Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

171.1.2. DZIMUMSTRUKTŪRA UNVECUMSTRUKTŪRA 103569 jeb 53% no visiem novada pastāvīgajiemiedzīvotājiem ir sievietes, 3221 jeb 47% -vīrieši. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdzdarbspējas vecumam 2012.gada sākumāRopažu novadā bija 1065 (15,7%), darbspējasvecumā – 4506 (66,3), bet virs darbspējasvecumā – 1220 (18%).Attēls 5: Galvenās iedzīvotāju vecuma grupas (CSP)Vislielākais iedzīvotāju īpatsvars ir vecumagrupā no 25 līdz 29 gadiem – kopā 543iedzīvotāji, no kuriem 285 ir vīrieši, bet 258 –sievietes. Otra lielākā vecuma grupa ir no 35līdz 39 gadiem – to sastāda 274 vīrieši un 251sieviete. Savukārt trešā lielākā grupa iriedzīvotāji vecumā no 20 līdz 24 gadiem - tosastāda 269 vīrieši un 251 sieviete.1.1.3. DEMOGRĀFISKĀ SLODZE 11Ropažu novada demogrāfiskās slodzesrādītājs 12 2012.gada sākumā bija 507, bet2011.gadā – 501.Darbspējas vecumu nesasniegušo skaits vidējiuz 1000 personām 2012.gada sākumā - 236,virs darbspējas vecuma – 271.10 Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma; Īpatsvars līdz darbspējas,darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajosreģionos, republikas pilsētās un novados, CSP11 Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos,republikas pilsētās un novados gada sākumā, CSP121064;16%1220;18%4506;66%Līdz darbaspējasvecumamDarbaspējasvecumāVirs darbaspējasvecumaIedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošs rādītājs(darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personuskaits vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā)Vecumagrupa0–45–910–1415–1920–2425–2930–3435–3940–4445–4950–5455–5960–6465–6970–7475–7980–8485–8990+711429465487Attēls 6: Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma un vecumastruktūra 2011.gada 1.martā (Tautas skaitīšanasrezultāti, CSP)Ropažu novada demogrāfiskās slodzesrādītājs 2012.gada sākumā bija mazāks nekāvidēji valstī (573), Rīgas reģionā (562) un visāskaimiņu pašvaldībās: Ikšķiles (593), Ogres(288), Mālpils (578), Siguldas (577), Inčukalna(560), Salaspils (542), Garkalnes (529) unStopiņu (525) novados.1.1.4. DABISKĀ KUSTĪBA209228190172161152207213269251285258261259274251255251218271239240206233163215128187104190126SkaitsVīriešiSievietesIedzīvotāju skaitu ietekmējošs faktors –dabiskais pieaugums, Ropažu novadā pēdējosgados, līdzīgi kā Latvijā kopumā, ir bijisnegatīvs.Dzimušo skaits 2011.gadā – 51, mirušo skaits– 80. Dzimušo skaits 2010.gadā – 64, mirušo –75. Dabiskais pieaugums 2009.gadā: -16,2010.gadā: -11, bet 2011.gadā: -29.

More magazines by this user
Similar magazines