Tava nauda

nva.gov.lv

Tava nauda

Tava NaudaKā plānot savu budžetu pārmaiņu laikos?Ieva UsePrivātpersonu finanšu institūta direktore LatvijāRīga, 28.11.2009.


Pārmaiņu laiksJauni izaicinājumi budžeta plānošanāIzmaiņas ieņēmumos:• Darba algas samazināšanās• Darba zaudēšana• Izmaiņas nodokļu sistēmā, kas samazina ieņēmumus• Izmaiņas valsts pabalstu sistēmā© Swedbank2


RealitāteKādus rēķinus katru mēnesi maksājam?© SwedbankAvots: GFK Baltic Rēķinu apmaksas pienākuma uztveres pētījums, veikts 2009.gada martā, aptaujājot vairāk nekā 16004Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem Rīgā, citās pilsētās un lauku teritorijās


RealitāteKurus rēķinus maksājam prioritāri?© SwedbankAvots: GFK Baltic Rēķinu apmaksas pienākuma uztveres pētījums, veikts 2009.gada martā, aptaujājot vairāk nekā 16005Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem Rīgā, citās pilsētās un lauku teritorijās


ApņēmībaIkviens šķērslis ir pārvarams!Svarīgi ir atcerēties, ka no jebkuras situācijas ir iespējams rast izeju, taču irjāapzinās situācijas nopietnība un jāvēršas bankā laikus.Lai pārvarētu iespējamās kredīta atmaksas grūtības, noteikti soļi irjāsper gan klientam, gan bankai.• 1. solis - situācijas izvērtēšana un iespēju apzināšanās –ko es varu paveikt saviem spēkiem?• 2. solis - dokumentu iesniegšana bankai.• 3. solis - kopā ar banku tiek rasts labākais risinājumus.© Swedbank 6


RīcībaKo es varu izdarīt pats?Gadījumā, ja radušās grūtības ar kredīta atmaksu, vissvarīgākais irapzināties situāciju un aktīvi rīkoties.• Izvērtējiet situāciju no dažādiem skatu punktiem, veiciet aprēķinus• Noskaidrojiet, vai jums var palīdzēt draugi un radinieki• Apsveriet iespēju izīrēt savu īpašumu• Apsveriet iespēju pārdot automašīnu vai nekustamo īpašumu© Swedbank 7


RisinājumiKas ir kredīta pārstrukturēšana?Kredīta pārstrukturēšana nozīmē kredītsaistību nosacījumu maiņu,katram klientam atrodot individuālu risinājumuDaži no iespējamajiem risinājumiem:• kredīta brīvdienas jeb pamatsummas atmaksāšanas atlikšana• kredīta atmaksas grafika vai termiņa pagarināšana• aizdevuma valūtas maiņa• īstermiņa saistības pievienot pie ilgtermiņaTikai kopīgi, sadarbojoties ar banku, iespējamsrast labāko risinājumu, lai nodrošinātusavu finanšu stabilitāti ilgtermiņā© Swedbank 8


RisinājumiPiemērs ISituācija:Kundze strādā valsts iestādē, kas no 1.decembra tiek likvidēta. Pēc bezdarbniekupabalsta saņemšanas vienīgie ienākumi būs pensija. Viņas kopējie ienākumisamazināsies par 150 LVL. Viņai ir hipotekārais kredīts un arī īstermiņa kredīti bankā.Kundze devās uz banku par iespējām pārskatīt kredītu.Pirms:• 450 LVL – ienākumi mēnesī• 258 LVL – kredītu maksājumi– 83 LVL (175 USD) - hipo kredīts– 175 LVL - īstermiņa kredīti• 4 gadi – atlikušais aizdevumaatmaksas termiņš• Fiksētā procentu likmePēc:• 300 LVL - ikmēneša ienākumi• Banka piedāvāja apvienot īstermiņasaistības ar hipotekāro kredītu• 5 gadi - aizdevuma atmaksas termiņš• Mainīgā procentu likme(kopumā likme par ~0.8% mazāka)• 114 LVL - jaunais kredīta maksājums© Swedbank9


RisinājumiPiemērs IIISituācija:• Ģimenē vasarā divi ģimenes locekļi zaudēja darbu un vienīgie ienākumi palikaskolotājas alga, kas arī tika samazināta uz 202 LVL• Īstermiņa kredīti bankā kopā 74,27 LVL mēnesī:– 150 LVL – kredītkarte, ikmēneša maksājums 14,27 LVL– 980 LVL – patēriņa kredīts, ikmēneša maksājums 60 LVL• Iepriekš nebija kavēts neviens kredītmaksājums• Vērsās bankā pēc palīdzības, jo ar nākamo mēnesi nevarētu vairs veiktmaksājumus šādā apmērāRisinājumi:• Apvienot abus kredītus vienā Patēriņa kredītā• Valūtas maiņa no LVL uz EUR• Atmaksas termiņš pagarināts līdz 60 mēnešiem• Jaunais ikmēneša maksājums patēriņa kredītam 46 EUR (t.i. ~33 LVL)© Swedbank11


Par mumsPrivātpersonu finanšu institūts• Privātpersonu finanšu institūts ir neatkarīga Swedbank struktūra, kasdarbojas visos Swedbank mājas tirgos Zviedrijā, Lietuvā, Latvijā unIgaunijā• Tā mērķis ir vairot iedzīvotāju zināšanas finanšu jautājumos, tādējādipalīdzot racionāli izvērtēt un pieņemt ar naudu saistītus lēmumus, kasnodrošinātu stabilitāti dzīvē un plaukstošu valsts ekonomiku• Privātpersonu finanšu institūtā visās valstīs kopā šobrīd darbojas 10 cilvēki© Swedbank 12


Paldies!Kontakti:Ieva UsePrivātpersonu finanšu institūta direktoreTālr. +371 67 44 44 89ieva.use@swedbank.lv13

More magazines by this user
Similar magazines