Glūda

jrp.lv

Glūda

2.pielikumsJelgavas novada pašvaldības 2011.gada 27.aprīļasaistošajiem noteikumiem Nr.6Glūdas pagasta autoceļu uzturēšanas klases, ņemot vērā transportlīdzekļusatiksmes intensitātiN.p.k. Nr. Autoceļa (ielas) nosaukums Intensitāte Klasekartē1. 1 Tomsona iela 100 D


35. 14 Dārziņu iela >100 D36. 15 Dzirnavu iela >100 D37. 18 Dzintaru iela >100 D38. 19 Birzītes iela >100 D39. 21 Liepu iela >100 D40 22 Rumbu iela >100 D41. 23 Vītolu iela >100 D42. 49 Centra Jaunzemji -Lāči >100 D43. 56 Dobeles šoseja –Rambas –Tomsona iela >100 D44. 67 Ūzas – Tumes >100 D45. 84 Āķenieki-Danskupi-Penkaiņi-Zemgales >100 Dceļš46 115 Dobeles šoseja – Līvbērzes ceļš >100 D47 39 Dobeles šoseja –Upes Kleišas >100 D48 44 Pievedceļš Jaunzemju ceļam >100 D49 45 Dailes iela - Ezervērpji >100 D50 51 Nākotne - Dārznieki >100 D51 60 Auces šoseja –Āķenieki -Ķīši >100 D52 62 Dobeles šoseja -Ķīši >100 D53 66 Bramberģes ceļš –Veilandi -Slavieri >100 D54 70 Āķenieki –Loņu kapi >100 D55 73 Čankas –Purva Smiltnieki >100 D56 76 Stūrīši - Cīruļi >100 D57 79 Bramberģe –Lauku Mikšas >100 D58 80 Strautiņi -Potēni >100 D59 83 Meža Pokaiņi –Penkaiņi- Gilneri >100 D60 85 Zemgales ciemats – Kažmeru kapi >100 D61 90 Mētras – Mazkaušenieki- Kalnenieki - >100 DZemgaļi62 91 Bramberģes skola -Pļavnieki >100 D63 94 Meldriņi -Lukstiņi >100 D64 41 Pievedceļš Auces Kleišām >100 D65 42 Vītoliņi -Dimzas >100 D66 43 Jaunzemju ferma -Gobas >100 D67 46 Baloži -Dambīši >100 D68 47 Laukmaļi -Caunas >100 D69 50 Pievedceļš Liellāčiem >100 D70 52 Pievedceļš Dārzniekiem >100 D71 53 Pievedceļš Nākotnes attīrīšanas ietaisēm >100 D72 54 Centra Jaunzemji -Dzintari >100 D73 58 Pievedceļš Glūdas dzelzceļa stacijai >100 D74 59 Pievedceļš Glūdas bituma bāzei >100 D75 61 Pievedceļš Vidiņiem >100 D76 63 Pievedceļš Dorupes ūdenstornim >100 D77 65 Slavieri -Bruči >100 D


78 68 Mežvidi -Birzītes >100 D79 69 Bērzi - Celmāji >100 D80 71 Bramberģes strauta ceļš >100 D81 72 Pievedceļš Ataugām >100 D82 75 Čankas - Ābelītes >100 D83 78 Bramberģe - Ozoliņi >100 D84 81 Potēni -Lutarti >100 D85 82 Ezeriņi -Avotiņi >100 D86 86 Gilneru iela -Pļavnieki >100 D87 87 Zemgales ceļš -Noras >100 D88 88 Mazkaušenieki –Lauku Pluģi >100 D89 89 Mazkaušenieki -Maļļītes >100 D90 93 Glūdas skola - Bētiņi >100 D91 95 Pievedceļš Lejniekiem >100 D92 96 Kalnenieki -Gaiļi >100 D93 99 Smiltnieki -Grantskalni >100 D94 100 Pievedceļš Saulgriežiem >100 D95 101 Klāsmejas ceļš >100 D96 103 Ķīšu ceļš >100 D97 104 Zemgales ceļš -Eglenieki >100 D98 105 Pievedceļš Indrāniem >100 D99 106 Pievedceļš Puskazarmām >100 D100 107 Pievedceļš Timaļām >100 D101 108 Mežmaļu ceļš >100 D102 109 Ceļmalnieki -Ķēniņi >100 D103 110 Meža ceļš ,,Putriņas”- Brākšķi >100 D104 111 Spāru ceļš >100 D105 113 Maika Brakšķi – Jelgavas mežs >100 D106 114 Mīķi – Līvbērzes mežs >100 D107 116 Kaspari - Mazķebes >100 D108 117 Pievedceļš Garberiem >100 D109 118 Ozolpluņķi -Zariņi >100 D110 119 Jaunzemju ceļš >100 D111 120 Pievedceļš Vērpjiem >100 D112 121 Pievedceļš Bākuļiem >100 D113 122 Dailes -Magones >100 D114 123 Zemkopju ceļš >100 D115 124 Parka ceļš >100 D116 125 Makšķernieku ceļš >100 D117 126 Tetes ceļš >100 D

More magazines by this user
Similar magazines