Energoaudita loma ēku renovācijas procesā

rea.riga.lv

Energoaudita loma ēku renovācijas procesā

Energoaudita lomaēku renovācijas procesāNatālija PavlovskaSertificēta energoauditoreMob.26400080natalija.pavlovska@hotmail.comNatālija Pavlovska 26400080


1. Kas ir energoaudits?2. Vai energoaudits irvajadzīgs?3. Vai energoauditu var veiktarī vasarā?Natālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Kas ir energoaudits?• Ēkas apsekošanas un datu analīzesprocedūra, kas tiek veikta, lai noteiktuenerģijas plūsmu ēkā un izvērtētuenerģijas taupīšanas iespējas*•* Ēku energoefektivitātes likumsNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Kas ir energoaudits?Procedūra, ar kuras palīdzībutiek noteikts:• kā tiek izmantota enerģija,• kā iespējams samazināt enerģijas patēriņu,• kādi energoefektivitātes pasākumi (=enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi)jāveic konkrētā objektā.Natālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Energoaudita veikšanasprocedūra1. Lēmums par energoaudita veikšanu2. Energoauditora izvēle un līguma slēgšana3. Pirmā tikšanās4. Pamatdatu vākšana5. Darbs uz vietas. Ēkas apsekojums6. Iegūto datu apstrāde7. Energoefektivitātes pasākumu noteikšana8. Atskaites sagatavošana9. Gala rezultāta nodošana klientam10. Energoefektivitātes pasākumu īstenošanaNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Kas ir energoaudits?• Energoaudits ≠ termoaudits• Energoaudits ≠ tehniskā apsekošanaNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Ar ko atšķiras energoaudits un• Gala rezultāts:termoadits– Energoaudita atskaite ar taupības iespējuaprēķinu (+termogrāfiskās bildes)/–Termogrāfiskās bildes bez aprēķiniemNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Vai energoaudits ir vajadzīgs?• Vajadzīgs ēkas energosertifikāts? – JĀ•Pretendējat uz ES struktūrfondiem? –JĀ• Nepieciešams veids, kā pārliecināt ēkasiedzīvotājus veikt renovāciju? – JĀNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Energoaudits nav vajadzīgs..• .. Ja Jūs esat kompetents inženieris vaisiltumtehniķis• un gribat veikt ēkas renovāciju parsavu 100% finansējumu• un Jums uzticas dzīvokļu īpašnieki• un Jums nav nepieciešams ēkasenergosertifikātsNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Vai energoauditu var veikt arīvasarā?•JĀ!!!•Tādā gadījumā nepieciešama ciešākasadarbība ar apsaimniekotāju, kasnorādīs uz pelējuma vietām, siltumazuduma vietām un iedzīvotājusūdzībāmNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Rīgasmāja,Bebru iela4Renovācijas ieguvumsApsaimniekošanasmaksaMaksa par siltumu pienoteiktā tarifaMaksa par siltumu piepatreizēja tarifaKredīta atmaksa ar %Natālija Pavlovska 26400080KopāPIRMS,Ls/m2 mēnesī0,250,55(tarifs 28,85 Ls/MWh)0,892009.06.08.1,14PĒC,Ls/m2 mēnesī0,250,54(tarifs 46,38 Ls/MWh)0,540,421,21


S/EN patēriņš Bebru ielā 4Siltumenerģijas patēriņš, MWh18016014012010080604020019,188,89Natālija Pavlovska 2640008030,83 33,7240,6432,9619,41 22,75 23,4421,962009.06.08.157,33X XI XII I II KopāMēnesisPIRMS renovācijasPĒC renovācijas96,45Reāli iegūta ekonomija5 mēnešos:60,88 MWh=2825 Ls


Standartizētais s/en patēriņš, MWh180160140120100806040S/EN patēriņš(standartizētais)Bebru ielā 4169,6690,9742,74 39,3331,3536,4019,8420,08 20,48 18,922017,3414,160Natālija Pavlovska 26400080X XI XII I II KopāMēnesisPIRMS renovācijas2009.06.08.PĒC renovācijasIzrēķināta iegūtaekonomija 5 mēnešos:78,69 MWh=3650 Ls


Secinājumi• Energoaudits ir vajadzīgs• Energoauditu iespējams veikt arīvasarā, atšķirībā no termoaudita•Kvalitatīva renovācija sniedz 50%ietaupījumusNatālija Pavlovska 264000802009.06.08.


Paldies paruzmanību!Natālija Pavlovska 264000802009.06.08.

More magazines by this user
Similar magazines