Gaŗezera ziņas - Garezers

garezers.org

Gaŗezera ziņas - Garezers

Dear friends of Garezers,Firstof all, I would like to thank Eriks Kore for the four summers he served as GVV director. I enjoyed working with Eriks last summer,and I appreciate his efforts to improve the summer high school program. I am confident that we will find a capable new GVVdirector who will continue to make progress in developing the school.Perhaps you took the kids home from Garezers, returned to your everyday life and assumed that Garezers instantly becomes quiet and emptyonce the summer is over. Actually, we have hardly had a free weekend since spring clean-up! The day after GVV graduation we welcomed, asusual, the 3x3 family camp; after that Garezers hosted two weddings, and six of our own students were confirmed; the Latvian Foundationand Daugavas Vanagi held board meetings here; we were visited by the Chicago Latvian Retirees Club and the Three Rivers Area Chamber ofCommerce. our fall clean-up volunteer crew began the winterization process, but we still have upcoming events – November 18 and NewYear’s – and then it’s time to start preparing for the Scouts’ winter camp and the already booked 2011 season! We are realizing one ofGarezers’ development goals – namely, to provide a longer season for the use and enjoyment of the Garezers community.It would be impossible to count the hours of labor donated by our volunteers every year, or to list everyone’s name. Many of these nameswould be the same from year to year – these people know Garezers better than me. This year’s list must include Martins Grendze, AndrejsKengis, Vilnis Kubulins, Martis Pone, Martins Staks and Karlis Sulcs, who took on particularly ambitious projects. And a special thanks toPeteris Kengis and Guntars Rusmanis, who essentially took over Facilities Manager Vik Krievs’ responsibilities this fall, as he cared for his ailingmother, who passed away on oct. 24. on behalf of the Garezers board and administration, our condolences to Vik and the entire Krievs familyon the front cover of this issue you can see the recently completed projects that were funded by donations. Clockwise from the top left: allthree new lakeview cabins („Vanagi,” „Valentina” and „Vizbulisi” – donated by the Daugavas Vanagi, the Pone family and the Vizulis family,respectively); the new steel roof on the GVV Kalnini dorm (donated byt Mrs. I. Jurevics); the new beachfront gazebo (donated by theTrautmanis and Stemme families); and the new backstage, lighting and sound at the Grasa Pavilion (donated by Mrs. I. Szentivanyi). In themiddle is one of three new clocks also donated by the Daugavas Vanagi. Thanks again to these individuals, families and organizations!In addition to these projects, we also funded several needed repairs from our own capital budget. We installed a new well (photo on p.3),which serves the kitchen/dining hall, health office and several other buildings, and cost over $20,000. After the water damage to theKronvalda building, we decided to invest $17,000 in addition to what our insurance covered (approximately $125,000) to upgrade thebuilding’s lighting, accoustics, ventilation and electrical (photo on p.3).The table to the left summarizes our 2010 capital budget and also our “wish list” for future projects. In recent years we have spent roughly$100,000 annually to repair and upgrade Garezers’ buildings and infrastructure. our needs far exceed this, and if we could increase our capitalbudget we could more easily stay ahead of our repairs. I could already extend this list several years into the future.Each year we plan our budget using donations that we have not yet received, to repair problems that we might not even be aware of yet. Thislevel of uncertainty makes it difficult to think ahead rather than just react to situations that we can’t control. We are making an effort toconstantly assess our priorities and communicate our needs and plans. At the same time, I would like to ask you consider pledging yourdonations in advance. If we knew what kinds of donations to expect three to five years in advance, we could be more pro-active andresponsible in our maintenance planning.My priority in the next few years will be to repair and upgrade Garezers’ existing facilities, buildings and infrastructure for the benefit of ourchildren and our guests. The camp dorms all need improvements, including replacing old bunk beds and renovating bathroom facilities. Weneed to improve access to buildings and outdoor spaces, both for wheelchairs/disabled and baby strollers. We want our campers and gueststo be safe and comfortable. I am also committed to continuing to develop our educational programs. Last year the bizbiz camp and GVV bothoffered parallel programs for improving Latvian language skills, and our goal is to offer a complete curriculum akin to “Latvian as a SecondLanguage” for all ages and levels.This winter, each Garezers supporter who has reached a lifetime donation level of $1000 will receive a donor history report. I would like to askyou to look it over, consider your charitable budget and then submit your donation pledge for the coming years. of course, you can alsodiscuss any suggestions, ideas or questions with me, our development director Mara Kore, president Karlis Vizulis, board chairman ImantsEjups or any other board member. Thank you for your support!Andrejs DumpisExecutive DirectorGaŗezera ziņas5


Klinklāvagalerijā 24. jūlijā atklāja vienreizēju izstādi par mākslas centieniem trimdas dzīves pirmajosgados. Izstāde „Mākslinieks trimdā: latviešu bēgļu māksla 1944-1950” tapa sadarbībā starpGaŗezera Klinklāva galeriju un Pasaules latviešu mākslas savienību (www.latvianart.org).Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) priekšsēde LeldeKalmīte raksta:arī grūtos un nedrošos laikos māksliniekiem ir nepieciešamsturpināt savu radošo darbu un tas visspilgtāk redzamsmākslā, kas tapusi kara beigu virpulī un bēgļu nometnēssabiedroto okupētajā Vācijā.Izstādē iekļauti 24 mākslinieku darbi, ieskaitot 9. Klinklāvagalerijas kolekcijas mākslinieku 18 darbi. Dainis Mjartānsrakstīja Laiks avīzes 17. jūlija numurā par izstādes izsmeļošokatalogu, kurā ar “bagātīgo izstādes attēlu klāstu papildinapašu mākslinieku atmiņas par pēckara laiku.”Visa izstāde - mākslas darbi, katalogi, DP nometnes karte uncita informācija, kā arī viena bēgļu kaste - tālāk ceļos palatviešu diasporas centriem. Izstādes mērķis ir veidotforumu, kurā varam apskatīt un pārrunāt šo nozīmīgo posmu,kas bija latviešu trimdas dzīves pamats. Pārrunas jau šovasaru sākās ar GSS un GVV audzēkņiem, kuriem bijainteresanti jautājumi, griba debatēt mākslas darbus un ļotipatika apskatīt īstus priekšmetus no šī posma, nevis tikai par to lasīt grāmatās.oktobrī izstāde no Gaŗezera devās uz Mineapoli. Tā būs skatāma Klīvlandē no 13. līdz 20. novembrim, bet Filadelfijājanvārī. PLMS mudina katru latvieti, kuram interesē 20.g.s. latviešu tautas trimdas māksla un vēsturiskie piedzīvojumiapmeklēt šo unikālo izstādi, kuŗā ir reti izstādīti latviešu bēgļu mākslinieku darbi.Līga EjupaMākslinieks trimdā | The Artist in ExileAicinām austruma krasta latviešu centrus izstādi uzņemt pie sevis pavasarī. Ja jūsu organizācijavēlas rīkot izstādi savā pilsētā, lūdzu sazināties ar Pasaules latviešu mākslas savienību:ww.latvianart.orgLelde Kalmīte, 10830 S. Hale Avenue, Chicago, IL 60643-3342lkalmite@latvianart.orgon July 24 Garezers presented The Artist in Exile: Latvian Refugee Art 1944-1950, curated jointly by Garezers’ Klinklava Art Gallery and theGlobal Society for Latvian Art (www.latvianart.org). The exhitbit features works by 24 artists, including 18 works by 9 artists from the Klinklavagallery collection.The entire exhibit, including the art work, catalogues, DP camp map and other documents, as well as a refugee trunk will be travelling toLatvian centers throughout the U.S. The exhibit’s goal is to create a forum for discussing this important time period which formed the basis ofAmerican Latvian diaspora culture.The exhibit is currently in Minneapolis, and from there it will travel to Cleveland in November and Philadelphia in January. If you areinterested in hosting the exhibit, please contact Lelde Kalmite at the Global Society for Latvian Art(lkalmite@latvianart.org / 10830 S. Hale Ave. Chicago, IL 60643-3342).6 Gaŗezera ziņas


Mīļā Gaŗezera un GVV saime!Pēcčetrām vasarām vadot GVV, man ir pienācis laiks veltīt savas vasaras citiem pasākumiem. Pateicosaudzēkņiem, viņu vecākiem, audzinātājiem, skolotājiem un visiem Gaŗezera darbiniekiem par labosadarbību. Īpaši pieminu skolas inspektorus Ēriku Kronīti, Arni Tolku, Rasmu Gertneri, Arni Burvikovu un VilniBirnbaumu par nenogurstošajām pūlēm un dedzīgu atbalstu.Šajos gados daudz paveicām: krietni uzlabojām skolas technoloģiju, mācību stundās iesākām vairākus runas valodasiniciatīvus, diģitāli ierakstījām mācību programmas un pilnīgi remontējām Kronvalda zāli. No Elisas Freimanesiemantoju varenu skolu un mans mērķis bija bīdīt skolu tālāk uz priekšu. Novēlu nākamajam GVV direktoram labassekmes turpmākajos skolas uzlabošanas darbos! Tā kā mēs ar ģimeni dzīvojam tieši blakus vidusskolai, es neplānojupazust. Ja nākamais direktors mani pieņemtu darbā, labprāt mācītu vai vadītu nodarbību!Ja vēlaties ar mani sazināties, lūdzu sūtiet e-pastus uz sekojošo adresi: ekore@bangorvikings.org.Sirsnīgs paldies visiem, kuri ir cīnījušies GVV labad!Ēriks KoreGVV direktora amatsAicinām pieteikties Gaŗezera vasaras vidusskolas (GVV) direktora/s darbam:* Kandidātam/ei ir jābūt ASV vai Kanādas pilsonim/ei, jeb ar derīgu ASV darba atļauju(t.s. “zaļā karte”).* Kandidātam/ei ir nepieciešama tekoša latviešu un angļu valoda.* Vēlams, ka kandidātam/ei būtu paidagoģijas grāds un vismaz 3-5 gadu darba pieredze arvidusskolas vecuma bērniem.* Vēlams, ka kandidātam/ei ir iespēja uzņemties šo darbu uz 3-5 gadiem.Darba pienākumi sāksies 2011. gada 3. janvārī.Lūdzam nosūtīt CV līdz š.g. 30 novembrim uz garezers@garezers.org vaiLatvian Center Garezers57732 Lone Tree Rd.Three Rivers, MI 49093Gaŗezera ziņas7


galerijas2011.g. no 23. A2:00.8Gaŗezera ziņas


Gaŗezera ziņas9


RMU kursi Gaŗezerā | WMU courses at GarezersUniversitātes Kurss Gaŗezerā: Amerikas Latviešu Kultūra un TradicijasSākot ar 2011. gada vasaru, Rietummičigānas Universitāte (Western Michigan University - Extended UniversityPrograms) piedāvās augstskolas līmeņa kursus Gaŗezerā. Pirmais kurss paredzēts “Ievads MutvārduVēsturē: Amērikas latviešu kultūra un tradicijas”.Kurss: HIST2000 “Introduction to oral History: Latvian-American culture and traditions,” 3 kredītstundas, pasniegts angļu valodā.Kad: Universitātes otrā vasaras posmā (tentatīvi no 30. jūnija līdz 19. augustam.)Reģistrēšanās un maksājumi: Reģistrēšanās sāksies ar februāra mēnesī un maksājami būs WMU. Caur WMU EUP studenti iegūsuniversitātes kredītus ar WMU. Kredītus varēs pārcelt uz citām universitātēm. Citu pavalstu (out-of-state) un internacionālo studentumaksa būs tāda pati kā Mičigānas iedzīvotājiem.Apmešanās un ēšana: Iespējas tiks paziņotas.Ceram izveidot Sertifikātes Programmu Baltu Studijās ar 18 kredītstundām. Programmas mērķi ir:• Veicināt latviešu valodas, vēstures un kultūras apgūšanu jauniešiem un arī vecākiem studentiem,• Padarīt universitātes studiju kursus šajos priekšmetos vieglāk pieejamus un lētākus,• Iesaistīt 16-17 gadīgos latviešu izcelsmes skolniekus, kuriem nav latviešu valoda GVV līmenī, un• Ierosināt studentus un jaunos profesionāļus strādāt un pavadīt laiku Gaŗezerā.Tuvākai informācijai lūdzu rakstiet Irēnei Elksnei Geisler: irene.e.geisler@wmich.edu.Mājas lapa: https://sites.google.com/site/balticstudiesprogram/University Course at Latvian Center Garezers: Latvian-American Culture and TraditionsBeginning Summer 2011, Western Michigan University Extended University Programs will offer universitylevel courses at Garezers as an off-site university facility. The initial course information is as follows.Course: HIST2000 “Introduction to oral History: Latvian-American culture and traditions” is a 3 credit undergraduate coursetaught in the English language.When: Course will be offered Summer II semester (Tentatively June 30-Aug 19, 2011)Registration and Fees: Registration to begin Feb. 2011. Students may pay tuition directly to WMU extended university programsfor a fully accredited course at the in-state/ in-country rate, an added benefit for out-of-state students.Room and Board: Arrangements will be announced at a later date.Upon successful completion of this course, students will earn 3 units of college credit. Course meets undergraduateprogram general requirements, transferrable to home universities, and may be used as a partial requirementfor the upcoming WMU Baltic Studies Certificate Program. The proposed Baltic Studies Program(BSP) at Western Michigan University (WMU) will promote the in-depth study of Baltic languages, historyand culture at the university level. It will offer an 18 credit hour Undergraduate Certificate in Baltic Studiesdesigned for individuals interested in pursuing jobs in Baltic related fields and general knowledge in theBaltic heritage and culture.For more information, please contact Irene Elksnis Geisler: irene.e.geisler@wmich.edu.Please visit our website: https://sites.google.com/site/balticstudiesprogram/10 Gaŗezera ziņas


Gaŗezers,kurā ir vasaras vidusskola, bibliotēka un mākslas galerija, bija īpaši piemērota vieta šī gadaNNN – nedēļas nogalei nākotnei. Līdztekus Latviešu Fonda padomes sēdēm un gadasapulcei bija bagātīga programma. Filmas Rūdolfa Mantojums izrādei piektdienas vakarā sekoja sestdienas rītā LīgasEjupas referāts par trimdas apstākļos radītiem mākslas darbiem.Mūsdienās dzīve nav iedomājama bez datora. Gaŗezerā tagad ir telpa ar datoriem skolas vajadzībām, tos šoreiz izmantojaNNN programmā. Datoru iegādi daļēji atbalstījis arī LF.Latviešu fondam palika 40 gadi. Savu pastāvēšanu LF var attaisnot ar gadu gaitā piešķirto atbalstu projektiem ganLatvijā, gan ārpusē $1,600,000 apmērā. LF 2010. gada sapulcē ziņoja, ka 10 projekti ir slēgti vai pabeigti, 16 projekti vēlir aktīvi, 9 no tiem Latvijā, 7 ārpus Latvijas. LF iestājušies 6 jauni dalībnieki. Kaut arī pasaulē ir grūti ekonomiskieapstākļi, LF dalībnieki nākamā gadā projektiem atvēlēja $40,000.Sestdienas vakariņās LF padomes priekšsēdis Valdis Bērziņš pateicās Gaŗezeram un saimniecēm par viņu pūlēmuzņemt LF. Svētku runātājs Ģirts Kaugars pakavējās pie LF pirmsākumiem ar novēlējumu, lai LF darbības beigās, kadvien tas būs, pēdējos līdzekļus izlietotu kaut kam nozīmīgam, kas viņaprāt būtu stipendijas jauniem cilvēkiem,iespējamiem LF centienu turpinātājiem.Jubilejas koncertu sniedza Margarita Kreine – vijole – un Rūdolfs ozoliņš – klavieres – abi patlaban savu mākslasmeistarību vēl pilnveido ASV. Programmā bija pazīstami klasisko komponistu darbi un pašās beigās latviešiem tik mīļie,E. Dārziņa Melancholiskais valsis un J. Mediņa Ārija. Koncerts bija pulcējis arī krietnu skaitu klausītāju no ārpuses, joGaŗezera apkārtnē dzīvo daudz latviešu, kā to var izlasīt krāsainajā brošūrā Ciems „Latvija”.Caur LF mājas lapu www.latviesufonds.info var sazināties ar visiem padomes un revīzijas komisijas locekļiem, kā arīatrast informāciju par agrākiem naudas piešķīrumiem, kā pieteikt jaunus projektus un kā iestāties Latviešu fondā.Anita LiepiņaLatviešu fonda “nedēļas nogale nākotnei”LF padome ar palīgiem, no kreisās: Uldis Kaŗiņš, Aija Mazsīle-Lagzdiņa, AlfsBērztīss, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Valdis Bērziņš, Tija Kārkle, Ints Dzelzgalvis,Rasma KaŗiņaČaklās saimnieces Ligita Matisone (kreisāpusē) un Mārīte Grīnberga. Trūkst DainaGrenenberga.Gaŗezera ziņas11


Ciānasuz Gaŗezeru!pagalmā 8. septembra rītā valda liela rosība. Lielajam autobusam atvērti sāni piknika labumuiekraušanai. Iepriekšējās karstajās vasaras nedēļās izslāpis, pensionāru biedrības priekšnieks bijameklējis vīrus, kas varētu 40 dalībniekiem slāpes dzesēt Gaŗezera Lāču Annas paviljona piknikā – un Jānis Mežmalisbija apsolījis divas lielas izolētās kastes ar vēsiem dzērieniem. Priekšnieks, būdams izslāpis, domāja – drošs paliekdrošs, jāaprunājas arī ar Ivaru Kēleru par to pašu lietu… Skaidrs, slāpēs nemocīsimies!Sāk parādīties arvien jauni dalībnieki. Pēteris Lapiņš, izdarīgs un labas gribas cilvēks, uz kuŗu var paļauties, uzņemasceļa policista darbu, lai mašīnu novietojumi netraucētu satiksmes plūsmu. (Kāds satriecošs pārsteigums, kad vakar,tikai pēc četram dienām no izbraukuma, saņēmu ziņu, ka viņam šodien, 13. septembrī būs smaga operācija).Pie autobusa durvīm nosēdies pats priekšnieks ar sarakstu. Neviens netiek iekšā, pirms nav savu tiesu nomaksājis. Navjau dārgi, vieta lielajā un ērtajā autobusā ir $30 un pusdienas Gaŗezera Treimaņa zālē – $10. Pie tam autobus ir ērts. 31pieteikto braucēju vietā ir tikai 28 un vietas četrdesmitiem. Protams, dažas vietas ir „numurētas“ – priekšniekampriekšā labajā pusē, lai var norādīt autobusa vadītājam Gaŗezera ceļus. Priekšdziedātājam Valaiņu Jurim otrā pusē, laivarētu diriģēt vareno un skanīgo dziedāšanu. Priekšniekam blakus, atļauju izprasot, novietojas Vera Riekstiņa, lai arspieķīti nebūtu tālu jāstaigā. Vai priekšnieks, vai Vera sākumā aptveŗ, cik tomēr neērts ir šis sēdēklis, jo nav iespējamskājas izstiept. Jā, Verai tāpat kā vienam otram pensionāram, šī bija reta izdevība izkļūt no ieslēgtības un redzēt Dievapasauli un teiksmaino Gaŗezeru (kā to priekšnieks bija latviešu radio raidījumos, par izbraukumu ziņojot, sapņojis, pataicinādams ņemt līdzi peldkostīmus, (ko kāda dalībniece, izrādās, arī bija izdarījusi)… ak, sapņi, sapņi, bet Veriņai nebijaviegli…Čikāgai apbraucam apkārt, slēgtie, platie autoceļi vienmuļi. Palīdz Juŗa vadītā dziedāšana. Kāds bija kādās viesībās vaiiesvētībās salasījis pamestās, saturā kuplās dziesmu grāmatiņas. tās tagad tiek vai ik katram dziedātājam. Paraizmirstiem vārdiem nav jābēdā. Var dziedāt uz nebēdu. Redzot, ka melnajam autobusa vadītājam kāds piezvana,priekšnieks mēģina dziedāšanu apklusināt, lai tak var dzirdēt, bet tas ir tā, kā ar plaukstu mēģinātu upi aizturēt, – nu,nekā. Pie tam mašīnu un, droši vien, arī autobusu vadot jau nedrīkst sarunāties ar rokās turāmo tālruni.Kad aiz Bafalo nogriežamies no autoceļa uz 12. ceļu, apkārtne un daba pienāk pavisam tuvu. Acis priecē koku zaļums –un prāts nemaz negrib pieņemt kukurūzas lauku nespodro kaltumu un sojas pupu lauku zeltainību. Vai tad tiešāmvasara ir pagājusi?… Čikāgā bija saule. Te Mičiganā ir arvien vairāk nomākušās rudenīgas debesis.Mums pusdienas, kopā ar Grandrapidu pensionāru grupu noliktas 12:30. Priekšnieks mazliet nervozē, vai tiksim laikā‚ka saimniece tos labākos kumosus neaizdod tiem tuvākiem braucējiem, kas tur, noteikti, būs laikā. Un tā, kā sliktosromānos, īsi pirms Kasapoles parādās liels uzraksts: Ceļš slēgts – apbrauciens. Nu braucam līku loču pa maziem laukuceļiem, sekojot „Detour“ bultām līdz priekšā dzelzceļš, kam bomis, uguņiem zibsnējot, laižas lejā taisni mūsu autobusadegungalā! – Bet te jau lauki. Vilciens skrien ātri. Būs tikai dažas minūtes. Bet kas to deva. Vilciens vismaz divu jūdžugaŗš… kāds bija saskaitījis – 153 vagoni.Bet paldies Dievam. Visam jau ir savs gals, kaut arī, liekot autobusa vadītājam griezties nost no lielā ceļa pa kreisi, uzGaŗezeru, priekšniekam ir skaidrs, ka būsim par vēlu… Ceļš starp diviem ezeriem, Gaŗezera ūdeņi pa labi, slavenaislielveikals, Gaŗezera Vārtu zīme, Gaŗezera Dzintaru ceļš, Gaŗezera Viduskola, Gaŗezera latviskie vārti pie biroja, nobrauktuveuz Gaŗezera centru, par kuŗu autobusa vadītājs ir tā kā aizdomīgs, vai tas plats diezgan un tad esamGaŗezerā, izkāpjam un soļus speram uz Gaŗezera, mazās Latvijas zemes. Jūs, lasot varbūt sākat nojaust, ko Gaŗezersnozīmē rakstītājam, kas tur pavadījis, strādājis, vadījis, atstājis 32 gadus, sava mūža skaistākos gadus…Čikāgiešus sagaida Grandrapidu pensionāri. Bija pieteikti astoņi, ieradušies 14! Arī bijušie čikāgieši Lidija un AivarsAistari priecīgā pulkā, tāpat Gaŗezera adminstrators Andrejs Dumpis. Vispirms aicinājums doties uz Brīvdabas baznīcu,kur mācītājs oļģerts Cakars teic, ka atrodamies Gaŗezera skaistākajā vietā, pieminot tās izveidotāju architektu GunāruBirkertu. Īsas garīgas pārdomas, lūgšana. Tad dodamies baudīt saimnieces Dainas Lukašēvicas gatavoto maltīti.Cepetis, skābi kāposti, kartupeļi, (esam tak latvieši), salāti, kafija un maizītes. Grandrapidu pensionāru priekšniece,12 Gaŗezera ziņas


„Treju Vārtu“ redaktore Jūlija Rumberga sveic čikāgiešus un priecājas par kopību. Čikāgiešu priekšnieks nolasa vairākasanekdotes, kuŗās jāpasmaida par saviem gadiem un dzīvi.Autobusa vadītājs taisās brauktpirkt dīzeli savai mašīnai, betpriekšnieka „piekukuļots“ piekrītpalikt tepat un mūs izvadāt pavisa Gaŗezera plašumiem.Vispirms braucam uz vidusskolu,lai apskatītu mūzejus un mākslasizstādi. Lielais vairums esampirmo reizi Skautu mūzejā. Tastiešām pārsteidz un iepriecina.Vai tiešām to veidojuši amatieri?Cepuri nost mūsu skautiem ungaidām un cilvēkiem, kas turstrādājuši. Kaut ko tādu nevarizveidot, strādājot tā – izklaidesdēļ, tāpēc, ka tas ir jadara. Te irstrādāts ar mīlestību unzināšanām!Tautas mākslas mūzejs apžilbina ar krāšņajiem tautas tērpiem. Vizuāli ļoti interesants ir tautisko cimdu „lietus“.Pažobelē, kur agrāk bija pieticīgās skautu mūzeja slejas, tagad izstādīti sīkāki tautas mākslas eksponāti. Vai tā ir tāpažobele… arī jaunās tautas mākslas kolekcijas liekas nobīdītas kā tādā pabērņu lomā. Izstāde „Mākslinieks trimdā“laba un interesanta, bet liekas, ka pēc divu mūzeju apskatīšanas acs un prāts ir nogurdināts. Jeb varbūt tas ir rīta trīsstundu brauciens un labās pusdienas…?Autobusa vadītājs lejā uz Dzintariem brauc, priekšnieka drošināts, lēni un uzmanīgi, redzams, īsti neuzticoties tiemGaŗezera grants ceļiem. Izkāpjot mūs sveic it pavēss vējš. Te nu bija vēso dzērienu kalni un peldēšanās siltajos ezeraūdeņos. Bet ļaudis iztukšo autobusa sānu tvertnes un automašīnu kulbas. Apaļais centra galds tiek nokrauts argardām un interesantām uzkodām un padzērieniem. Kā lai visu to nogaršo, kur nu vēl noēd un nodzer. Jāsaka, rakstītājsļoti pūlas nogaršot no kartra piedāvājuma pa mazumam, bet velti. Lielais galds paliek neapriņķots… Un kā jau piknikāpienākas, valda priecīga omulība un sirsnība, bijušais čikāgietis Dr. Vidvuds Medenis un citi ciema ļaudis padara saietujo interesantāku.Bet – laiks uz mums negaida. Ir pulkstens pieci, vēl vēlamies izbraukāt un apskatīt Latviešu ciemu. Andrejs Rozentāls,ciema vecākais apsolījis būt par gidu un tā braucam mūsu ekskursijas pēdējā cēlienā – un tiekam līdz pļaviņai, kurjābrauc stāvajā kalnā, lai tiktu uz ceļa. Lielais autobuss parūc – un motors apstājas. Izkāpj šoferis, pēc brīža arīpriekšnieks, kam tiek paskaidrojums, ja dīzeļa motors nestrādā, tad var būt tikai trīs vainas: Ūdens, motora dzesēšanai– tas ir. Eļļa – izvilktais kātiņš rāda, ka viss kārtībā, jeb nav dīzelis, degviela. Viņš esot izrēķinājis, lai var atbraukt uzšejieni un tūlīt degvielu nopirkt, kas Mičiganā esot par 25 centiem galonā lētāka – bet apkārt braukšana pa Gaŗezeruun motora „tukšā“ darbināšana, kā to dīzeļiem mēdz, degvielu izlietojusi. A. Rozentāls aizbrauc un dabū piecgalonutvertni, mūsu pašu Rūdis Kalnmals dabū vēl divas un kopā ar šoferi trauc uz Trejupēm pēc degvielas. Divdesmitminūtes – un mūsu glābiņš ir klāt. Ko mēs darītu bez šiem labajiem ciema ļaudīm? Droši vien vēl tagad dēdētu pļavā unmēģinātu izdzīvot ar piknika atlikumiem…Atgriežoties Čikāgā priecājamies par interesanto izbraukumu, esam Dievam pateicīgi par to, ko varam diendienāsaņemt – pasaules, dabas un cilvēku dvēseles skaistumuoļģerts CakarsGaŗezera ziņas13


Wechicken wing successwould like to thank everyone for another successful 4-2 chicken wing fundraising event this year. And,believe me....it IS an event!It was our most successful year yet in terms of volunteerism, pounds of chicken wings sold and of course, the fundsraised for Garezers. We sold a record 1160 lbs of wings, garnering a profit of $3509 donated to Garezers - double thedonation of the last few years! And, thank goodness for the hungry volleyball players and fans that bought them!Without our MANY volunteers and the volunteer spirit exhibited, we could not do this! Along with the names of ourvolunteers listed below, we'd also like to thank the Virtuve staff, the SP's, the Birojs staff and Administrators for all youdid to help organize the event.Our Leaders:Vilnis and Kristine KubulinsGunars and Rasma KancsToms and Astrida TrautmanisOur Volunteers:Tom and Aina LittleRoberts and Katie VitolinsGeorge and Irene KreilisModris LorbergsEdite PutelisLiene TuttleMartins PutelisPeteris PutelisDace AbeltinsAndris AbeltinsEriks KancsMichelle LibichLija KancsLarisa KancsJason DeVoreRyan KrauklisMatt PerryThomas NeunerGunta BeardPaul and Lynn DonnelsonMaris and Anna KancsJoanna WillRudis AntonsAndris AntonsEdvards and Sandra HaznersGvido and Kris KubulinsAndra ZarinsTim KentPeters and Janeen GravaViktors and Ilze RozenbergsAndris TrautmanisDavid Jirikovic (PD)Elisa DeJongAndris and Nora ZmuidinsAleksis VisnersReinis VisnersIveta EilandsIf you worked and your name isn't listed, we didn't have your signature in ourVolunteer Book. Please accept our apologies and our thanks.The volunteer spirit is so alive, we couldn't utilize everyone that wanted tovolunteer. Many mentioned they would have volunteered to work chickenwings, but weren't able to do so. If you are interested in working next year'sevent, please send me an email at skancs@aol.com and I'll place you on ourvolunteer list for 2011!PALDIES, PALDIES, PALDIES!!!Sherry and Juris Kancs14 Gaŗezera ziņas


pēc sezonas | post-seasonAugusta vidū daudzi GBN, GSS un GVV audzēkņi devās uz Skautu un Gaidu 10. Lielo NometniIn mid-August, many GBN, GSS and GVV students headed to the 10th Latvian World Boy Scout and Girl Guide JamboreeKalamazū un Grand Rapidu draudžu kopīgās iesvētībasnotika Gaŗezerā 21. augustā.Kalamazoo and Grand Rapids congregations’ combined confirmationwas held at Garezers on August 21.No kreisas puses (from the left): Māc. Ilze Larsen, Māc.Biruta Puiķe, Kalvis Melbārdis, Bens Keizer,Larisa Melbārde, Janka Keizer, Aleksis Vizulis, ĒriksLazdiņšGVV 2002. gada absolventi Sandra (Memenis) un AldisRaisters Gaŗezerā un Atbalsīs svinēja kāzas 4. septembrī.GVV ‘02 alumni Sandra (Memenis) and Aldis Raisters held theirwedding at Garezers and Atbalsis on September 4.Gaŗezera ziņas15


Latvian Center Garezers, Inc.57732 Lone Tree RoadThree Rivers, Michigan 49093-9549CHANGE SERVICE REQUESTEDNon Profit OrgPOSTAGE PAIDThree Rivers, MIPermit #4PALDIES!Imants EjupsDaina GrenebergsMārīte GrīnbergaSandra un Eduards HāznersGunārs KancsAndrejs ĶeņģisArnis ĶeņģisPēteris ĶeņģisGvīdo KubuliņšVilnis KubuliņšJenny LāčkājaSilvija LāčkājaIveta & Ezequiel LarroquetteTom LittleMārtiņš PūtelisPēteris PūtelisKrišs PutniņšVinay ReddyLauris RožkalnsGuntārs RusmanisIlze & Richard SchwartzLaura ŠmidchensMārtiņš StāksViesturs Vistiņšrudens talcinieki | fall clean-up volunteers

More magazines by this user
Similar magazines