13.07.2015 Views

Invaliditātes apliecības paraugs

Invaliditātes apliecības paraugs

Invaliditātes apliecības paraugs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1.pielikumsMinistru kabineta2012.gada ………… noteikumiem Nr. …Invaliditātes apliecības <strong>paraugs</strong>1. Apliecības vispārējā struktūra:Apliecības formāts atbilst ID-1 formātam.Garums 85.47-85.72 mmPlatums 53.92-54.03 mmBiezums 0.76±0.08 mmStūra noapaļojuma rādiuss 3.18±0.30mmApliecībai tiek izmantota polivinilhlorīda (PVC) daudzslāņu laminēta karte.2. Invaliditātes apliecības averss (1.attēls)Vizuāli redzamais teksts apliecības aversāINVALIDITĀTES APLIECĪBAPozīcija Nr.1.: apliecības turētāja VĀRDSPozīcija Nr.2.: apliecības turētāja UZVĀRDSPozīcija Nr.3.: apliecības turētāja PERSONAS KODSPozīcija Nr.4.: apliecības turētāja INVALIDITĀTES GRUPA (tikai pilngadīgām personām)Pozīcija Nr.5.: apliecības DERĪGUMA TERMIŅŠPozīcija Nr.6.: apliecības unikālais NUMURS (ciparu kombinācija)Pretviltošanas elementi apliecības aversāSmalku līniju pretkopēšanas un pretviltošanas raksts ar fonu divās Pantone krāsās.Negatīva mikrodrukas līnija ar mikrotekstu „INVALIDITĀTES APLIECĪBA”.Fona apdruka integrēta sejas attēlā, izmantojot vektoru līnijas bez rastra.Caurspīdīga, pēc laminēšanas uzstrādājama aizsargplēve, kura nodrošinapersonalizācijas datu paaugstinātu mehānisko un pretviltošanas aizsardzību.apliecībasLMnotp01_100512; Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumentaparaugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību”


23. invaliditātes apliecības reverss (2.attēls)Vizuāli redzamais teksts apliecības reversāDISABLED PERSON’S IDENTITY CARDPozīcija Nr.7.: apliecības IZSNIEDZĒJSVESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJAPozīciju 1.-7. atšifrējums angļu valodā:1. NAME2. SURNAME3. PERSONAL ID4. DISABILITY GROUP5. VALID UNTIL6. CARD N o7. AUTHORITYNemainīgs teksts: Apliecības atrašanas gadījumā zvanīt pa tālruni ( tālruņa numurs arcipariem)Pretviltošanas elementi apliecības reversāSmalku līniju pretkopēšanas un pretviltošanas raksts ar fonu divās Pantone krāsās.Negatīva mikrodrukas līnija ar mikrotekstu „INVALIDITĀTES APLIECĪBA”.Fona apdrukā integrēts ultravioletajā gaismā redzams papildinātais mazais valsts ģerbonis.Optiski mainīgs elements- metalizēta karstspiedes hologramma 15x15 mm – divdimensijuoriģinālā hologrāfiskā drošības matrica.LMnotp01_100512; Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumentaparaugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību”


31.attēls2.attēlsLabklājības ministreI.Viņķele10.05.2012. 11:18253R.Veidliņa67021689, Ruta.Veidlina@lm.gov.lvLMnotp01_100512; Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumentaparaugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!