbalsta saņēmēji - 23 komersanti un12pašvaldības, biedrības un nodibinājumi• TAVA budžets 2012.gadā nacionālā stendaorganizēšanai izstādēs – 228 000 LVL (finansējumsERAF projekta ietvaros)


Plānotās aktivitāšu tēmas izstāžustendos 2012/13„MATKA”, Somijā:Ģimenes ar bērniemCaravan fair partnervalsts – autotūristi„ITB”, Vācijā:Kultūra (Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsēta)„MITT”, Krievijā:Ģimenes ar bērniem„TUR”, Zviedrijā:Medicīnas tūrisms„Tourest”, Igaunijā:Ģimenes ar bērniem, gastronomiskais tūrisms„Adventur”, Lietuvā:Ģimenes ar bērniem, gastronomiskais tūrisms


Plānotie pasākumi izstāžu ietvaros2012/13„MATKA” Somijā:• LR vēstniecībā Somijā Latvijas kempingu kartessomu valodā prezentācija, piedāvājums senioriem unģimenēm ar bērniem• Latvijas kā “Matka 2014” oficiālās partnervalstspieteikums„ITB” Vācijā:• Baltijas valstu preses konference izstādes telpās„MITT” Krievijā:• Pirms izstādes darbseminārs tūroperatoriem unpreses konference medijiem LR vēstniecībā Maskavā„TUR” Zviedrijā:• Medicīnas tūrisma prezentācija izstādes laikā kopā ariCare.nu (vienīgo specializēto medicīnas tūrismaportālu Zviedrijā)• Aktivitātes saistībā ar medicīnas tūrismu„Tourest” Igaunijā un „Adventur” Lietuvā:• “Saldumu tūre” stendā – degustācijas stendā, aruzsvaru uz piedāvājumu ģimenēm ar bērniem• Publicitāte pirms izstādes, lai piesaistītu stendaapmeklētājus


Specializētās izstādes 2012.gadā• Izstāde ģimenēm ar bērniem„Lapsimessut” Somijā (27.-29.04.2012.)•Veselības tūrisma izstādes “Terveys2012” Somijā (19.-21.10.2012.)• Izstāde senioriem “Senior 2012”Zviedrijā (31.10.-02.11.2012)•Veselības tūrisma izstāde „Allt för Hälsan2012” Zviedrijā (08.-11.11.2012.)7


Pārvietojamais stendsspecializētajās izstādēs


Dalības organizēšana stendā:TAVA pieredze un novērojumiDarbs pirms izstādesKādi sagatavošanās darbi jāveic pirmsierašanās izstādē?Stenda darbiniekiKas pārstāv uzņēmumu (un valsti) stendā?PiedāvājumsKas tiek piedāvāts izstādes apmeklētājiem?Darbs stendāKā organizēt darbu stendā izstādes laikā?Darbs pēc izstādesKo atcerēties izdarīt pēc izstādes?


Darbs pirms izstādes• Noteikt savu mērķauditoriju – gala patērētāji, aģenti,operatori, ceļojumu konsultanti, organizācijas u.c.• Sagatavot konkrētu piedāvājumu, pārdomāt argumentus parlabu savam piedāvājumam• Pārdomāt ar ko var apvienoties vai sadarboties produktaveidošanā• Potenciālajiem partneriem izsūtīt ielūgumus uz tikšanos, laipartneris var sagatavoties, nosūtīt kompetentu pārstāvi• Partnerim var nosūtīt arī izstādes ieejas karti• Partneri var ielūgt uz kādu nacionālā stenda rīkotu pasākumu(semināru, prezentāciju, saviesīgu pasākumu)• Ja mērķauditorija ir gala patērētāji ir vērts padomāt parnelieliem suvenīriem, īpašiem piedāvājumiem (atlaides,konkursi, izlozes)• Sagatavoties un apgūt informāciju, kas tieši neattiecas uzjūsu produktu, bet ko klients varētu pajautāt (transports, vīzasu.c.)• No organizatoriem noskaidrot praktiskus jautājumus -izstādes atrašanās vietu, nokļūšanas iespējas, stenda darbalaiku utml.


Piedāvājums• Kritiski izvērtēt sava produkta eksportspēju, netikai vēlmi piedalīties nacionālajā stendā• Pārzināt savu piedāvājumu• Sagatavot savu piedāvājumu tā, lai ieinteresētupotenciālos sadarbības partnerus un klientus• Izvērtēt vai produkts ir atbilstošs izstādesmērķauditorijai• Apzināties savas spējas un kapacitāti apkalpotienākošos pieprasījumus pēc izstādes• Sagatavot informāciju par izstādē piedāvātajiemproduktiem internetā


Stenda darbinieki• Stendā nodrošināt profesionālus unzinošus darbiniekus:– Kam patīk apkalpot klientus, runāt arcilvēkiem– Kas ieinteresēti klientu / sadarbības partneruapkalpošanā– Kas pilnvaroti runāt ar sadarbības partneriem– Ar korektu vizuālo tēlu– Ar labām svešvalodu zināšanām


Darbs stendā• Ierasties laikā un nodrošināt stendādarbinieku visu noteikto izstādes darbalaiku• Uz letes vai darba galda jāizvieto tikaisvarīgākie uzņēmuma reklāmas materiāli –pietiek ar vienu, bet kvalitatīvu• Pirms darba uzsākšanas iepazīties arstendā strādājošiem kolēģiem• Ievērot stenda darbības noteikumus• Atcerēties, ka katrs stenda dalībnieksreprezentē ne tikai savu uzņēmumu, betvisu Latviju


Darbs pēc izstādes• Fiksēt svarīgākos izstādē iegūtos kontaktus, lai vēlāk veiktufollow up darbu (piemēram, pateiktos par stendaapmeklējumu, kas rada labu iespaidu ne tikai paruzņēmumu, bet par valsti kopumā).• Izpildīt solīto - ja ir solīts nosūtīt papildus informāciju vaikontaktus, tad to neaizmirst.• Folow up vēstulē vēlams norādīt ne tikai to, kur meklētpapildus informāciju par savu produktu, bet arī parpārstāvētā reģiona un valsts piedāvājumu.• Lietderīgi būtu pēc izstādes kritiski izvērtēt šī mārketingakanāla efektivitāti un lietderību. Uzdot jautājumu un godīgiatbildēt – vai manam uzņēmumam jāpiedalās izstādē un vaitas ir efektīvs reklāmas veids manam produktam? Ko esvaru uzlabot savā darbā nākamajās izstādēs?• Novērtēt izstādi un stendu, sniegt priekšlikumus darbībasuzlabošanai.


Stenda dalībnieku novērtējumsIzstādes vērtējums:• Izstādes dalībnieki• Izstādes programma• Izstādes tehniskās organizācijas kvalitāteNacionālā stenda vērtējums:• Stenda vizuālais noformējums• Stenda funkcionalitāte• Darba vietas funkcionalitāteDalībnieka viedoklis• Nacionālā stenda apmeklētība• Piedalīšanās mērķis:– jaunu tendenču, aktualitāšu tūrisma nozarē apgūšana– jaunu kontaktu dibināšana– tikšanās ar esošajiem sadarbības partneriem– informācijas materiālu izplatīšana• Viedoklis par turpmāko dalību šajā izstādē• Viedoklis par dalību citās TAVA organizētajās izstādēsIzstādes laikā nodibinātie biznesa kontaktiKontakti ar esošajiem sadarbības partneriemKomentāri, ieteikumi par stenda darbību, organizēšanu


www.tava.gov.lvSekojiet TAVA jaunumiem www.tava.gov.lv un www.facebook.com/TAVA.gov.lv


Tūrisma attīstības valsts aģentūraBrīvības iela 55, RīgaTel. 67229945E-pasts: info@latvia.travelwww.tava.gov.lvwww.latvia.travel

More magazines by this user
Similar magazines